Stavtege norsk skorpion med lynrask optisk detektor og giftstikk

Samarbeid om død i naturen

Her er et bidrag til naturkunnskap, og du kan du lære mer om livet nær deg: Ukas naturbeskrivelse handler om et tynt insekt som er en skorpion og Norges høyeste gress. De jobber sammen ved at miljøet som finnes inne mellom de høye takrørgressene utgjør et ideelt miljø for stavtegen.

Her kan du lese flere av våre naturartikler:

Se også link i hovedlinja.

Takrør

Takrør Phragmites australis er et gress som kan bli opp til 4m høyt. Det er vanlig på fuktig eller helst våt næringsrik jord ved innsjøer, strender og myrer. De danner tette bestander og har glatte blanke blad med en topp med glatte greiner og brunfiolett aks som luter litt øverst. Finnes langs nesten hele den norske kysten, med litt spredte forekomster i nord. Spesielt i Østfold finnes gresset i store mengder. Det ble brukt til tekking av tak, og det er vanskelig å ha med å gjøre da den har kraftige jordstengler som brer seg.

Strand full av takrør

Takrør har av indianerne i Nord-Amerika vært brukt ved tannpine, øreverk, og som medisin ved kikhoste, sjømatforgiftning, tørr hals med feber, akutt bronkitt ved slim, akutt magesyke med oppkast, urinveisinfeksjoner, blod eller steiner i urinen, og høy feber ved f.eks. meslinger og vannkopper. I kinesisk urtemedisin mener de den virker ved feber, tørste og tørr munn. Den regnes som søt og kald. Noen kaller planten en av de verste invaderende plantene som finnes.

Takrør invaderer miljøet

Stavtege

Stavtege Ranatra linearis er 35-48 mm lang og kroppen er ekstremt langstrakt, og med et langt pusterør i enden. Låret og leggen på forbeina er omdannet til lange tynne fangstbein. Den finnes i Sør-Norge og ellers i hele Europa, og holder til i grunne vann - av samme sort som takrøret liker.

Fangsten av byttedyr foregår ved en optisk detektor som utløses når et byttedyr med riktig avstand, størrelse, bevegelsesmåte og hastighet skal tas. Før stikket med snabelen skjer, blir det optimale stedet for stikket registrert slik at giften blir mest mulig dødelig. Stavtegen kan også stikke mennesker og det gjør vondt.

Stavtege en av våre to norske skorpioner

Stavtegen er vanskelig å se da den ser ut som et strå. Den lurer på sitt bytte som er små vanndyr av typen insekter og lopper. Dette dyret har gode vinger og flyr ofte. Eggene blir lagt i rekke på takrør eller tjønnaks. Stavtegen har et lydorganved at den kan gni en stav på hoften av forbeina mot en ru kant på brystkanten.

Ranatra linearis eller stavtege har et langt ånderør bakerst. Den fanger byttet med det forreste beinparet som er omdannet til griperedskaper. Den sitter helt i ro i vegetasjonen mens den venter på at byttedyr skal ta veien forbi. Da den av farge og utseende er svært lik stengelen/plantematerialet den jakter fra, er den svært vanskelig å oppdage. Vannskorpionene svømmer svært dårlig og kan drukne om de kommer ut på så dypt vann at pusterøret ikke når opp til overflaten.

Helautomatisert dreping med optisk detektor foregår i Norge - tenk det - rene jungelkrigen.

Linker

Norsk Entomologisk Forening for de som vil lære mer om insekter

Din nabo er en drage - om salamandere, padder og insekter i dammene rundt deg

Bøker om insekter på biblioteket, bl.a. Roland Gerstmeier Insekter

Funn av vannskorpioner

Takrør

Norske vannskorpioner