Test selv vannet du drikker og lev trygt

Vannkultur viktig for helsa - lær deg mye om drikkevann

Konkuranse om beste drikkevann gjør Narvik og Alta til vinnere.

Naturlig vann vil alltid, enten det befinner seg i atmosfæren, på jordoverflaten eller under den, inneholde oppløste mineraler og gasser som et resultat av sin samhandling med atmosfæren, mineraler i fjell, kjemiske reaksjoner, organiske stoffer og levende organismer.

Vann kan nesten inneholde alt mulig for det er mange ting som er vannløselige og kan sveve i vann, og vann tar med seg alt dette på sin ferd, inklusive reaksjoner med kjemikalier det møter. Naturen er også et stort rensesystem som etterlater mange av disse stoffene underveis. "Naturlig vann" er funnet med spor - minimale mengder - av opptil 60 stoffer som mineraler, salter, metaller. Det kan også finnes alt mulig annet fra naturen og fra de som befinner seg i naturen i "naturlig vann".

Behandlet vann fra et vannverk kan inneholde minimale mengder av opptil 56 tilsatte kjemikalier, samt rester etter jord og planter, humus, bakterier, div. små dyr. Mange blir ubekvemme av vannet de får gjennom springen. I Oslo og Bergen blir folk syke jevnt og trutt, og i Bergen var det en stor sak for noen år siden med hundrevis av alvorlig syke og ett dødsfall. Flaskevann er neppe farlig, det kan være sunt, men det kan noen ganger være dårlig på smak. Oslo Kommune anbefaler koking av vannet deres hvis du får problemer. De fleste drikker vann fra springen uten refleksjon og uten sykdom.

Rådet er er å teste alt vann du drikker selv så er du sikker - vanskelig i praksis, spesielt hvis man reiser rundt. Generelt skal man unngå kjemikalier, bakterier, jord-, dyr- og planterester hvis man ikke er sikker på hva disse er.

Viktige faktorer for vann

Fra mange kilder ser det nå ut til å være enighet om at de viktigste faktorene å passe på for drikkevann er

  • Hardhet – innhold av kalsium og magnesium hvor en god verdi er 170 mg/L
  • Samlede oppløste stoffer SOS, engelsk total dissolved solids TDS, med 300 mg/L eller mer
  • pH alkalisk på 7.4 eller høyere, noen vil ha pH på 8 - 9 for sitt drikkevann
  • Vannets elektron ladning eller konduktivitet som beskriver vann som en antioksydant
  • Vann molekylenes gruppe størrelse som berører cellenes membran permeabilitet

Mange kilder for vann, og nesten ingenting drikkes

Ferskvann kommer fra grunnen, overflatevann via bekker, elver, basseng og brønner av mange slag. Vann kan brukes til mat og drikke, vaske, spyle og vanne. Kravene til vann er svært store i forbindelse med helse og sikkerhet, og nå er flaskevann også kommet til med mange nye krav og ønsker. Vann er mat og derfor komplisert.

Det arbeides mye med vannet i Norge, og vannreservoarer, ledninger og håndtering av råvann er en av de store utgiftspostene på kommunale budsjetter. Vannforbruket er i snitt 199 liter pr. dag pr. person i følge Statistisk Sentralbyra, andre sier 350 liter, og herav drikker vi omtrent 1-6 liter pr. dag. Det er mange som drikker 2-4 liter vann pr. dag av nøye kontrollert kvalitet fordi de mener det er godt for kroppens mekanismer.

Vannforbrukets fordeling antas å være slik:

Svært lite brukes til drikke og mat, men det er viktig.

Arbeidet med vann styres av vannforskriften og EUs vanndirektiv .

Helsevann

Helsevann og vannets funksjon i forbindelse med din helse blir viktig framover. Vann er ikke bare enkelt vann, for det er mat også. Norsk vann inneholder for eksempel klor som de fleste drikker hele sitt liv. Dette er godkjent av myndighetene, og er gjort for å kontrollere smitte og annen spredning.

95% av et foster er vann, voksne mennesker 70-80%, gamle mennesker kanslje nede i 60-70% og det er ikke bra. Ikke tørk ut, hold vannprosenten i kroppen høy.

Vannets konduktivitet eller evne til å lede joner

Konduktivitet er evnen til å lede elektrisitet - joner - og dette måles i Siemens per meter. Konduktiviteten øker når innholdet av oppløste faste stoffer øker. Begrepet TDS Total Dissolved Solids eller samlede oppløste stoffer SOS måler i praksis mengden av joner i vannet. De mest aktuelle stoffene er kalsium, sodium, magnesium, sulfat, jern, fluor - det er testet opp til 60 oppløste stoffer i vann ut fra hvor det kommer fra.

Konduktivitetens betydning for vannet vi drikker er omstridt og det må man i praksis selv finne ut av. Det er sannsynlig at mengden oppløste stoffer i vann har stor betydning for ens helse og ikke minst vannets smak. Her er man i praksis overlatt til egne forsøk og studier. Studer mye og forsøk forsiktig er vår hovedregel.

Vannets evne til å lede elektrisitet har med smak, helse via antioksydanter og cellers permeabilitet å gjøre.

