Storebror ser deg realiseres nå

Alle kan spores fullstendig

Personvernet betyr at man selv kan bestemme hva slags informasjon som skal finnes om en i dataregistre. Nesten ingen av oss bryr oss i det hele tatt om slikt innhold og metodene som brukes. Vi er alle helt uvitende, uinteressert og redde for å spørre. Hvor dataene samles og hva de reelt brukes til er vi også uvitende om.

Vi etterlater oss elektroniske spor overalt: apper som whatsapp og alle de andre, reising, helseopplysninger, betaling, epost, telefon, adgangskontroll, grensekontroll og sikkerhetskameraer. Alt vi gjør blir fanget opp i databaser av myndigheter, Google, Bing, Twitter, Facebook etc. Det er lett å sammenstille disse dataene og analysere dem.

nytt_norge_spore

Helseinformasjon er stort - du er lett å få has på

Nettet tettere og tettere snart er alt med

Sikkerhets- og kontrollfunksjoner bygges kontinuerlig ut med skanning, kameraer og kroppskontroll stadig flere steder. Vi kartlegges i detalj og holder på å gi fra oss privatlivets fred. Datalagringsdirektivet med lagring av all digital informasjon om hver enkelt av oss i lang tid viser tendensen, og mange er skeptiske til utviklingen.

Storebror ser deg gjelder mer enn noen gang.

De som vil dette gjør hva som helst

Alt er såkalt lovbasert med myndighet og tvangsmidler bak, og alle lover er absolutte: De gjelder alltid.

Styrende myndigheter av alle slag er villige til å gå langt for å få det som de vil, og er i ferd med å bygge et altomfattende system for framtidig overvåking. Internasjonale organer som EU og FN som har overtatt styringen som går via stadig nye lover og regler. EU, som egentlig bare skulle være en handelsavtale, har i dag en ikke-demokratisk utnevnt president og har utarbeidet over 50 000 (!) lover.

Informasjonsinnhenting overalt øynene hviler aldri-

Nye metoder og tenkemåter støttet av teknologi

Både Google og CIA investerer i ny teknologi i firmaer som Recorded Future som kan forutse hva som vil skje basert på innsamlede data. Nye overvåkingskameraer har ikke bare ansiktsgjenkjenning, de har oppførselsgjenkjenning og.

EU og Norge er kontinuerlig inne i diskusjoner om personvernet, men det går bare en vei: personvernet krymper og bagatelliseres for det skal bort.

Det styrte fellesskapet tar over - ens egen identitet kartlegges i detalj og kan siden styres eller angripes - det som passer for det som skal skje med en. Bare helt bevisste mennesker vil slippe unna og kunne styre seg selv.

En agent på jobb: Snowden vil få deg til å tro at du ikke har en sjanse og det er feil. Han er en skuespiller som har fått en rolle som disinformant.

Linker

Er EØS en handelsavtale eller er det mye mer?

Sjekk dine elektroniske spor.

Vern om dine digitale data.

Securitysatsingen utfordrer personvernet.

Google samler alt i felles database

Google, CIA Invest in ‘Future’ of Web Monitoring.

De følger en tett hvis man ikke hindrer det, og alle er med.