Vår moral og etikk vekker vår kollektive bevissthet gir økende veganisme

Konsekvensene av veganisme gjelder vår verden, mye mer enn sunn mat

En ku med sitt kjære barn er slik det skal være, og når kalven har fått melken den skal ha slutter melken å komme. Slik er det i en naturlig verden, men ikke i vår manipulerte verden.

Den lille gutten sa:"Bestefar, hvorfor behandler du dyrene slik du gjør? Du sier du er glad i dyr, så hvorfor spiser du dem da?" Den unge jenta sa: "En dag våknet jeg og ble veganer", og den unge mannen sa: "Empatiske og og etiske mennesker er veganere." Den gamle damen sa: "Jeg er veganer fordi jeg ønsker å leve i fred uten å volde noen noen smerte eller bidra til blodsutgytelse".

Pelsdyr i bur er ikke verre enn høner i bur, men alt er forferdelig i forhold til dyrs natur og verdighet, og er gjort av umoralske mennesker.

Lidelsen vi utsetter dyr for for å oppfylle våre behov innebærer grusomheter som er satt inn i storskala systemer og som med vilje skjules for alle. Veganisme innebærer en moralsk og etisk revolusjon.

Det gjelder dyr for mat, men vi tar også med pelsdyr, bruk av dyreskinn, kjæledyr, sportsdyr, dyr til dyre-eksperimeter der vi bruker, truer og trakasserer dyr uten hemninger, uten omtanke.

Dyrevenner som er sansende personligheter.

Veganisme sprer seg over hele verden

Alle vil slutte seg til veganismen når de ser hva misbruk og dreping av dyr fører til. Det kan være lurt å klargjøre hva det å være veganer innebærer, og spesielt å vite hva det innebærer for samfunnet at alle er veganere. Da er det ingen som dreper dyr i mengder, miljøproblemene er kraftig redusert, de fleste mennesker er sunne og det er fred i verden. Når vi forstår sammenhengene og tar konsekvensen av det blir vi alle veganere, for det er umulig å leve uten at samvittigheten er riktig.

Den oppvoksende slekt kan ikke lenger følge blindt det som fortelles av foreldre, lærere, myndigheter og media for de er samvittighetsløse.

Les her: Vegansk kosthold med masse energi, protein, styrke og muskler.

Begrepet veganisme er enkelt, men konsekvensene er store

Definisjoner på veganisme har vært laget, og en mulig definisjon kan være: Veganere anerkjenner alle sansende skapningers rett til å bli behandlet med respekt og rettferdighet. Veganere konsumerer ikke eller har på seg noe fra dyr, og bruker ikke dyr og utnytter dem ikke, så langt det er praktisk mulig.

Mat er enkelt og greitt laget av planter, og noe annet trenger vi ikke.

Sentralt er menneskets respekt respekt for dyr og naturen

Veganisme kan ha begynt med et ønske om sunnhet, men er blitt mye mer når vi ser konsekvensene. Problemet med å avle opp, drepe og spise dyr er enormt, for det ødelegger Jorda og gjør at mennesker lever uetisk og umoralsk. Det er egentlig bare en ting å gjøre og det er å bli veganer. Alle kan forstå at det er den eneste løsningen.

På Jorda slakter vi nå omtrent 60 milliarder landdyr i året, og i tillegg kommer sjødyr, insekter og mer som er mye, mye mer. De etiske, moralske og praktiske konsekvensene er enorme, og vi kan ikke fortsette slik.

Veganisme viser vei til en positiv verden

Forbundet med veganisme har vi vidtrekkende positive resultater for menneskene, jorda og samfunnet vårt. Mange av de menneskelagde problemene kan da løses. Vi ser også at

  • Omtanke og vennlighet øker
  • Vi får en en klar og konsistent etisk kode som er lett å forstå å praktisere
  • Vi utvikler en riktig og solid respekt for alle former for liv
  • Miljøet kan forbedres, skade på grunnvann, elver, sjøer, hav reduseres
  • Vi taper ikke flere villmarksområder og reduserer avskoging

Skog kan stå og vokse og lage oksygen og bruke CO2 til alles beste. Man skal ikke felle skog for å skaffe land til å dyrke fór til dyr som man dreper for mat.

Det er klart at veganere lever sunnere enn de som spiser kjøtt. Sammenhengen er helt klar. Mat fra dyr fører till fedme, diabetes, hjertesykdom, kreft og revmatiske lidelser.

