Terror provosert uro i alle land er den nye normalen

”Vi må krige overalt hele tiden”

Tenningsmekanismen for denne småbomben kan lett slås av. Den kan lett legges bort. Da kan vi bevege oss mot den beste framtid: Freden.

Om morgenen får USAs president en oppdatering om sikkerhetsutviklingen i verden fra de 16 amerikanske etterretningsbyråene, og om skjulte programmer drevet av CIA i mange deler av verden. Summen av slike opplysninger fører store penger inn i det militær-industrielle kompleks ved å lage en "vi må krige overalt hele tiden" mentalitet. Vi ser også en ny type krig de kaller fjerde generasjonskrig, verdensdekkende nettverks oppreisningninger eller total krig mot terror.

Mediene våre har med sin ensidige koordinerte propaganda innført og holder levende en frykt for at situasjonen skal bli stadig verre, at det er ute av kontroll. Det er urolige tider og mange føler angst.

Lastebil brukt til å kjøre ned folk. Fylt med sprengstoff - ikke tenk på det.

Fjerde generasjons krig er fryktutvikling satt i system

Begrepet "4GW" handler om fjerde generasjons krigføring som brukes mot oss for å skape uro og forvirring. Det er en form for krigføring hvor geografi er borte, linjene mellom sivile og stridende er slukt, økonomiske, politiske og militære mål blandes, våpnene som skal brukes i kampen er uklart, og det er vanskelig å identifisere hvem som er med i krigen eller uroen. Det er total forvirring for oss som sitter utenfor.

Men dette er en nøye utviklet form som skal svekke alle og gjøre dem medgjørlige. En slik måte å drive krig på er en drøm for alle som vil skape uro i verden, få mer kontroll og styre oss alle slik de vil.

Les her: Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder. Alle aktiviteter i samfunnet er koordinert for kontroll over alle.

Bak det hele finner vi fortsatt mengder med bombeflyaksjoner der man i årevis kjører bombefly inn over områder i mange land, og dette har de deltatt i herfra også. Vi vet ingenting om virkeligheten i dette, og tusenvis av droneangrep er også holdt utenfor det vi skal vite om.

Les her: Krigen mot verdens befokning hardner til. Danske og norske soldater snart til krig og død i flere nye områder.

Resultatet er eksponering til direkte krighandlinger, og mindre terrorhandlinger de fleste andre steder. Overalt er det dyp uro og forvirring.

Vi glemmer aldri ham, men en dag får vi vite alt.

Hør hva 4GW fjerde generasjonskrig er

 • Lastebilangrep i Berlin, Tyskland og det samme i Nice, Frankrike.
 • I stedet for å bruke en bombe, pistol, eller en kniv, bruker angriperen en vanlig lastebil.
 • Angriperen i Tyskland var fra Tunisia, et land uten klar misnøye mot tyskerne
 • Han var muslim, og Tyskland hadde gitt mannen og hans familie opphold som flyktninger
 • Angrepet var rettet mot uskyldige tilskuere på et julemarked, vi kan anta angrepet var religiøst motivert, men vi kjenner ikke formålet, vi vet ikke hvem som sto bak.
 • Var angrepet del av en bredere strategi for islamisering av Tyskland og hele Europa?
 • Var det for å tvinge tvinge europeerne til å trekke seg fra Midt-Østen, selv om det europeiske fotavtrykk i Midtøsten knapt er synlig i forhold til USA og Russland.
 • Kanskje var det lettvint å bruke en lastebil, så hva er poenget med det han gjør ?
 • Hvem er fienden "Vesten" kjemper mot? Er det ISIS, som tok æren for angrepet? Vi kan ikke vite. Kanskje ISIS talsperson bare var opportunistisk ved å ta æren for en handling utført av en person som hadde tent følelsesmessig etter indoktrinering av en radikal mullah? Eller var han en som stilte opp for penger og ære? Vi vet ikke det.
 • Hvem skal Tyskland og Frankrike gjøre gjengjeld mot? De kunne lempe raketter inn ISIS sitt område, men ISIS er ikke fast definert, og byene er befolket av uskyldige.
 • Hvem skal Tyskland og Frankrike forhandle med for å få en slutt på fiendtlighetene?

I 2015 har man talt opp at det var mindre aksjoner i 95 land. Dette er helt klart organisert av folk med ressurser tilgjengelig.

Pengeinnsamler til terror sier de, men det er ikke sant.

4WG krigføring er en blanding av våpen, taktikk, kulturer, steder, ideologier og lederskap. Fienden er der ikke, og kan ikke taes. Det er usannsynlig at angrepene vil stoppe snart, kanskje ikke i vår levetid, kanskje vil de alltid fortsette. Dette er gjort for å skape frykt, og det skjer i en kontrollert nesten minimalistisk form. Det skjer som små aksjoner nesten over hele verden, i 2015 ble det registrert terror i 95 land.

Alle hendelser er alltid satt i scene av ressurssterke organisasjoner

Vi må slutte å feil-identifisere konflikten som Islam kontra Vesten. Det blir sølt blod i Irak, Syria, Libya, Afghanistan, Tyrkia, og det er muslimer som slåss mot muslimer. Den overforenklede delingen av sidene i sunni mot shia, sekulær mot fundamentalistisk, og etniske grupperinger som kurder mot tyrker, og arabisk mot kurder er feil.

