Sterk overnasjonal styring for Norge

Økonomien vår styres fra verdensdekkende organer - vi presses mer og mer

Nye internasjonale begreper og regler berører våre penger, og derved våre liv. Nå kan bankene ta dine innskudd for å redde seg sjøl i en krise. Før var det tydelige skiller mellom vanlig bankvirksomhet og spekulative arrangementer og plasseringer, men ikke nå lenger.

Nå gjelder regelen: "Bankenes sikringsfond garanterer opp til to millioner kroner for hver innskyter i hver enkelt medlemsbank." Pass på deg selv er et uttrykk som gjelder mer enn noen gang. Hva hvis denne regelen ryker, og det ikke blir lov å ta ut mer enn 5000 kroner per dag fra kontoen din? Du ser hva som kan komme. La oss allerede nå ta inn over oss at verdens bank- og finansinstitusjoner er insolvente.

Det kan snart bli aktuelt å knuse sparegrisen og benytte reservene. Verdens økonomiske system er ute av kontroll, det omtales ikke lenger i saklige former, og det blir holdt kunstig i live via skjulte operasjoner. Sammenbruddet i 2008 var bare et tegn. I 2015 ble den amerikanske styringsrenten hevet av Yellen for å komme tilbake til normale rentenivåer og styringsmuligheter - og hva foregår egentlig nå: videre opp? Vi får bare indikasjoner og tåketale om det som kommer.

Les her: Kyniske långivere lager finanskrisene.

nytt_norge_finans

De store bestemmer alt, vi er ikke store, vi er ikke selvstendige, den enkelte blir ufri.

Sitat fra norske myndigheter: "Systemet med nye kapitalkrav er gitt i det nye internasjonale regelverket". Gradvis gir vi nå fra oss styringen av vår egen økonomi. De nye soliditetskravene til bankene kommer fra internasjonale enheter som Verdensbanken, Bank for International Settlements og Det internasjonale pengefond IMF. Finanstilsynet legges under myndighetene i EU.

Frihet gis bort glem ikke vår selvstendighet

Lovforslaget bygger på Basel III og EU-kommisjonen sitt forslag. Bankenes finansiering er i økende grad basert på lån fra finansielle operatører med kortsiktige profitthensyn - neste kvartals profitt - og andre med en langsiktig agenda om global kontroll av pengesystemet. Den samlede kortsiktige effekten av dette er vesentlig øket sårbarhet for norsk økonomi og økte kostnader for den vanlige bankkunde. Den langsiktige effekten er tap av frihet og selvstendighet.

Ikke tenk penger tenk egen frihet.

Grepet fra toppen styrkes gradvis på veien mot full undertrykkelse

Vi styres av overnasjonale avtaler, og Kypros-løsningen der myndighetene tok penger fra folks bankkonti var en tankevekker. Vi kan bli trukket inn i en lignende situasjon, og norsk økonomi styres nå fra ikke-nasjonale organer. Vi har gitt fra oss denne myndigheten, dette er farligere enn vi aner og vi kan lett bli et nytt Kypros. Sporene fra Hellas skremmer også der långiverne nå overtar land og infrastruktur fordi politisk ansvarsløshet gjorde at Hellas ikke kunne gjøre opp for seg. Hellas kunne lett ha nektet å betale uten konsekvenser for långiverne, som bare hadde fått svi for sine dårlige risiko-analyser.

Konsekvensene er helt tydelige nå, og fortsetter dette taper vi alle vår frihet. Og bak lurer nye store handelsavtaler som gjør det fritt fram for multinasjonale firmaers grådighet og knusing av lokalt næringsliv.

Låne opp, la det ryke, redde dem og ta verdiene deres, spillet er stort.

Reglene fra Basel i linken under er første versjon - det kommer flere og strammere versjoner.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet. Vi har de samme økonomiske kriser som kommer igjen og igjen.

Ett verdensdekkende økonomisk system uten "seksjoneringer" der alt kan falle samtidig er en enestående dårlig ide, og er bare egnet som kontrollinstrument. Lokale begrensede seksjonerte systemer med egne lokale valutaer er eneste farbare vei for gode liv i rimelige trygge forhold i lokale økonomier.

En negativ prosess er i gang med pressede oljepriser over lang tid - nå finner de anledning til å øke trykket. Først blir det billig kreditt, og så kommer de og tar verdiene.

Det er bare vi selv som kan redde oss - når tiden kommer er åtselfuglene klare til å lette. Dette er først og fremst en kamp om våre hoder og hva vi tenker - og gjør.

Linker

Se de "norske" bankreglene

Basel I, II, III, IV | 2017 Guide | Everything You Need to Know About Basel 1, 2, 2.5, 3 and 4.

International regulatory framework for banks (Basel III)

IMF Pengefondets leder er kontorsjefen for gribbene hun gjør det planen sier.