Suksessfull utvikling av levende lokalsamfunn

Nærmere hverandre er målet - kjenn dine naboer i videste forstand

Røros har greidd seg godt. Det er stor interesse i praktisk talt alle land rundt temaet å utvikle gode lokalmiljøer: Vi ønsker å bygge lokale miljøer i byene, stedet vårt og bygda vår. Bakgrunnen er at bygder og småsteder sliter med fraflytting, byene blir store og upersonlige, småbedrifter nedlegges og økonomien strammes inn. Politisk er det satt inn en rekke virkemidler for å snu på dette - distriktutviklingsmidler, prosjekter som Bulyst, midler til Innovasjon Norge, lokal samfunnsutvikling - du kan se den lange listen over virkemidler i linkene under. En bevegelse som Transition Towns har også preget tankene om utvikling.

Bygge for liv og kjærlighet

Byene bare fortsetter å vokse - vi må gripe inn

Likevel fortsetter fraflyttingen selv om enkeltsteder har noe suksess, f.eks. med tiltak som Flytt Heim programmer som Lærdal, Grong o. a. har hatt i gang en stund. Prosessen er sterkt byråkratisert og koblingen med de som bor på stedene er ikke dyp nok. Totalresultatet er at det skapes nederlagsstemning, og fraflyttingen øker.

Nye tanker om miljøstruktur

CENTER FOR ENVIRONMENTAL STRUCTURE foreslår å bruke noe de kaller en generativ kodeks, og vil finne de mønstre som allerde er innarbeidet. Det er et system av tiltak som folder seg ut på samme måte som prosesser i naturen, og bidrar til å skape et helt og sunt nabolag. Tiltakene styres av utfoldingsregler som setter ting i sammenheng med det som kom først. Systemet ligner på det som utfolder seg i en organisme eller i et landskap, men her handler det om mennesker, bygninger, infrastruktur, møteplasser etc.

Espevær: Gode småsamfunn mot havet

Ta det som er og fold det ut

De anbefaler en bevisst prosess med klare visjoner og mål. Utgangspunktet er helheten i stedet som det er: Den natur, de mennesker, virksomhet og kultur som faktisk finnes. Det som er der skal fortsette og respekteres, og nye tiltak skal styrke og utvikle helheten. Det viktigste er lokale behov som mat, klær og basistjenester, samt hvor man skal gå, hvor hagene og grønne områder er og hvor man skal samles og møtes. Deretter ser man på husene og infrastrukter som veier, kloakk og strøm. Bygninger med sine dører og vinduer, veier og annet tilpasses etter menneskenes behov. På denne måten får man fokus på de tingene som betyr noe for lokalsamfunnet fra et menneskelig og følelsesmessig synspunkt, og som gir friske og glade mennesker fordi deres dypeste følelser respekteres.

Lokale team gjør jobben

Utfoldingen er et teamarbeid med vekt på at alle deltar i de roller de har. Alle skal delta i designprosessene av egne hus, fellesrom, møteplasser, veier etc. Det bygges gradvis opp beskrivelser for hvordan man skal ha det slik at alle er klar over forutsetningene for utviklingsarbeidet.

Hjørundfjord friske folk

Basisdokumentet er et ønskedikt

Et viktig dokument er et dikt om det framtidige samfunnet man ønsker seg. Basert på den visjonen man har lages et poetisk uttrykk for lokalsamfunnet, en dyp og følelsesmessig beskrivelse av hvordan det hele skal bli. Alle detaljene i et slikt utviklingsprosjekt er gitt i linken under og kan være verdt et studium.

Arkitekten Christopher Alexander vil ha kjærlighet Han har introdusert tanker om kjærlighet og liv med utgangspunkt i lokale miljøer og det som finnes som utgangspunkt for nye samfunn. Han vil finne dagens mønster og bruke det som utgangspunkt for videre kjærlig utvikling. Utformingen av våre samfunn er en kamp om liv og skjønnhet på jorden, og man skal oppmuntre og støtte livgivende aktivitet, drømmer og lekenhet.

Det tekniske bak hjertelaget er mønstre som kan gjenbrukes

Vekst og hitec er ikke bra

Dagens fokus på vekst, produksjon og teknologi er ikke-menneskelig, og er altfor ensidig. Ens arbeidsplass skal være verdig og meningsfylt først, dernest effektiv, og naturen skal bevares uansett. Ideen om liten i det store, eller at basisenheten må være liten selv i en stor bedrift henger sammen med økologiske tanker.

Gjør det menneskelig

jStedene er for menneskene som bor der, men i dag har vi byråkratisert hele prosesen og tenker bare arbeidsplasser. Noen kulturelementer er også kommet med, men som følge av en ekstern styring. En god ide er at kommunene skal være førstelinje for småskala næringsutvikling og entreprenørskap, men det kan bli for mye statlig og sentralisert styring utenifra.

Vi trenger mer kjærlighet, følelser og poesi, tradisjonsbasert utvikling, og mindre sentraliserte tanker, politikk og byråkrati for å utvikle gode lokalsamfunn.

Linker

Levende nabolag: CENTER FOR ENVIRONMENTAL STRUCTURE established 1967 and CENTRE FOR ENVIRONMENTAL STRUCTURE, EUROPE established 2005

Arkitekten Cristopher Alexanders tanker om gode samfunn

Flytte tilbake på flekken

Bulyst og distriktsenter

Lokale helter lokal mat

Moderne markedsplass i liten by