Veien til suksess er bevisst sleip styring av kommunikasjon

Forstå kommunikasjon med ledende info sleiphet forvirring dobbelsnakk

Det er ofte valg her i landet: det er kamp og krig om velgernes gunst. Det dreier seg i økende grad om partienes kommunikasjon. De som taper i valg beskyldes for ikke å ha lykkes med sin kommunikasjon, de har ikke nådd fram til velgerne. Kommunikasjon er alt, innhold er ingenting.

Kommunikasjon er et styrt spill på høyt nivå

Det er dypest sett et uetisk og feigt spill der mange hensyn skal legges inn. Jesuittenes gamle slagord om at hensikten eller målet helliger midlene gjelder: Si hva som helst hvis det fører fram. Kanskje de skal forsinke en sak så timingen blir bedre, eller snakke om noe annet så saken ikke kommer opp. Kanskje de skal drite ut et annet menneske, eller skjule hva de egentlig holder på med.

Samfunnet er styrt via lover, avtaler, koalisjoner, politiske bytter, lobbying, maktspill, høystbydendes framgang, medienes gjentakelser, press og propaganda, noen som snakker sammen og alt er understøttet av PR byråenes såkalte kommunikasjon.

Se godt etter kvinne og barn eller noe annet, det er ikke alltid lett å se hva der er.

Offentlige aktører innen alle områder som media, politikere, PR-folk, talsmenn av alle slag, er alle bevisst sleipe og svarer ikke klart på spørsmål, men kommer ofte med utspill i et strategisk spill. Tiden for klar tale er over - det blir bare trøbbel av det. Det viktigste er å skjule hva man har tenkt å gjøre til det er gjort, og etterpå snakke bort det man har gjort.

Skal en vinne fram trengs øvelse i et regelsett for framgang

Her er noen noen av triksene som brukes - knep kalles det blant vanlige mennesker.

 • Hører intet, ser intet, sier intet ondt. Uansett hva du vet, ikke diskuter det med noen, og særlig hvis du er en offentlig person, nyhetsanker, etc. Hvis det ikke er oppdaget eller meldt av noen har det ikke skjedd, og man trenger aldri å snakke om det

 • Bli vantro og indignert. Unngå å diskutere viktige spørsmål og fokuser heller på sidespørsmål som kan brukes til å vise at man er kritisk til noe annet som er hellig og ikke skal snakkes om. Dette er også kjent som "Hvordan våger du!" utspillet.

 • Sett i gang ryktespredere. Unngå å diskutere problemer, snakk aldri om kostnader, uavhengig av sted eller bevis og kall dem konsekvent rene rykter og helt ville beskyldninger. Andre nedsettende ord som lager tvil om saken kan også fungere. Denne metoden fungerer spesielt godt med en lydig presse, fordi den eneste måten publikum kan få rede på fakta er gjennom slike produserte rykter. Hvis du kan linke til Internett, kan du bruke dette faktum til å si at det er “ville rykter" fra en "haug med motstandere på internett" som ikke kan ha faktisk grunnlag eller tas alvorlig.

Skjulte meldinger ser man etter en stund, men mye meldinger farer mangt forbi.

 • Slå og løp (hit and run). I noen offentlige fora kan man angripe motstanderen eller motstanderens posisjon hardt og kort, og deretter snakke om alt mulig annet før et svar kan gis, eller man kan bare ignorere mulige svar. Dette fungerer svært godt på internett og brev-til-redaktøren miljøer der det kommer inn en jevn strøm av nye identiteter som ikke må forklare beskyldninger, kritikk eller resonnementer. Her kan man rett og slett lage en anklage eller annet angrep, aldri diskutere problemstillinger, og aldri svare på eventuelle etterfølgende svar, for det ville gjøre motstanderens synspunkt verdt å høre på..

 • Still spørsmål om motiver. Vri eller forsterk ethvert faktum for å antyde at motstanderen opererer ut fra en skjult personlig agenda eller annen ide hun har. Slik slipper man å diskutere saker og tvinger anklageren over på defensiven.

 • Påkall en myndighet. Å stille krav til seg selv eller assosiere seg med en autoritet og presentere argumenter med nok fagsjargong og faguttrykk for å vise ar man er "en som vet". Bare si at slik er det uten å diskutere problemstillinger eller vise konkret hvorfor eller sitere kilder.

 • Spille dum. Uansett hva slags bevis eller logisk argument som settes fram, unngå å diskutere problemer bortsett fra å komme med fornektelser, si at de har ingen troverdighet, de gjør ikke noe fornuftig, det er ikke noe bevis, inneholder ingen poeng, mangler all logikk, eller støtter ingen konklusjon. Bland godt for maksimal effekt.

 • Sett motstandren i forbindelse med gamle nyheter. Si at dette er en gammel historie som det allerede arbeides med eller allerede er håndtert. Be dem følge med i det som skjer for han var jo med på det som skjedde den gang. Dette fjerner ofte interessen for å ta opp nye saker.

Snakk aldri om det ingen har sett eller hørt noe. Kjenner du deg igjen?

 • Etablere og bruke “falle-tilbake-på” posisjoner. Ved hjelp av en liten sak eller et element av fakta, vær overlegen og "tilstå" med oppriktighet at noen uskyldige feil, synlige nå i ettertid, ble gjort - men at motstanderne har blåst saken opp og helt ut av proporsjoner, at de sier at det innebærer større forsømmelser, muligens kriminelle, noe som abslutt ikke er riktig. Du kan få hjelp av andre til å forsterke dette senere - det er jo bare ikke slik de sier. Be offentlig om slutt på tullet for det rette er allerede gjort. Gjøres dette riktig kan man få sympati, respekt for at man tok fatt i saken og gjorde det riktige.

 • Gåter har ingen løsning. Lag et bilde av saken og mangfoldet av aktører og hendelser, og gjør hele saken så komplisert at den ikke kan løses. Dette fører til at de som følger saken mister interessen raskere, og en kan slippe å måtte ta opp de faktiske problemene.

 • Alice i Eventyrland logikk. Unngå diskusjon av problemene ved å resonnere bakover eller med en tilsynelatende slutningsbasert logikk som utelukker sakens fakta.

 • Spør etter fullstendige løsninger. Unngå problemene ved å kreve at motstanderne løser saken vi snakker om fullstendig, et knep som fungerer best med problemer som kommer i kategorien gamle nyheter.

Putin er som alle andre sleip, men ikke verre enn våre egne politikere. Han er bare en skuespiller i såpeoperaen på TV, og gjør det han får beskjed om.

 • Tilpass fakta til alternative konklusjoner. Dette krever kreativ tenkning med mindre saken ble planlagt med forskjellige konklusjoner som er på plass og er klare til å brukes.

 • Fjern bevis og vitner. Hvis det ikke finnes bevis og vitner, er det ikke fakta, og du trenger ikke å løse problemet.

Slik er det - sett i gang og se hva de holder på med, men det beste er å holde seg unna spillet deres.

Politikere sier bare hva de tror du vil høre, og så gjør de noe helt etterpå. De er profesjonelle løgnere, bokstavelig talt, og de lurer deg trill rundt hvis du ikke følger med.