Yoga Tai Chi meditasjon alle sunne vide positive effekter sinn kropp

Sinn og kropp kan sammen gi god helse

Aktiviteter som Tai Chi, yoga og meditasjon, også kalt sinn-kropp intervensjoner, er kjent for sin evne til å fremme en følelse av velvære og redusere stress. Men det kan være flere positive ting her, for selv om de er kjent for å være gode måter å slappe av og trene på, har det vist seg at de positive sidene ikke bare varer en kort tid. Effekten slike sinn-kropp intervensjoner kan gi er ikke bare kortsiktig og mental, men kan faktisk lage fysiske endringer på molekylært nivå.

nytt_norge_ashtanga_sinn_kropp

Ashtanga yoga kan praktiseres av alle, er delt inn i flere nivåer.

Les mer: Ashtanga yoga livslangt studie for styrke, helse og indre ro. Ashtanga yoga får kropp og sinn til å flyte sammen.

Bred virkning påvist

En fersk studie har vist at sinn-kropp intervensjoner kan redusere fysiske reaksjoner som forårsaker sykdom og depresjon. Disse aktivitetene lager en molekylær effekt i cellene våre, som reverserer effekten stress eller angst kan ha på kroppen. De kan få hjernen til å styre våre kroppslige prosesser langs en vei som forbedrer vårt velvære og helse langsiktig.

Millioner av mennesker høster allerede fordelene av sinn-kropp intervensjoner, uten selv å realisere hvor gunstig disse aktivitetene er for kroppen. Flere studier må fortsatt gjøres for å fullt ut fastslå omfanget av hva sinn-kropp intervensjonen kan gjøre. Vi vet nå at øvelsene lager molekylære forandringer i kroppen, og at disse endringene er nyttige for vår mentale og fysiske helse.

nytt_norge_

ACEM meditasjon er en over 50 år gammel metode. Helsevirkninger er påvist.

Langsiktig virkning også

Det er kjent at når en person gjennomgår en stressende hendelse, går kroppen inn i det som ofte kalles en “flukt eller kjemp” respons. Denne reaksjonen er nyttig midlertidig, men når det skjer ofte, kan det være skadelig, og øke risikoen for sykdommer som kreft og lidelser som depresjon samt fremskynde aldringsprosessen. Mennesker som praktiserer sinn-kropp intervensjoner som Tai Chi, yoga og meditasjon på regelmessig basis viser en nedgang og reversering av stressrelaterte forhold.

Øvelsene kan således ha vidtrekkende effekter på hjernen og kroppen. Meditasjon kan hjelpe å holde hjernen ung og redusere hjernens alder med mange år, og Tai Chi og yoga kan fremkalle positive endringer i kroppens metabolske funksjon.

Disse sinn-kropp aktivitetene er helt klart en kraft å regne med.

Linker

Meditation and yoga can reverse reactions which cause stress, new study suggests.

Meditasjon er helsebringende.

Tradisjonell kinesisk qigong tai chi og kung fu - Oslo og Tromsø