Verdens rike gale gjør som de vil krigen mot terror ut kynisk ny retning

Vi skal ut av den gale krigen før nordmenn ødelegges

Krigen mot verdens befolkning hardner til. Vi skal ikke være med videre i utviklingen av verdens kriger, vi vil jobbe for frihet og fred, og all fred er lokal.

Les her: Gi finger - Norge mister sin frihet og underlegges NATO.

Alle hemninger og formaliteter i krigene i verden er lagt til side, og ingen vet lenger hva som foregår. Islamske land er nå også med i krigen, man kan se dobbeltspill, og ikke en gang USA som startet krigen mot terror ved å gå inn i Afghanistan for 15 år siden vet hva den er blitt nå. Men vær sikker på at strategien er klar - det finnes store mål og mye ressurser for gjennomføring. Forvirring er i visse faser en velsignelse, men alle deltakerne er i posisjon og jobber for sine mål, og det høye spillet går videre. Vi er ikke på langt nær ferdige, for penger og våpen flyter fritt, og regien er stram.

Tallenes tale er klar og det er NATO(Norge), USA, EU som har alle pengene sammen med Saudi-Arabia og er de store krigshisserne i verden.

Terrorberedskap skal bygges opp i alle land inklusive vårt eget, lover gis utvidede rammer så "terrorister" kan tas uten videre, politiet bevæpnes i retning av en politistat, overvåking økes - alt fordi våre myndigheter ikke gjør jobben sin, men deltar i den planlagte konstruksjonen som "terror" er.

Svart flagg falsk flagg

Vi har mange vitnesbyrd: Bombing i Bagdad, Ankara, Beirut, Paris, flere steder i Afrika. Verdens terrorister har ikke uendelig kapasitet og kompetanse, men finansieres av de rike - de blir tilført ressurser som penger, våpen og ferdige planer. Ingen kan vite nøyaktig hva som kommer fra hvem, men alt vi ser er falske flagg operasjoner for nasjoner med agendaer å gjennomføre. Det foregår en kamp om våre hoder.

Les her at det er USA som har skapt ISIS: ISIS IS US: The Shocking Truth Behind the Army of Terror

Vi skal ikke gi opp

Men la oss ta inn over oss hva doktrinene er og innrette oss etter det. Vi vet ikke lenger hvem som er med oss eller mot oss, men for en liten gruppe som oss nordmenn er at vi dras inn i dette spillet negativt og vi kan bli ødelagt. La oss normalisere livene våre, og ikke bli dratt inn i denne galskapen.

Her er det fint å være og ingen banker hverandre

Våre mediers og myndigheters totale svikt og unnfallenhet

Mediene rapporterer krig hver dag, de er helt samstemte år etter år, de normaliserer krigen og vil styre vår oppmerksomhet mot kaoset, og er med sin mangel på sannhet med på å bygge opp en politistat her. De undersøker ingenting selv lenger, de er ikke til stede, de bruker propagandamaterialet de får tilsendt kritikkløst.

De lirer av seg fraser de har innstudert for å få oss til å tro på galskapen. Krigene tar all vår oppmerksomhet og våre egne liv forsvinner i støyen. Alt er finslepet propaganda fra byråer og myndigheter, og sikkerhetstjenesters prosjekter rulles ut. Vi er dratt inn i flere kriger i en annen del av verden, langt hjemmefra, og vi skal forberede oss på at krigen kan komme hit.

Narrebombing

Verdens mektigste militærnasjoner har bombet i Syria i snart 2 år uten at det har gitt resultater: USA, Frankrike og også Russland bomber nå "noen" i Syria, får kjeft fordi de bomber ISILs oljebiler, og Yemen bombes av Saudi-Arabia. Det var aldri meningen at bombingen skulle føre til noe. NATO-landet Tyrkia er tatt på fersken i å levere våpen til ISIL, og to tyrkiske journalister er arrestert for å skrive om slik uredelighet.

