Ta tak i deg selv, barna og foreldrerollen

Skal skolen åpnes for foreldre og kjente

Det er noen ganger skole streik og andre ganger ferie, og da har du sjansen og et pådytt til å dra barna inn i en positiv og selvstendig retning. Du vet det kanskje ikke, men du har en biologisk rolle som du ikke fyller – du overlater barnet til andre og deltar i en ødeleggende prosess i samfunnet. 85% av alle barn er nå hele dagen på institusjon fra de er 1-2 år gamle og til de er voksne 65-70 åringer, for mange er dette hele livet.

Hva er det barna trenger

Hva med barn som tenker sjøl, er våkne og interesserte og på lag med deg, barn som har et biologisk tilhold i en utvidet familiekrets og lokalmiljø?

Du vet at alt barna dine trenger å vite kan de lære av deg og din partner, altså foreldrene til barnet, eller slekt og naboer. Lærerne har i sitt yrke ikke hørt om eller tid til å tenke på barnas tilhørighet, de har hodet fullt av pensum og instrukser som andre politisk har bestemt og det hindrer dem i å gjøre en god jobb for barnet ditt. Lærerne er satt på skinner og kjører på. De har også som målsetting å undertrykke barnets individualitet og få henne til å sitte rolig og høre etter.

Nå har du sjansen, og det er helt grei teori barnet skal lære og som du er godt innforstått med. Her kommer det barna skal kunne:

 • Del alt du har med andre, gi av overskuddet ditt og du vil merke at du får rikelig igjen

 • Spill fair, følg spillereglene, eller si fra hvis du ikke liker reglene og vil ha dem endret. Prøv alltid å spille likevel, det kan være gøy

 • Aldri slå noen. Unntaket er hvis du blir mobbet så sett vedkommende som mobber på plass. Hvis du ikke greier det selv så hent storebroren din.

 • Gjør alltid rent etter deg, alltid sa jeg. Det gjelder både på skolen og hjemme

 • Vask henda dine når du kommer hjem, og ellers når du kan, for da holder du deg frisk

 • Sett ting på plass der du fant dem, eller kvitt deg med ting du ikke trenger

 • Ikke ta noe som ikke er ditt, og hvis du må låne noe lever det alltid tilbake i fullgod stand

 • Vær ofte sammen med andre, hold dem i henda og dans hvis de vil være med

 • Hold sammen med familien din og kameratene dine

 • Se deg rundt, og forstå hva som foregår for det er mange der ute som holder på med sitt

 • Lær deg det du trenger, ikke noe annet, du bestemmer selv, ingen bestemmer over deg der

 • Finn ut ting og bruk hodet ditt så du kan forstå og ha det spennende

 • Lær deg å lese, skrive og regne

 • Lær deg å spikre og sage, skru og trekke ledninger og mure

 • Lær deg å plante og få fram matplanter

 • Samarbeid med andre, og hør på dem og bry deg

Kan barnet alt dette vil det gå bra, men perspektivet er videre enn som så.

Det er mye barn skal kunne, og foreldre er godt skikket til å lære dem det.

Grunnlaget for samfunnet kan tas tilbake igjen

Vi har glemt at vår etikk er biologisk basert på en utvidet familiesirkel, for da fungerer vi aller best. Men det industrielle, bedriftsbaserte samfunnet - som er et ganske nytt påfunn som i Norge bare er vel 50 år gammelt - har svekket familien og lokalsamfunnet, isolert individene, fremmet utnyttelse av alle mennesker og ført til tap av all kunnskap man hadde for å greie seg selv og sørge for familien.

Jobb ødelegger barnet ditt og gjør det til et redskap

Nå gjør alle noe som kalles å gå på jobb hver dag, og denne dagens dårlige situasjon stammer fra dette upersonlige og svære bedrifts industrielle systemet som er tredd ned over hodene våre og kveler sosiale og foreldreorienterte instinkter og demper vår biologiske moral. Dette forsterkes ytterligere ved at et stort antall kvinner aldri blir mødre, flere mennesker enn noen gang lever alene, fedrene og mødrene er på jobb lenger og lenger og samfunnet bryter gradvis sammen. Alle er borte, og barna overlates til betalte funksjonærer og sin skjebne.

Foreldre har mange roller, alt tar tid, men lar seg løse.

Manipuler vekk sannheten

De rådende psyko-industrielle komplekser behandler sosialt liv og den menneskelige psyke som produkter som kan manipuleres med opptatthet, normalisering av stress, shopping, propaganda, reklame, ferier og ideologi, og et slikt industrielt system skaper ondskap.

Ved å levere barna fra deg i barnehagen og på skolen støtter du dette industrielle onde systemet og gradvis sendes samfunnet inn i spinn og ødelegges – fordi vi ikke tar vare på hverandre og innser viktigheten av å ta vårt biologiske grunnlag tilbake.

Hallo, hallo er det noen der

Dine barn kan lett lære seg det som står ovenfor og de ville bli glade hvis de kunne vise deg hva de kan. Men den massive svikten som du bidrar til og som vi nå kan se i samfunnet fortsetter. Foreldrene er borte, de er på jobb og barna er alene. Hvor bevisst er du egentlig på det som foregår med dine barn og samfunnet? Og du selv da – hva holder du egentlig på med?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.