Vi - de mange - er vaktbikkja

Nå er det de få som styrer

Vi de mange har en opprinnelig rolle som vaktbikkjer for hverandre og det som skjer rundt oss. Vi skal alle si fra. Man er alltid sin egen autoritet, og nå skal vi ikke være fornøyde med hvordan det politisk/økonomiske systemet fungerer.

Temaet i videoen er at systemet med banker og stater på vei ut døra og vil bli erstattet med noe nytt. Flere og flere blir klar over at det ikke er fiendene av systemet som er problemet, men systemet selv. Det politiske systemet har helt siden sin unnfangelse forårsaket mer problemer enn det har løst. Det kan fjernes for vi ser et paradigmeskifte der sannheten kommer og godheten følger.

Les her: Vi som er mange skal ikke adlyde de få. Lær deg å si nei først og få det som du vil.

Systemet vi lever i er ikke bærekraftig og skal skiftes ut.

Les her: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Ikke vent på at det skal skje noe, at politikerne eller noen andre skal gjøre noe, for det begynner med én, og det er deg. Hvor lenge skal du sitte på dekk før du skjønner at skippern er full?

De mange har flertallet og makten, men systemet må bort fordi det er et problem med at de få blander seg opp i hva de mange hver for seg holder på med.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.