Tankene er mulighetenes mesterkraft

Det vil du bli, som du "vil" bli

Les her om at personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik som tankene er.

"Tankene er mesterkraften som former og gjør mulig

Og mennesket har et sinn og tankene er med i alle forhold

Verktøyet som tankene er, former det en vil

Bringer fram tusener gleder, tusener plager

Å se tankene kan man ikke, og de blir ens virkelighet

Ens liv som det leves, er nøyaktig det som vises i ens tankespeil"

Fritt oversatt etter engelske James Allen.

Deg og omgivelsene dine blir bokstavelig talt det du tenker. Ingenting kan eksistere fysisk uten å først ha eksistert som ide. Den du er er den summen av alle ens tanker gjennom livet. Vær våken, følg med, kvalitet i nuet blir til glede i framtiden.