Sterk overnasjonal styring for Norge

Økonomien vår styres fra globale organer - vi presses mer og mer

Det kan snart bli aktuelt å knuse sparegrisen og benytte reservene. Verdens økonomiske system er ute av kontroll, det omtales ikke lenger i saklige former, og det blir holdt kunstig i live via skjulte operasjoner. Sammenbruddet i 2008 var bare et tegn. I 2015 ble den amerikanske styringsrenten hevet av Yellen for å komme tilbake til normale rentenivåer og styringsmuligheter - and so what?

Les her: Kyniske långivere lager finanskrisene.

Sitat fra norske myndigheter: "Systemet med nye kapitalkrav er gitt i det nye internasjonale regelverket". Gradvis gir vi nå fra oss styringen av vår egen økonomi. De nye soliditetskravene til bankene kommer fra internasjonale enheter som Verdensbanken, Bank for International Settlements og Det internasjonale pengefond IMF. Finanstilsynet legges under myndighetene i EU.

Låne opp, la det ryke, redde dem og ta verdiene deres, spillet er stort

Frihet gis bort glem ikke vår selvstendighet

Lovforslaget bygger på Basel III og EU-kommisjonen sitt forslag. Bankenes finansiering er i økende grad basert på lån fra finansielle operatører med kortsiktige profitthensyn - neste kvartals profitt - og andre med en langsiktig agenda om global kontroll av pengesystemet. Den samlede kortsiktige effekten av dette er vesentlig øket sårbarhet for norsk økonomi og økte kostnader for den vanlige bankkunde. Den langsiktige effekten er tap av frihet og selvstendighet.

Ikke tenk penger tenk frihet

Grepet fra toppen styrkes gradvis på veien mot full undertrykkelse

Vi styres av overnasjonale avtaler, og Kypros-løsningen der myndighetene tok penger fra folks bankkonti var en tankevekker. Vi kan bli trukket inn i en lignende situasjon, og norsk økonomi styres nå fra ikke-nasjonale organer. Vi har gitt fra oss denne myndigheten, dette er farligere enn vi aner og vi kan lett bli et nytt Kypros. Sporene fra Hella skremmer også der långiverne nå overtar land og infrastruktur fordi politisk ansvarsløshet gjorde at Hellas ikke kunne gjøre opp for seg. Hellas kunne lett ha nektet og betale uten konsekvenser for långiverne, som bare hadde fått svi for sine dårlige risiko-analyser.

Konsekvensene er helt tydelige nå, og fortsetter dette taper vi alle vår frihet. Og bak lurer nye store handelsavtaler som gjør det fritt fram for multinasjonale firmaers grådighet og knusing av lokalt næringsliv.

Reglene i linken under er første versjon - det kommer flere og strammere versjoner.

Ett globalt økonomisk system uten "seksjoneringer" der alt kan falle samtidig er en enestående dårlig ide, og er egnet bare som kontrollinstrument. Lokale begrensede seksjonerte systemer med egne lokale valutaer er eneste farbare vei for gode liv i rimelige trygge forhold i lokale økonomier.

En negativ prosess er i gang her med pressede oljepriser over lang tid - nå finner de anledning til å øke trykket. Først blir det billig kreditt, og så kommer de og tar verdiene.

Det er bare vi selv som kan redde oss - når tiden kommer er åtselfuglene klare til å lette. Dette er først og fremst en kamp om våre hoder og hva vi tenker - og gjør.

Linker

Se de "norske" bankreglene

International regulatory framework for banks (Basel III)

IMF Pengefondets leder er kontorsjefen for gribbene hun gjør det agendaen sier