Spennende energiterapi kan være noe for deg

Energiterapi alternativ nytte utvider praksis med god effekt

Alle mennesker kan trenge litt ekstra energi fra tid til annen, og det er en god ide å gjøre seg kjent med de behandlinger og terapier som finnes. Alle terapiene vi beskriver her er kjente, gamle og velprøvede, og det finnes mange praktikanter over hele verden. Husk også på at det er mye vi ikke vet ennå.

Alternativ terapi og behandling var tema for en forestilling på Latter i Oslo - vi ler av det. Skolemedisinen har overtaket, og alternativ medisin kan vi altså le av. Eller kanskje ikke?

Her tar vi opp et nytt tema - energiterapi som mange har nytte av. Det er mange varianter av slik terapi.

Energiterapier har mange former og kan kombineres og integreres.

Energiterapi er betegnelsen på alternative og komplementære behandlinger basert på bruk, endring, eller manipulering av kroppens energifelt. De fleste praktikanter av energiterapi mener at materie og energi ikke er eksklusive motsetninger, men gir en tettere form for energi som lett oppfattes av sansene våre. Noen energiterapier kommer fra tradisjonell indisk eller kinesisk medisin og er tusenvis av år gamle, mens andre bygger på moderne vitenskapelige teorier.

Energiterapier finnes i flere grupper:

  • de som utnytter energifelt som kommer fra det menneskelige legemet (biofelt terapier)
  • de ​​som bruker elektromagnetiske felt på ukonvensjonelle måter.
  • energi terapi som kombinerer biofeltterapi med bruk av kroppen - Breema, polaritetsterapi og qigong er eksempler på slik kombinert tilnærming.

Les mer: Norge er ikke på toppen i natur- eller alternativ medisin

Kvalifiserte utøvere

I behandling med energiterapi er det store variasjoner i kvalifikasjoner for å være en healer. Noen har sertifikater eller opplæringsprogrammer, andre ikke. Noen utøvere av energiterapi mener at alle eller de fleste mennesker har kapasitet til å være healere, mens andre ser på evne til healing som en gave eller nådegave som bare gis til personer som er utvalgt eller har uvanlig mental kraft.

Kombiner med det du er vant til

Selv om energiterapi ofte er forbundet med asiatiske eller såkalte New Age metoder, så brukes terapien som regel sammen med mainstream vestlig praksis eller allopatisk medisinsk eller psykiatrisk behandling.

Den menneskelige aura eller utstråling strekker seg ut fra kroppen og kan brukes til nytte

Formål

Formålet med energiterapi kan være bredt definert som en helbredelse av psykiske eller fysiske lidelser ved rebalansering av energifeltene i kroppen, eller ved å trekke på åndelige energier eller krefter i deg selv for en slik helbredelse. Noen energiterapier omfatter intern avgiftning detox eller arbeid med traumerelaterte minner.

Forholdsregler

Generelt er det slik at personer som er interessert i energi terapi som involverer intens fysisk trening bør være friske og i alminnelig god form.

Noen former for energiterapi kan gi uventede psykologiske reaksjoner. For eksempel kan en type psykisk energi kalt Kundalini i indisk yoga noen ganger skape en åndelig krise som kan tolkes av mainstream psykiatere som symptomer på schizofreni eller annen psykotisk lidelse. Utøvere av Reiki healing har rapportert at pasienter føler prikking i huden, "spaciness," en "ut av kroppen" følelse, plutselig varme, eller lignende erfaringer.

Som en hovedregel bør folk i behandling for eventuelle psykiske tilstander eller lidelse vente med energibehandling. Det er også en god idé å finne ut så mye som mulig om bakgrunn og grunnleggende forhold i en bestemt energi terapi, herunder egen opplæring og utøvernes kvalifikasjoner .

Her er noen korte beskrivelser av noen av de bedre kjente energiterapiene:

Terapeutisk berøring

Terapeutisk berøring, eller TT therapeutic touch er en form for energi terapi som er utviklet i USA. Det er en ikke-invasiv metode for helbredelse avledet fra en gammel håndspåleggingsteknikk. I TT endrer utøverne pasientens energifelt gjennom en overføring av energi fra hendene sine. Terapeutisk berøring ble utviklet i 1972 av Dora Kunz, en synsk healer, og Dolores Krieger, professor i sykepleie ved New York University. Prinsippet bak TT er gjenopprettelse av balanse eller harmoni i menneskets energifelt eller aura, som er antatt å strekke seg flere centimeter til omtrent en halvmeter fra kroppen.

Når sykdom oppstår skapes en forstyrrelse eller blokkering i det vitaleenergifeltet. TT utøveren bruker sine hender til å skilne mellom blokkering eller forstyrrelse. Selv om teknikken kalles "terapeutisk berøring," det er det ingen berøring av klientens fysiske kropp, bare hans eller hennes energikropp eller felt. TT er utføres vanligvis på fullt påkledde pasienter som enten ligger flatt eller sitter i en stol.

Hun vet selv hva som er best for henne gjennom et bevisst forhold til det hun gjør.

Terapeutisk berøring består av fem trinn eller faser. Det første trinnet er en periode med meditasjon for utøverens del for å bli åndelig sentrert og samle energi for oppgaven. Det andre trinnet er å utjevne energi ubalanser i pasientens aura. TT utøveren har hendene sine omtrent 5 centimeter over pasientens kropp og beveger dem i lange, langstrakte bevegelser fra pasientens hode nedover til føttene. Utøveren kan føle en følelse av varme, tyngde, prikking, eller lignende signaler som er vanlig i TT.

