Verden er først og sist lokal

Alt er lokalt i landbruket globalisering et tomt moteord

Vi tror mat dyrket her hos oss er et mirakel med framtid, og selvforsyningsgraden skal selvfølgelig være høy her vi bor.

Globalisering er ikke løsningen i landbruket, og forståelsen for at vi skal legge vekt på lokale forhold er økende, for de betyr alt. Alt er forskjellig hvor man enn befinner seg: Jordsmonnet, klima, hva folk liker, hvor mye avling man kan få, hvor store arealer man har, hvilke frø man har.

Moreller fra Lærdal er tilpasset jorda i dalen, folket i dalen og markedet. Dyrk og tenk lokalt, selg til de som vil ha når volumet er stort nok.

Her kan du lese om hvordan man selv, den lille bonden og gartneren bestemmer bruken av frø i biologisk mangfold.

De tok vare på og utviklet kunnskapen om egne lokale frø.

Terrasser i Guilin Kina er en helt lokal metode, og spesielt tilpasset alt som finnes der. Slik har de gjort det i tusener av år.

Lokalt er alt man skal tenke på

Å legge vekt på et steds spesifikke økologiske visdom og tekniske praksis gir gode resultater. Det handler om lokal kultur, klima, metoder, lokale planter og frø, jordsmonn og kompetanse. Mottoet er å stå på i kampen om økologiske frø og så alle typer frø du vil.

De som bor på et sted vet hva som går an, hva som greier seg og om overraskelser som kan komme. De kjenner lokale planter, vet hva de trenger, hva de gir og hvordan de skal behandles. De tar kort sagt vare på det som virker. Lokal kunnskap gir styrke og mangfold, og fyller stedets egne behov. Glem ordet globalt for det bare forvirrer.

Les her om at flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Vår egen metode er den beste her omkring.

Les her om at økologi er naturens metode.

Se rundt deg og finn styrken i dine lokale miljøer, og finn og støtt de som kan det som fungerer best der.

Link

Ny kunnskap for alternativt landbruk

Hvis du vil kan du lese våre anbefalte artikler her