Vår frihet skal ikke styres av krav om global økonomisk vekst kontroll

Vi gjøres nå økonomisk umyndige mister frihet

Vårt samlende symbol er en sterk riksløve - det passer å hente den fram nå.

Det svirrer av begreper i den økonomiske politikk, og rente og valuta er bare begynnelsen: valutaens riktige kurs, styringsrente, inflasjon/deflasjon, stimulering til vekst, børsens tilstand, produksjon, eksport/import, om kapital trekkes hit og ditt og ikke minst om vi har global vekst.

Les her: Verdens rike gale gjør som de vil krigen mot terror ut kynisk ny retning.

Den økonomiske og utenrikspolitiske styringen av området vårt settes i praksis gradvis bort til internasjonale organer. Vi har en såkalt åpen økonomi - vi har kjøpt alt mulig og solgt alt mulig over landegrensene, vært aktive og handelsbalansen har ofte vært ute av kontroll. Men næringslivet blir nå mer og mer fokusert og spesialisert, og området her blir mer og mer økonomisk sårbart. Det blir vanskelig å holde balanse i den økonomiske aktiviteten, og vi bli stadig mer sårbare for alle mulige svingninger i den såkalte og mye omtalte globale økonomien.

Les her: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Små lokale produsenter bærer det hele og bygger lokalsamfunnet

Les her: Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon.

Hos oss er først oppgangen og så nedgangen i olje-inntektene er et stort eksempel, og det kan skje mer. Vi produserer mindre og mindre mat og klær selv, importerer mengder fra lavkostland som vi støtter opp under og holder på å sette oss opp i et økonomisk hjørne.

Global økonomisk vekst er et troll vi må kappe hodet av

Den norske riksløven sover ikke, men er urolig: I økonomiske spørsmål er styringen utenfra og det interne ekspertveldet med gamle låste tanker for stort. Alminnelige mennesker er koblet ut av diskusjonene, alt er avgjort i internasjonale organer der vi er en lilleputt, sentralisert i departementene og statsbankene og politikerne er statister. Mediene er ikke lenger deltakere i saker som gjelder hva vi lever av og holder på med, for seriøs populariserende økonomi-journalistikk er avgått ved døden. Vår økonomiske politikk er snart uten hensikt - vi får beskjed om hva vi skal gjøre og man kan med lett hjerte la være å stemme for det har ingen betydning.

Les her: Hør de globale prinsipper for makt over alle folk

Butikker av alle slag skaper lokalsamfunnet

Overnasjonale organer tar handlekraften fra oss

Wilhelm Keilhau ledet den norske delegasjon ved Bretton Woods forhandlingene i 1944 og han forlangte at Bank of International Settlements skulle nedlegges for de hadde begått krigsforbrytelser. Dette ble vedtatt, men senere sabotert. Vi fikk et av de første bevis for at slike internasjonale organer ikke er til å stole på - de kjemper alltid for egne interesser, og de som har de tar. slike sentraliserte organer og global frihandel legger veien åpen for de store - de som styrer kapitalen bestemmer alt.

Etter Keilhaus tid er overmakten blitt for stor.

De er klare til å overta alt

Vi har i dag The World Bank Group med IMF pengefondet og BIS Bank of International Settlements, og har derved en global sentralbank som bare venter på å overta fullstendig. Ikke tro noe annet, og det tar snart slutt på "late som" politikken vi ser i dag.

Utviklingen styres av de gale

Bretton Woods i 1944 regnes som et skille i verdens økonomiske politikk. Senere utvikling har gitt oss smell som Nixon sjokket i 1971 da dollaren ble en "fiat currency" og åpnet for trykking av penger i stor stil. Ubalanse mellom lands økonomi - handel og valuta - har vært forsøkt løst på mange måter uten suksess. Handelskriger, fiktive valuta- og vareverdier har åpnet for vill spekulasjon, og åpne grenser for kapital og handel fremmer de stores interesser uhemmet. En periode produserte USA halvparten av alle industriprodukter i verden og dro inn kapital i mengder og etterlot de fleste andre i støvet.

Små veverier er herlige og er et viktig element i lokalsamfunnet

Les her: Bankene lager penger fra ingenting.

Kina er ikke helt med

Kinesiske myndigheters valutapolitikk har det vært strid om, kraftige børsfall sender sjokkbølger gjennom verdens børser. Kina og resten av Asia er lurt inn i spillet som verdens ledende billigprodusent av alt mulig, og har ikke funnet en bærekraftig vei å gå. Kinas sentralbank styrer renminbi valutaens verdi opp og ned så godt de kan i takt med utviklingen i veksten i landet.

Historien er god og vi har vært med

Det har vært mange regimeendringer i norsk økonomisk og valutapolitikk frem til i dag. Vi hadde en regimeendring i 1972 da Norge gikk inn i det europeiske slangesamarbeidet, og så fikk vi endringen fra slangen til å binde kronen til en handelsvektet valutakurv. I 1986 stoppet vi devalueringer og fikk fastkurspolitikk, ensidig binding til ECU i 1990, i 1999 sentralbankens omfortolkning av valutaforskriften og retning mot flytende kurs. Slik har vi holdt på, men uten endringer i utviklingen og våre tanker går det mot slutten.

Drivkreftene i økonomisk politikk har kommet innenfra og utenfra

  • Internasjonalt systemperspektiv på grunn av endrede internasjonale rammevilkår som eksempelvis integrasjonsprosessen i EF/EU og liberalisering av kapital.
  • Interesseperspektiv som en følge av endrede preferanser og samarbeid i politikken og samfunnet.
  • Ideperspektiv som forklarer regimeendringer som en følge av endrede ideer og oppfatninger samt ny kunnskap i Norges Bank og forvaltningen.

Alt fiske er lokalt - når vi må sende fisken til Japan for å overleve er noe galt

Internasjonale rammefaktorer spiller nå en avgjørende rolle for endringene, og beslutninger i Norge er alltid basert på de forutsetninger som det internasjonale systemet gir. Det holder på å bli slutt på nasjonale prosesser i økonomien. Vi er med på en læreprosess nå - avlæring av egne meninger og egen styring.

Vi trenger nye tanker og praksis for sterk lokal uavhengig økonomi

I et åpent demokrati er det mange meninger, men slik er det ikke her lenger for vi får beskjed om hva våre interesser er og beslutter deretter.

Det er selvsagt mulig å greie seg selv og de store ord om globalisering er de gales tale - de vil bare seg selv best. Skal dette ikke bli en sørgelig historie må vi snart gripe inn for vår frihet er utsatt for angrep.

De nye tanker er grunnlagt på lokal aktivitet og med penger som et hjelpemiddel for å fremme slik lokal trygg bærekraftig økonomisk aktivitet: Lokal produksjon fra lokale ressurser for lokal bruk.

Les her: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Linker

Norges Banks system for å styre renten

ET PASSENDE PENGE- OG VALUTAPOLITISK REGIME

De gale skyr ingen midler og også den nye presidenten jobber for de gale uten å vite det (kanskje)