Våre meninger koordineres og brukes mot oss

De leder oss massene fram mot målet sitt

Vi begeistres, vi er med hele tiden, for det er en spennende reise vi er med på i forbrukersamfunnet. Det er kontinuerlig nye og innovative produkter med stor nytteverdi å dele hele tiden - vi bare må ha det alt sammen.

Vi har nå akseptert fullt ut at vi blir manipulert i stor skala, og våre ideer formes for oss basert på våre innerste ønsker. Har man klikket på en link, vet de det, og kan straks gi deg mer. Saker settes i sving og rulles ut via media, tilstelninger og utvidet bruk av kjendiser og markedsføring. Det er store systemer i sving, og en slags maskin som kontinuerlig kverner fram våre behov.

Les mer: All informasjon er propaganda

Tror du at mediene ikke er styrt? Meldingene koordineres perfekt i alle medier, ord for ord, over hele verden. De forteller oss hva vi skal mene og føle.

Fra gamle og dumme dager: En klassisk propaganda/markedsføringstekst

Politikere, bedrifter og organisasjoner bruker teknikkene. Det kalles ofte public relations PR eller informasjon, og dreier seg om å få deg til å følge de tanker og ideer mange andre følger, eller med andre ord gjøre deg til en i massen. I bunnen ligger våre innerste ønsker. Vi er ikke innbyggere og enkeltmennesker, men forbrukere i en massekultur.

Komplett kjendishysteri og meningsløs reklame: Har du Omega-klokka som George Clooney har?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Les hva de ønsker: At du skal forsvinne som individ og bli en i massen

Her kan du lese en klassiker innen markedsføring/propaganda: Amerikanske Edward Bernays bok: Crystallizing Public Opinion

Massepsykologi i finansverdenen

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.