Video fra ekstremistene ISIS Boko Haram Al Qaeda Ku Klux Klan gir kunnskap om dem

Digital ID på video kan fortelle alt om produsenten og brukerne

De styrte mediene vi har ønsker at videoer på Facebook og YouTube skal bli automatisk blokkert dersom de inneholder ekstremisme eller er laget av ISIS, Boko Haram, Al Qaeda og de andre muslimske enhetene. Twitter er anmodet om å gjøre det samme, og alle internettmedier trekkes inn i denne saken. Ingen andre ekstreme organisasjoner, hverken andre religioner eller til høyre eller venstre nevnes. Her er vi vitne til propaganda-arbeid i full utfoldelse.

Les her: Det er en ny medieverden. Ikke tro noe du ser, leser eller hører.

Nettselskapene vil ikke sensurere oss

Firmaene det gjelder vil ikke, for de vil bestemme selv, de vil ha trafikk, men rutinene for å blokkere finnes. De settes nå under press fra lobbyorganisasjonen The Counter Extremism Project som mener at ekstremisme reduseres hvis videoene fjernes. Denne organisasjonen er en slags tenketank som jobber for amerikanske myndigheter, men myndighetene vil ikke selv gå ut og forby slike videoer. De jobber heller via denne "tenketanken" som har som mål å holde all informasjon fra ekstremistgrupper unna internett for de mener at dette hindrer deres vekst. Det motsatte er tilfellet: Da vet vi ingenting, og får bare propaganda og informasjon fra de styrte mediene.

Høyrekstreme krefter holder på ennå.

Teknisk interessant

Facebook og YouTube har allerede systemer som håndterer identifikasjon av videoene de viser. De lager en digital ID for alle videoene de har, en såkalt digital hash som er et sett metadata for videoen, eller det kan være en 256 tegns UMID kode. Disse kodene kjøres mot et register over alle videoene, og eierne av videoen får velge selv hva de vil gjøre.

De kan gjøre videoen stum, de kan blokkere hele videoen, tjene penger på den ved å kjøre annonser mot den eller de kan bruke statistikk om hvem som legger ut videoen, hvem som ser den og følge hva de gjør.

De er også mulig å aktivisere såkalte bots som oftest er programmer som kan følge videoene, gi meldinger, lage rapporter og egentlig gjøre det man skriver inn i programmet. Dette gjøres automatisk eller man kan bruke menneskelig intervensjon. Bots brukes mye av Facebook for at annonsørene skal få god respons på sine annonser som er linket til videoer.

Klokt å vise verden hva som skjer i detalj for sensur og fortrenging er ikke klokt

Counter Extremism Project, som er en tenketank med tidligere medarbeidere for president Bush, vil altså blokkere eller sensurere terroristvideoer.

Først må noen bestemme hva en terror- eller ekstremistvideo er, for det er ikke alltid åpenbart. Det er tvertimot en god ide å la alle kunne se disse "ekstremistiske" videoene, lage en digital hash på dem, samle statistikk på dem og vise verden hva som skjer.

Tar seg fram i mørket og vi vet ingenting: Høyre, venstre, religion eller særinteresse? Vis dem fram uansett.

Ekstremistvideoene er falske flagg operasjoner

Vi vil sannsynligvis bli overrasket over resultatet: Disse videoene er ren propaganda laget av etterretnings- organisasjonene som har startet og driver ekstremist-organisasjonene for å skape frykt. Ved å vise disse videoene tydelig fram kan man få informasjon man kan bruke til undersøkelser og finne ut hvor videoene kommer fra, hvem som lager dem, og hva de som ser videoene bruker informasjonen til.

Vises videoene konsekvent med full informasjon kan vi se at dette er falske flagg operasjoner og vi kan få vite alt om hvor de kommer fra. Ved å få til åpenhet om alle forhold kan vi få slutt på ekstremismen i verden. Teknologi som digital ID kan gjøre nytte også.

Les her: Statlig terror i falske flagg operasjoner var og er vanlig.

De som lager slike videoer og falske flagg operasjoner er de som vil lukke samfunnet. Terror er om lukkede samfunn, og et fritt samfunn er et åpent samfunn. Vi ønsker frihet. Kjør video.

Radikal muslim og ekstrem muslim er ikke det samme: Kunnskap er nøkkelen til alt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Slik gjør YouTube med videoene de viser - man velger selv hva man vil.

The Counter Extremism Project.