Tankene er mulighetenes mesterkraft

Du blir det du vil bli

"Tankene er mesterkraften som former og gjør mulig

Og mennesket har et sinn og tankene er med i alle forhold

Verktøyet som tankene er, former det en vil

Bringer fram tusener gleder, tusener plager

Å se tankene kan man ikke, og de blir ens virkelighet

Ens liv som det leves, er nøyaktig det som vises i ens tankespeil"

Fritt oversatt etter engelske James Allen.

Du og omgivelsene dine blir bokstavelig talt det du tenker. Ingenting kan eksistere fysisk uten å først ha eksistert som idé. Den man er er den totale summen av alle ens tanker gjennom livet. Vær våken, følg med, kvalitet i tankene her og nå blir til glede i framtiden.

Les mer: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik som tankene er