Utviklingen i økologisk landbruk nær heimen er viktigst

Det må dyrkes mer økologisk mat der vi bor

Positive faktorer for økologisk mat samles: Barn av mødre som spiser økologisk mat under graviditeten er sunnere - de blir mer hele.

Markedet for økologisk mat øker, men det er for lite tilgang til norsk økologisk frukt, bær og grønnsaker. Det er et mål at økt forbruk skal dekkes mest mulig med norsk produksjon, men dette greier vi ikke. Flaskehalser og muligheter for økt norsk produksjon er kartlagt i to rapporter utgitt av Landbruksdirektoratet og NIBIO. 1. juli 2015 ble NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

De 4 store dagligvarekjedene med forvirret satsing på økologisk mat. Saboterer de den økologiske bevegelsen?

Her kan man lese rapportene:

Styrker NIBIO - bioøkonomisk forskning landet rundt og det er bra

Bestillings- og propagandaforskning innen kjøtt og melk

En gruppe forskere sier:"Det er klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter, og en overgang til å spise økologisk melk og kjøtt vil være et bidrag til å øke inntaket av ernæringsmessige viktige fettsyrer". Slik uttaler en internasjonal forskergruppe seg etter å ha gått gjennom forskning på området, og der er ærlig talt på tide å holde opp med slik "forskning". Verken mennesker eller dyr har godt av kjøtt og melk, selv om økologien scorer et poeng her.

Dette er meningsløs "forskning", og det er på tide å starte en bevisst nedlegging av all kjøtt- og melkeproduksjon. Ingen trenger kjøtt og melk i kostholdet sitt. Vi dreper millioner av dyr i daglige massedrap over hele verden, og det helt klart ikke økologisk.

Dette er en skam for menneskeheten. Hvem har gitt oss rett til å drepe alle dyr

NORSØK klar til innsats for økologisk landbruk

Riksrevisjonen trår til: Satsinga på økologisk produksjon og forbruk i Norge er altfor dårlig, påpeker riksrevisor Per Kristian Foss. Han mener at Norge bør se til nabolanda, og kaller satsinga på økologisk landbruk her i landet «en dråpe i havet».

Liker ikke utviklingen innen økologisk jordbruk er for dårlig få gjort mer økologsk drift her

Stiftelsen NORSØK på Tingvoll har fått en forsterket rolle for å fremme økologisk landbruk og er i gang med arbeidet sitt. NORSØK forvaltar Tingvoll gard, som skal drivast som eit økologisk gardsbruk. Arbeidet er forankra i dei internasjonale prinsippa for økologisk landbruk - helse, økologi, rettferd og varsemd.

Snart 5% økologisk areal: Mengden økologisk dyrket areal i Norge øker

Det økologiske jordbruksarealet økte med 7 % i 2015, og utgjorde ved utgangen av 2015 4,9 prosent av det samlede norske jordbruksarealet. Inkluderer man areal under omlegging til økologisk produksjon utgjør det samlede økologiske arealet 5,5 prosent. Nærmest alle fylker har økt økologisk jordbruksareal i året som har gått, den største veksten ser vi i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Troms og Finnmark. Dette viser Debios statistikk for 2015.

Økologien går framover og kan ikke stoppes

Alle kan bidra til økologisk utvikling. Har man en liten jordflekk eller mulighet for å ha noen krukker stående så start selv: Urter, tomater, agurker, gulrøtter, salater og mer er mulige å få til ved første forsøk, og gå så videre når erfaringen vokser. Kanskje andelslandbruk kan være noe?

Alle som handler i matbutikker forlanger selvsagt økologiske varer.

Ovenfor er det fritt sakset og avskrevet fra Agropubs nettside for økologisk landbruk. Følg med på nettsiden deres.

Økologisk er ikke bare tørrvarer vel men direkte fra levende planter vi tørker ut økologi begrepet

Økologisk frukt er herfra, den er kortreist og lokal, og er i ferd med å bli det naturlige valget. Økologisk mat øker sterkt og slår igjennom og blir mer og mer synlig i butikkene våre, og bøndene tar økologisk mat mer og mer alvorlig.

Et eksempel er Coop Änglamark for miljø og helse.

Kyllinger og høner har en økologisk oppgave det er å hakke i jorden og gjødsle

Her finner man informasjon om noen av de organisasjonene som arbeider med utvikling av økologibegrepet og dets plass i Norge.

  • Agropub er det ledende norske nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi. Hovedmålgruppe er produsenter og rådgivere, studenter og lærere. Også interesserte forbrukere og personer innen forvaltning finner stoff av interesse. Nettstedet eies av Norsk senter for økologisk landbruk og driftes av Bioforsk Økologisk. Link til Agropub nettside for økologisk landbruk

  • DEBIO: Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. De er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte. Link til DEBIO

  • OIKOS ØKOLOGISK NORGE er en ideell medlems-organisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse. De er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere, mer rettferdig verden - bli med! Link til OIKOS

Regjeringen, hvem av dem det nå er, er også med: Økologisk matproduksjon 15% i 2020 - men det er ambisiøst altså

Økofunn Driftsmidler for økologisk landbruk

Økologisk andelslandbruk

Det er mye å sette seg inn i, men moderne forbrukere tar utfordringen. Det er strid om økologi også, og det kan du lese om her: Åpen strid om økologisk landbruk.

Les om Oslo Kooperativ

Det blir snart dyrking i byene også

Linker

NORSØK vil bidra med kunnskap for eit meir berekraftig landbruk og samfunn. NORSØK har både grunnleggjande og avansert forskingskompetanse og arbeider med rådgjeving og formidling av kunnskap. Fagområda er økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og berekraft og fornybar energi.

Oikos økologisk Norge: Oikos - Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse. Vi er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere, mer rettferdig verden - bli med!

Norsk Institutt for Bioøkonomi: Livsviktig kunnskap - vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Smått godt lokalt økologisk: Norsk deltakelse i det økologiske korstoget er ikke begynt skikkelig