Med menn på bakken blir det noe annet enn narrebombing

Afghanistan er ikke avsluttet, Syria, Irak og Iran er alle "works inn progress". Tyrkia har en betydelig rolle som koordinator og fordeler av penger og utstyr , og Israel er pågående. Kurderne spiller med, og kan oppi dette finne en løsning for sitt problem. Russland er på vakt, og kan dette spillet.

Krigen mot terror startet med anti islamsk grunntone

Amerikansk politikk er nå omdirigert fra kampen mot terror og islam, og selv ikke amerikanerne vet sikkert hva den nå er - kanskje et storeslem sammen med den rike vennen Saudi-Arabia.

Vi skal ikke delta i dette spillet

Norge er en liten aktør og bestemmer ingenting, vi er et lite rusk i vinden, og det er en katastrofe at at vi stiller opp med ressurser i det spillet som foregår. Det har ingenting med oss å gjøre og det foregår langt borte. Det er spilt inn en forutsetning at vi skal engasjere oss enda sterkere, NATO trekker hardt i oss og det kan dra oss inn i en dødsspiral.

Tyrkersjefen spiller høyt spill

Islam i global rolle

Fokus er rettet mot ISIL og Al Qaeda, og også organisasjonen Det Muslimske Brorskap. Alle tre har transnasjonale ambisjoner - en muslimsk verden der de vantroende skal akseptere riktig islam eller dø. En rekke andre grupper finnes også.

Saudi-Arabia er et land med nær 30 millioner innbyggere, og etter oljekrisen på 70-tallet har oljepengene flommet inn i landet. Landet er styrt av omtrent 7000 prinser, og de er Sunni muslimer med en variant som heter Wahhabi. Det er en streng retning innen islam, ultrakonservativ, og den er grunnlaget for hele samfunnet i Saudi-Arabia. Polyteisme er den store synd eller "shirk". Wahhabisme kommanderer det rette og forbyr det som er galt. Kvinner er annenklasses borgere. Wahhabisme har fått dårlig ord på seg, og tilhengerne foretrekker å kalle seg Salafi.

De 7000 prinsene vil med hjelp av oljepenger tvinge Wahhabisme på hele verden, de vil at islam skal ha et globalt uttrykk. De bruker nå store penger for å få dette til, hvor mye vet ingen, men de har trillioner å ta av. I følge Al Qaedas bokholder Zacarias Moussaoui gir Saudi-Arabia støtte til flere, også ISIL som vil ha et kalifat i Syria og Irak. Bildet er uoversiktlig, men ISIL og Al Qaeda vokser og pengene strømmer inn til dem.

Al Qaeda har nå mer penger enn før

USA har også frie penger og vil ha ressurser

USA er i permanent krigstilstand, og har baser og personell over hele kloden og har et stort prosjekt i Midt-Østen: kontroll over Iran, Irak, Syria og med Israel som bakmann og pådriver for sine ambisjoner. . De som har pengene i den muslimske verden er for tiden styrt av ekstrem Wahhabi doktrine, men de utgjør under en prosent av verdens muslimer, og de styrer sammen med USA som drar oss med.

USA har laget terrorist-armeer før - Irak, Afghanistan og mange flere - men vi skal ikke delta i det spillet - det er ikke vårt spill.

De sliter internt med seg selv og sine roller I

Få slutt på galskapen

Å grave etter hvem som spiller med hvem og hvor penger og våpen kommer fra fra er uten hensikt - alt skifter etter dagens taktikk, alt er mulig for de gale som ikke tar hensyn, men våpen, penger og ressurser flyter fritt nå.

Obama - mannen vi ga fredsprisen - er ingen god mann for verden, og heller ikke hans medspillere i mange land.

Vi skal ut av dette før det går galt - vi er normale, kloke mennesker her i dette området. Våre medier som ikke finner sannheten og forteller om den og våre myndigheter som er unnfallende svikter oss som bor her komplett og fullstendig.

De sliter internt med seg selv og sine roller II

Linker

Al Qaedas bokholder åpner sekken.