Vannets kompleksitet

Vann er et kompleks stoff som inneholder hydrogen som kanskje er vår neste store energibærer, det har hukommelse og det kan ta opp i seg en mengde stoffer og organismer. Det har kanskje vært mest fokus på bakterier, smådyr og smakstoffer, men mange er nå opptatt av vannets pH, mineralinnhold og vitaliseringsgrad. Mange kjøper nå utstyr for å sikre seg at vannet de drikker er førsteklasses sett fra et helsesynspunkt.

Eksempel på utstyr til å lage godt matvann

Test vannet ditt

Vanntester er i ferd med å blir populære i Norge, og det skyldes større bevissthet hos forbrukerne, bedre teknologi og tilgjengelighet. En vanntest kan måle mange parametre som vannets surhetsgrad, innhold av partikler og løse salter, fargede forbindelser, nitrat, kalsium og magnesium.

Mange vil også vite om det finnes tungmetaller, aluminium, strontium, molybden og andre stoffer av betydning. det er mange faktorer man kan måle, og et råd er å begynne forsiktig og lære etterhvert.

Du kan ta en vanntest for å sikre deg og din familie fra langvarig eksponering av helsefarlige stoffer. Det er ofte lave nivåer vi snakker om, og mange stoffer vil du bare finne ved målinger fordi de er usynlige eller uten smak og lukt. Det kan derfor ta lang tid før man blir syk. Det er først og fremst folk med egne brønner som bør gjøre dette.

Sjekk det kommunale vannet også hvis du har mistanke

En test fra et laboratorium koster penger, men kan være vel verdt bryderiet hvis du har mistanke om feil. Det har vært mange hendelser med vann i Norge, så følg med.

Mystisk vann

Det er nye ideer om vann også, og noen kaller det oppspinn, men andre tror fullt på det.Vann og hukommelse er to av disse.

Grander enhet installert vitaliserer vannet.

Jaques Benveniste (1935–2004) har påvist at vann både kan oppta og utsende elektromagnetiske vibrasjoner eller frekvenser. Vann kan ta et slags «avtrykk» eller kopi av et molekyl eller substans eller en bestemt frekvens det har vært i kontakt med, og huske denne informasjonen. Vann vibrerer med en egenfrekvens som kan programmeres, og kan derfor overføre informasjon i langt større grad enn vi har forstått.

Østerrikske Johann Grander oppfant i 1982 en spesiell magnetmotor. Han oppdaget at frekvensene motoren produserte på 100 kHz kunne overføres til vann og gjøre vannet levende — et «høyfrekvent» eller strukturert vann. Det fikk en ny molekylstruktur og dette vannet kunne kopiere sine egenskaper til vann i levende celler i kroppen og bli informasjonsvann.

Flere tyske forsøk har bekreftet disse mekanismene, men almenheten har ikke akseptert dem ennå.

Maridalsvannet i Oslo inneholder parasitter som går ut til byens innbyggere, Svartediket i Bergen det samme. Drikkevannsbasseng er store og vanskelige å holde rene, det er en krevende jobb og vannet er ikke helt trygt å drikke. De fleste kommunale vann lukter dessuten klor.

Fokus på drikkevann

Hardt rent vann med høy pH er sunt. I EU oppgir nå leverandørene pH på flaskevann, og mange tar også med mengden av tørrstoffer i vannet. Retningsgivende verdier for pH for drikkevann er over 7.4, og noen pHer er over 9. Eksperter mener tørrstoffet i godt drikkevann bør være over 300 mg pr. liter.

Alle må ha rikelig med vann ettersom kroppen består av ca. 75% vann. Du er derfor en levende sekk med vann. Hvis vi får for lite vann går det ut over helsen. Dette løser vi med å drikke vann, spise fuktig mat som frukt og grønnsaker, og avhengig av hvor stor du er, så få i seg omtrent 1.5 - 2.5 liter pr. dag. Husk at hvis du spiser rå mat som inneholder 70 - 90 % vann vil du naturlig få mye vann tilført til kroppen din. Det kan være nok å drikke nesten ingenting eller kanskje 1-1.5 liter for de som spiser mye fuktig mat. Fysisk aktivitet spiller stor rolle.

Husk også at vanns surhet eller pH spiller rolle. Dusjer eller vasker man seg med alkalisk vann blir huden glattere og mykere.

Ferskvann prøves framstilt som et globalt mangelprodukt, men det er helt feil. Det er alvorlige mangler mange steder, men det er i alt vesentlig menneskets egen skyld. Det er strid om vann og grotesk feilbruk, uvær rammer noen ganger, men nok vann finnes i sirkulasjonssystemet og brukes ikke opp.

Det er vanskelig å lage en komplett og god artikkel om vann for emnet er meget omfattende. Vi kan alle sammen som vanlig for lite, så det er bare å begynne å sette seg inn i saken.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Norsk Vann hjemmeside for vannindustrien.

Vanntest: ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg.

Her kan man lese om strukturert vann - interessant.

Den internasjonale flaskevannorganisasjonen - se hva de sier men ikke stol dem, sjekk alt selv.

Flytende skulpturer: Ha glede av Martin Waughns bilder fra vannverdenen.

Hva finnes i drikkevannet ditt.

Dråper har ofte en fenomenal form - interessant og krevende for fotografer.