Hva vet de, hva er de med på, hva gjør de, vi kan ikke stole på dem.

Først skrem dem så berolige dem

Den nåværende taktikk for sikkerhetsstyrker som alltid er til stede etter terrorangrep ser ut til å være å sette opp et stort militær show med oppvisning av makt. Horder av tungt væpnet politi med pansrede kjøretøyer vises på alle steder der det finnes mye mennesker og i offentlige rom. De skal vise at situasjonen er farlig men under kontroll, og at vi må har mer kontroll. Dette er nøye koordinert.

Men tilfeldigheten i valg av mål, variasjonen av våpen som brukes, og angripernes tilsynelatende vilje til å dø for sin sak gjør disse angrepene umulig å forsvare seg mot.

Det blir mer uro i lang tid

Slike hendelser vil sannsynligvis være med oss i overskuelig fremtid, men vi vet ikke sikkert hvem som står bak, vi vet bare at konflikten åpenbart er laget av bevisste krefter. Menneskeheten er den mest selvdestruktive arten på Jorda, og vi fortsetter å investere i stadig mer kreative måter å drepe våre medmennesker på og for å beskytte oss mot nye trusler.

Det er lite nasjonalstatene med alle sine etterretningstjenester og militær makt gjør for å stoppe 4GW fiender, for de fleste ganger er de med på spillet selv i en rolle vi ikke får kjennskap til. Alt de trenger er en mann med vilje til "å gi sitt liv" for noe vi egentlig ikke vet hva er.

Vi vet ikke hva som egentlig foregår, terrorisme er totalt ulogisk.

Liten fysisk skade

Skaden terroristene gjør er vanligvis begrenset og åpenbart laget for å skremme. Det blir neppe kjempesvære aksjoner, og det er ikke sant at alt er mulig. Jihadister med atombomber, eller som blåser opp et bensinlager i nærheten av et befolkningssentrum, eller bomber et stort arrangement er ikke trolig. Det vil ta mer enn en galning som kjører en lastebil eller bruker en AK-47 til å sette i gang slike scenarier. 4GW vil fortsette å skape uro ved å holde angrepene på så lavt nivå at den fysiske skade er liten. Men uroen er skapt, den vil holdes ved like, og nye hendelser på 9/11 nivå eller større er snart igjen en reell mulighet. De som styrer dette har planer klare, og nok ressurser til å gjennomføre dem.

Hensikten med dette er å gi et perspektiv på fjerde generasjons krig. Det perspektivet er nødvendig fordi hovedmediene våre sensasjonaliserer hvert angrep, selv om det bare involverer en enkelt knivstikking eller liten bilbombe. Ved å gjøre dette har de effektivt gjort oss alle til angsbitere. Terrorisme er en bekymring, men mesteparten innebærer strid mellom muslimske sekter i et svært begrenset antall land.

Mediadekningen er hinsides enver fornuft, helt meningsløs, men intens og stadig gjentagende. Oppdraget deres er å skape frykt og uro. Alt de skriver får de tilsendt som email og klipper og limer det på plass.

Terrorstatistikk finnes

US State Department har laget statistikk og de sier terrorist angrepene fant sted i 92 land i 2015, men der det skjedde noe alvorlig var sterkt konsentrert geografisk. Mer enn 55% av alle angrep fant sted i Irak, Afghanistan, Pakistan, India og Nigeria, og 74% av alle dødsfall på grunn av terrorangrepene fant sted i Irak, Afghanistan, Nigeria, Syria og Pakistan.

Konsekvensen er et lukket samfunn

Hendelser som lastebilangrep i Nice og i Berlin får mye oppmerksomhet i media, men tallmessig er de små. Ha riktig perspektiv, fordi overdreven frykt i befolkningen gir mulighet for staten til å utvide sin myndighet og trampe på rettighetene til den enkelte i jakten på et nivå av sikkerhet som det ikke er grunnlag for.

Pengene som brukes samlet i dette terror- og militær-spillet er enorme, og går opp i tusentall milliarder. I tillegg til pengene ser vi et tap av personlig frihet og etableringen av uutslettelige byråkratier som vokser i kraft hver dag.

Lokal deltakelse hindres, hvorfor blander vi oss egentlig opp i hva de holder på med i Afghanistan.

De spiller et maktspill med oss

Denne terrorismen med så små tap er et velorganisert spill med mange aktører som har mange planer som vi ikke kjenner. Det er bare de virkelig ressurssterke som kan tenke ut og drive slik aktivitet. Det er lett å se hvem har ressursene - NATO som vi er med i har mer enn halvparten av alle militære ressurser i hele verden - men hvem som tenker ut planene og styrer det hele vet vi ikke.

Det gjelder å se hva som skjer og søke verden som den virkelig er, være årvåken, men rolig og samlet, og huske på å ha et godt liv. La oss alle samle vettet vårt.

Vi trenger ikke 4GW, men første generasjon fred 1GP.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.