Tingenes internett The internet of things IOT skrekkfylt teknologisk framtid

Du øyner skrekkframtida allerede

Her er en forsmak - finn ut om iBeacons er en fantastisk teknologi eller en teknologisk tvangstrøye.

Du vil snart - det er kun snakk om noen år - leve i et samfunn der alle ting kan sende og motta meldinger. Det kalles tingenes internett, the internet of things IOT. Alt rundt deg vil ha elektroniske kretser med software basert eller hardwired intelligens. Alle ting kan sende og motta meldinger, noen bare enkle meldinger, andre full kommunikasjon med tekst, bilde, lyd, video og intelligent software slik at de kan styre seg selv eller motta og sende meldinger om tilstand, utføre oppgaver, etc. Det kan være roboter som kan gjøre de oppgaver de er programmert for uten at du kan endre det på noen måte - du kan ikke be dem stikke av eller ti stille.

Les mer: Umenneskelig framtid venter, og 5G 5Gbps nettet styrer snart våre liv. Høykapasitets nett over alt legger oss under teknologisk lokk.

Alle ting har elektronisk kommunikasjon (I)

Alle disse tingene vil finnes overalt, og man kan ikke unnslippe. Øyne ser en ovenfra, følger alle bevegelser, sjekker varmen fra kroppen, hører hva man sier, kanskje kan de finne ut hva man tenker også når de får kunstig intelligens AI.

Maskinsamfunnet "The Internet Of Things"

Vi går mot et samfunn der salget av nytt slikt utstyr vil ta helt av. Det vil bli større enn alt vi kjenner til i dag. Smarttelefoner, nettbrett, PC, Mac, og mer er bare småting - det nye vil bli mye størrre enn alt dette til sammen. Bilen din vil ha hundrevis av iP-adresser, kjøleskapet og alt inni det vil ha iP-adresser, klærne dine vil ha elektroniske brikker innsydd for kommunikasjon...... og mye mer.

Små dyr, fugler, insekter rammes av strålingen og dør.

Les mer: Transhumanistisk agenda fosser fram, og kommunikasjon mellom alle ting er på vei.

Tallene som spås for tingenes internett - the Internet of Things (IOT) er skremmende. Flere aktører har regnet ut at at antallet daglidags og bedriftsbrukte enheter vil øke fra dagens omtrent 2 milliarder enheter til nærmere 10 milliarder i 2018 - ja noen snakker om opp mot 100 milliarder enheter innen 2020, og vi snakker da om alt fra parkometre til hjemmetermostater. Mennesket skal bort og teknologien inn.

Den økonomiske verdien av dette vil bli enorm, og det vil bli store penger å tjene når det sprer seg overalt i dagliglivet og forretningsverdenen. Det blir snakk om omsetning på tusenvis av milliarder kroner, en uimotståelig flodbølge av produkter og mulighet for fantastisk profitt.

Nettet er som et narkostoff som passiviserer oss, og strålingen er der hele tiden.

Ubønnhørlig utvikling uten bremsemekanismer

Det vil gjennomtrenge forbrukermarkedet og forretningsmarkedet, og i forbrukermarkedet har allerede mange produkter og tjenester krysset over til IoT, inkludert kjøkken- og hjemme-apparater, lys og varmeprodukter. Forsikringsselskapene har introdusert apparater som kan følge med på hvor og hvordan du kjører bil så de kan regne ut hvor mye bilforsikring du skal betale.

Lyskontroll og termostater, følere og sensorer av mange slag blir mulige, og du vil ha et smart måleinstrument som måler strømforbruket ditt i detalj, og kanskje struper strømforbruket ditt når strømmen er dyr.

Alle ting har elektronisk kommunikasjon (II)

Her er noen viktige business-to-business og myndighets-anvendelser for IOT

  • Reklame og markedsføring koblet sammen. Det amerikanske firmaet Cisco som eier norske Tandberg tror at denne kategorien - tenk på reklametavler koblet opp mot internett - vil være en av de tre topp kategoriene for IOT, sammen med smarte fabrikker og telecommuting support systemer.
  • Intelligente trafikk management systemer. Think tanken Machina Research ser for seg flere hundre milliarder i inntekter i 2020 for anvendelser som bompenger og rushtrafikk avgifter. En relatert inntektstrøm vil være management av smarte parkeringsavgifter som vil finnes overalt på selv de minste arealer. Her kan man tenke seg mange titalls milliarder i inntekter.
  • Avfall og søppel management systemer vil bli berørt. Tall fra USA viser at hjemmeavfall kan reduseres betydelig og resirkulering av avfall økes kraftig ved innføring av “betal for det du kaster” systemer som bruker IOT teknologi til å registrere de som kaster mer enn de skal - de som såkalt bryter søppelgrensene.
  • Smarte elektrisitetsmålere vil monitorere strømnettet og justere prisene etter forbruket. Dette kan gi besparelser i området hundrevis av milliarder per år fram mot 2025 i henhold til McKinsey Global Institute.
  • Smarte vann systemer og målere. Byene Doha, São Paulo og Beijing har redusert lekkasjene med 40 - 50% ved å installere sensorer på pumper og annen infrastruktur for vann.
  • Industriell utnyttelse av IOT er internett-styrte montasjelinjer, nettkoblede fabrikker og varehus, distribusjonssystemer etc.

Les her: Bruk hodet eller så har du ingenting her å gjøre. Menneskene oppfører seg som om de ikke har egen hjerne.

Det store bildet er at mennesket skaper sin egen fremmede verden

Vi kjenner også utviklingen av droner og roboter, den går i rasende fart og snart vil man møte dem i hverdagen. Hver gang man løfter blikket i urbane miljøer vil droner sveve over en.

De første robotene som kommer vil hjelpe deg, og så vil de gradvis styre deg.

Alt dette krever bedre kommunikasjon, og arbeidet med det pågår for fullt. Det snakkes om at i 2020 har vi kanskje 80-100 milliarder enheter på nettet - mobil, lyspærer, biler, massive mengder industrielt utstyr i automatiserte fabrikker, selvstyrte lagerenheter og containere/beholdere, husdyr, innpakket mat i butikker - kanskje til og med en selv. M2M eller maskin til maskin kommunikasjon vil komme sterkt, og verden skal både kommunisere, styres og måles. De nye 5G nettene som er under utvikling får bedre og sterkere signaler - kanskje 20-30 dB i forhold til 4G signalene vi har eller hadde, og alle gleder seg til den nye verden som ikke er langt unna.

Sterk utvikling i gang mot full skjæring i menneskelighet

Utviklingen er satt på skinner, og slik som skissert blir det. Er du komfortabel med dette, eller få du den snikende følelsen av at noe holder på å skjære seg? Det menneskeskapte samfunn, det antropocene samfunn eller det teknologiske samfunn er her, og det bygges ut dag for dag.

En dag er du chippet selv - du har en chip implantert i kroppen din som kan styre deg fullstendig. Det er veien det går nå, og vi låser nå inn i en teknologisk tvangstrøye fordi det er penger å tjene på det - ikke fordi det har nytte. Umenneskeliggjøringen av samfunnet pågår for fullt.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Dagens jobber har mistet sitt menneskelige ansikt.

Antropocen tidsalder kommer nå: Her er en oversikt over menneskeskapte endringer som er på gang.