Vi har store industrier som produserer dyr for slakting til mat på land og sjø, som er dårlig ressursutnyttelse og lager betydelig skade på miljøet. Lidelsene dyrene utsettes for er ubeskrivelige i sin skrekk og gru. Det etiske og moralske problemet med slik storskala dreping er ufattelig. Det er enda mer ufattelig at vi fortsetter med det, at det ikke har reist seg en massiv bevegelse i mot det før nå.

Når vi forstår sammenhengene av denne slaktingen og kjøttspisingen og tar konsekvensene av det vil alle bli veganere.

Tyrefekting er sadisme satt i system. De som orker å se på denne skjendingen og ydmykelsen av stolte dyr er en skam for seg selv og hele menneskeheten.

Hør her hva konsum av dyreprodukter er

  • Et glass dyremelk eller en skive ost laget av dyremelk skriker voldtekt, misbruk og overgrep
  • Ved å spise kjøtt har du vold på tallerkenen din
  • En burger er laget av et dyr som er drept, tappet for blod og innvoller, skåret i fine stykker og levert til deg
  • En fin indrefilet er skåret ut av et myrdet dyr, laget til hos slakteren og du har krydret og stekt denne delen av det døde dyret og putter det i munnen din

Kjøtt er ikke glad mat, den er død, drept av mennesker og kommer fra dyr som ikke fikk leve, som ble utnyttet og misbrukt. Når du har kjøtt på tallerkenen din fråtser du i en annen skapnings død. Det er helt unødvendig å oppføre seg slik.

God, levende mandelmelk full av næring og uten stikk i samvittigheten.

Veganisme er et logisk politisk og filosofisk standpunkt

Det representerer alt som er sant og riktig. Å følge opp konsekvensene av veganisme gir avklaring og fører til stadig nye nivåer av forståelse og medfølelse med dyr og natur. Det ender med at man nekter å delta i vold og utnyttelse av dyr og mennesker.

Veganisme er ikke noe valg, for vi skal slutte å drepe dyr. Ingen har rett til å manipulere, toturere og drepe ikke-menneskelige sansende personer for gevinst eller av grådighet.

Veganisme er ikke ekstremisme

Det kan aldri bli for mye fred og kjærlighet i verden, og veganisme bidrar til fred og kjærlighet. Alt liv skal ha de samme rettigheter, og det er samtidig svaret på mange av verdens problemer. Det er umulig å tenke seg at mennesket skal fortsette å drepe dyr.

Å bli veganer er å leve med integritet, mot, ære og i samsvar med verdier om sannhet, frihet, rettferdighet, respekt, verdighet, likhet, empati, vennlighet, medfølelse og fred for alle som er på Jorda.

Å være ikke-veganer er å diskriminere, forstille og fordreie, og leve uten sammenheng med naturen i en kommersiell påvirkningskultur.

Veganisme er et brudd med blind konsument oppførsel, materialisme, underholdnings- og sports-industrien og mentaliten om "hva kan jeg tjene på dette".

Såkalt human dyrevelferd som alltid ender med lidelse og døden er et spill for galleriet kledd i magiske ord. Også halal- og kosher-slakting er barbarisk og uverdig.

Vegansk mat tar kaka, gourmet mat får et nytt og sunnere innhold. Ingen problemer med etikk og moral her.

Veganere viser hva som er galt med verden

Fortsetter vi med å avle og drepe dyr som nå vil alle dø av konsekvensene. Mennesket skader dyrene og naturen, og setter seg selv i fare. Slutter vi med det kan vi alle leve fredfullt sammen. Verden kan forandre seg ved at hver og en gjør sin andel som veganer, overtaler andre til å bli veganere og ved å være dyrenes stemme.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Plantebasert mat med utseende som kjøtt. Se at overgangen til plantebasert mat er i full gang.

Kjøttspising dyreplageri gjør mennesker syke skader Jorda. Kjøtttproduksjon ødeleggende for dyr mennesker og Jorda.

Earthlings: Obligatorisk film hvis du spiser kjøtt, drikker melk og bruker skinn. Tør du se sannheten i øynene? Dyr er likeverdige med mennesker på alle måter.

The Vegan Truth.

Lys vegetarisk framtid - revolusjon uten blod. Mindre blod i maten i framtida.

Kjøttet du spiser kommer fra et drept dyr. Få ned salget av kjøtt og drepingen går ned.

Veganeren.

Vegetarbloggen: Vi har kåret den beste veganske osten.