Umenneskelig framtid 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv

Høykapasitets nett over alt legger oss under teknologisk lokk

Mobilindustrien gjennomgår en radikal forandring. Vi få forsterket virkelighet AR augmented reality, virtuell virkelighet VR Virtual Reality, smarte byer, mobile levemåter, tingenes internett med milliarder av kommuniserende sensorer, biler med link til nettet, virtuell tilstedeværelse, e-helse og mye mer.

Les her: VR virtuell virkelighet selger godt har potensiale til å legge samfunnet øde. Begynnelsen på en totalt forandret verden.

Det gjelder å følge med i timen

Internett teknologien raser fram, og det er nødvendig å tenke over det som foregår. Det vil innebære store forandringer i våre liv, en høyere risiko på flere felt og en annen sivilisasjon som er totalforandret fra det vi har nå. Teknologien overtar våre liv, og vi sitter passivt og ser på.

Les her: Mennesket er geni som kaster bort mulighetene, sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Antenner vil finnes overalt, optisk sikt er nøkkelordet, stråling vil finnes overalt, det blir sykdom og dødsfall.

Leverandørene står i kø for å få sin del av kaka

Flere leverandører, eksempelvis Huawei, Ericson, Nokia, er engasjert i utvikling av den tekniske basis for utvikling av nettsamfunnet, og alle vi andre bør ha en ide om det som foregår. Det er dramatisk, og det kommersielle presset er skyver alle rimelighetshensyn til side.

Les her: Holografisk 3D projeksjon snart en virkelighet. Den optiske visuelle teknikken holografi kommer nå.

Tilfellet Nokia - vi tar som case Nokia som melder om praktisk 5G utrulling

Nokia har et produkt Air Scale Radio som allerede gjør det lett å sette opp nettverk. Les mer om det her. Det inneholder basestasjoner, nettverk for tilgang, WI-FI og software for å styre det hele. Air Scale Radio er kommersielt tilgjengelig, og dette 5G nettet ble testet med Air Scale som plattform. De sjekket ren siktlinje og innlagte hindringer som vinduer, metallflater, trær og bladverk.

De har under testing et 5G nettverk med hastighet på 5Gbps til faste trådløse forbindelser i 28 GHz området. De har vist at de kan sende 6 stykk 4K videoer samtidig, og i testen oppnådde de hastigheter på 5Gbps med lave koblingstider. De planlegger nå videre testing og vil bruke systemet i mellomstore byområder og landområder der forbindelse kan være vanskelig å få til.

Helautomatisert produksjon med kontinuerlig måling av kritiske innsatsfaktorer via nettet i skyen. Snart kan alle menneskene gå derfra.

De hevder at alle kan få bedre liv og flere muligheter til å tjene penger

En fantastisk framtid holdes opp for oss med dette raske nettet.

  • Slike systemer åpner for ekstremt internett med hastigheter i 5Gbps området
  • Tilpasningsdyktige radio og nettverkssystemer finnes nå, alt er mulig
  • Systemarkitekturen er programmerbar
  • Man oppnår nye nivåer for gjennomføring av tjenester
  • Nye forretningsmodeller basert på riktig nettverk, dataflyt og deling/splitting av funksjoner

Forsterket stråling overalt

Det hevdes at signalstyrken er lav og at stråling i dette frekvensbåndet ikke har noen joniserende effekt som er det som forårsaker sykdommer som kreft. Dette er en langtidseffekt, og konsistente målinger av langtidseffekter over mange tiår er vanskelige. Det er først etter lang tid sannheten vil komme fram, og da kan mange være døde og syke. Førevar prinsippet er satt til side for kommersielle interesser.

Nytt nettbasert samfunn stiger fram

Internetthastigheter på gigabitnivå - flere tusen Mbps og mer - vil gjøre oss skikkelig interaktive innen økonomi, utdannelse og i samfunnet generelt. Med slike store hastigheter blir det mulig å kjøre store kommersielle applikasjoner, kraftige online spill, holografisk video, lage forsterket virkelighet i alle mulige varianter, selvkjørende trafikksystemer, avansert logistikk og produksjon, måling av alt mulig i stor skala, massiv datainnsamling. Men hva skal vi egentlig med alt dette? Må vi hele tiden gå videre og videre - til vi dreper oss selv.

Finn en plass utenfor teknologiens verden og ta vare på den, utvid den og få flere med deg.

På et tidspunkt i denne utviklingen trenger vi ikke mennesker mer

Alt skal skje via nettet i den helkommersielle verden de vil ha. De bruker all sin tid koblet til nettet for det er jobben deres, det er alle aktivitetene deres og det er underholdningen deres. Det blir lite igjen til naturlige aktiviteter. Mennesket har tenkt å gjøre livet uutholdelig kjedelig og seg selv overflødig. Teknologiens forbannelse stiger stadig tydeligere fram: Den gjør oss umenneskelige.

Linker

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.