Telepati er mulig

Telepati er normalt og vi bruker det ofte

Telepati må ses på som et normalt - ikke paranormalt - fenomen og er en måte å kommunisere på mellom grupper av mennesker og dyr i felles sosiale grupper. Det er et biologisk aspekt av mennesker og dyr.

Parapsykologisk tradisjon i Norge er brutalt stoppet

Det har vært jobbet med disse emnene her i landet. Harald Schjelderup forsøkte å forene kunnskapen om natur delene av psykologien med psykoanalysen. Dette gjorde ham til en omstridt person i de medisinske og psykologiske fagmiljø. Mest kjent ble konflikten med den skolemedisinske legen Gabriel Langfeldt. Schjelderup var også interessert i religionspsykologi og parapsykologi.

Underbevisst kan bli bevisst og praktisk brukbartt

Undersøkelsene må legges bredt opp silotenking er begrensende

Psykisk forskning handler om både telepati, bevissthet, underbevisshet og følelser og hva som egentlig skjuler seg bak kunnskapen om det fysiske. Det har til uminnelige tider vært spekulert i om vi kan kommunisere med hverandre via tankeoverføring eller kommunikasjon av følelser. Ingen har hittil greidd å føre "vitenskapelige bevis" i marken for at telepati er mulig. Det er imidlertid i gang utstrakt arbeid med saken og nye erfaringer kommer til kontinuerlig.

Alle har hatt telepatiske opplevelser

Vi har alle hatt opplevelser der en eller annen form for kommunikasjon synes å ha funnet sted. Psykisk forskning jobber nå med å komme videre og konkretisere dette. Telepati betyr fjernfølelse, og er vår mulighet til å utveksle følelser med andre, kanskje også tale.

Mennesker har felt rundt seg - energi, tanker, følelser

Vi deler hjernefunksjonen med andres hjerner

"Hjernefunksjonen sitter ikke bare i vårt eget hode for vi kan kommunisere med andres hjerner". Dette hevder Rupert Sheldrake og blir møtt med total mistillit. Hans forskning på telepati hos dyr som er oppsummert i boken "Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home" førte ham til å se telepati som noe helt normalt og ikke paranormalt. De samme prinsippene gjelder for menneskelig telepati som for eksempel telepati mellom mor og barn, telefontelepati eller at noen du nettopp har tenkt på ringer deg eller email telepati. Han har laget flere automatiske telepatitester og noen av disse kan du prøve via hans website - se linkene.

Vi må våkne opp for ånd eller immaterielle krefter - eller hva vi skal kalle det - finnes

Men dagens vitenskap er helt materialistisk, har bare med ting å gjøre og tar ikke inn over seg at det finnes immaterielle eller åndelige krefter. Et nytt felt av vitenskapen er nå under utvikling tross motstand, og resultatene kan bli spennende. Her er det bare å henge seg på og skaffe seg sin egen informasjon om det som skjer. Google eller Bing telepati eller telepathy og man vil finne mye interessant.

Linker

Rupert Sheldrake: Finn ut at telepati virker

Telepati finnes

Ikke sikkert telepati er i konflikt med "vitenskapen"

Telepati ut av tåka og til nytte for oss