Signalene er tenkt å avdekke stedet hvor energi forstyrrelser eller ubalanser finnes. I det tredje trinn, kjent som “unruffling” prosessen, fjerner utøver energi forstyrrelser med nedadgående sveipende bevegelser. I det fjerde trinnet tjener terapeuten som en kanal for overføring av universal energi til pasienten. Det femte trinn består i å jevne ut pasientens energifelter og gjenopprette et symmetrisk mønster i energistrømmen. Etter behandlingen, hviler pasienten i 10-15 minutter.

Selv om terapeutisk berøring er blitt et populært alternativ eller komplementær tilnærming i noen skoler i sykepleie i USA og Canada er aksept fra skolemedisinere variabelt. Mange sykehus tillater sykepleiere og ansatte til å utføre TT på pasienter uten ekstra kostnad. Nyhetsoppslag har ført til negativ oppmerksomhet omkring TT.

Qigong

Qigong er en form for kinesisk energiterapi som vanligvis er betraktet som en kampsport av de fleste her i vest. Det er bedre å tolke den som en et gammelt kinesisk system av positurer, øvelser, pusteteknikker og meditasjoner. Teknikkene er utformet for å forbedre og forsterke kroppens qi. Ifølge tradisjonell kinesisk filosofi og medisin, er qi den grunnleggende livsenergi ansvarlig for menneskers helse og vitalitet.

Qi reiser gjennom kroppen langs kanaler som kalles meridianer. Det er tolv viktige meridianer i alle mennesker. Alle store organ i kroppen har qi forbundet med seg, og hvert organ samhandler med spesielle følelser på det mentale plan. Qigong teknikker er utformet for å forbedre balansen og flyten av energi gjennom meridianene, og for å øke den totale mengden og volumet av en persons qi.

Qigong er kinesisk energiterapi som bygger vitalitet.

I sammenheng med energi terapi, er qigong noen ganger delt inn i interne og eksterne qigong. Intern qigong refererer til en persons praksis av qigong øvelser for å opprettholde sin egen helse og vitalitet. Noen qigong lærere er kjent for sine ferdigheter i ekstern qigong, der energien fra én person er sendt videre til en annen for helbredelse. Kinesiske sykehus bruker medisinsk qigong sammen med urter, akupunktur og andre teknikker av tradisjonell kinesisk medisin. I disse sykehusene bruker qigong healere ekstern qigong samt at de utformer spesifikke interne qigong øvelser for pasientenes helseproblemer.

Reiki

Reiki er en holistisk alternativ terapi basert på de asiatiske begrepene energiflyt og de ​​syv chakraene (energisentre) i menneskekroppen. Reiki ble formulert av en japansk lærer, Mikao Usui, rundt 1890, basert på Vajrayana (tibetansk) buddhisme, men inkluderer meditasjonsteknikker, tro og symboler som svært gamle.

Reiki er basert på energiflyt og de 7 chakraene

Energiterapi legger vekt på selvhelbredelse, åndelige prinsipper og akkreditering av healere gjennom et system av innvielse. Reiki utøvere delta i helbredelse av emosjonelle og åndelige så vel som fysisk smertre gjennom overføring av universell livsenergi, kalt "rei-ki" på japansk. Det antas at ki strømmer gjennom universet, men at Reiki forbinder mennesker på en mer direkte måte til den universelle kilden. Reiki benyttes for helbredelse av dyr og mennesker.

Pasienten ligger på et bord fullt påkledd unntatt sko, mens terapeuten plasserer sin hånd på kroppens deler og chakraenes i gitt rekkefølge. Hendene holdes med håndflatene nedover og med fingrene og tommelen utvidet. Stillhet eller musikk tilpasset for meditasjon er ansett avgjørende for behandlingen. Reiki healere praktiserer daglig selvhelbredelse, og de legger hendene sine i tradisjonelle posisjoner på kroppen. De kan bruke touch eller fjernt / non-touch.

Reiki healere er initiert inn på tre nivåer gjennom innvielser som er seremonier der lærere overføre håndposisjoner og "hellige" symboler. Reiki healere på første nivå lærer de grunnleggende håndposisjoner og kan øve direkte fysisk, følelsesmessig eller mental healing på seg selv og andre. Reiki healere på annet nivå lærer symbolene som gjør dem i stand til å gjøre avstands healing. I Reiki på tredje nivå påtar healeren seg en forpliktelse til å bli en mesterlærer og gjøre åndelig helbredelse.

Polaritetsterapi

Polaritets terapi, som kalles polaritetsbalansering, er en biofelt terapi som ligner Reiki i sin vekt på energiflyten, menneskelig berøring, og energisentrene (chakraer) i menneskekroppen. Polaritetsterapi ble utviklet av Dr. Randolph Stone (1890-1981), en amerikansk kiropraktor og naturlege. Den integrerer kropp og kosthold, yoga-basert trening, og selvbevissthetsteknikker for å frigjøre energiblokkeringer i pasientens kropp, sinn og følelser. Polaritet teori deler kroppen inn i tre horisontale og fire vertikale soner (høyre, venstre, foran, og bak), som hver har en positiv, negativ eller nøytral virkning. Energistrømmene i sonene er korrelert med fem energisentre i kroppen som tilsvarer de fem elementene (eter, luft, ild, vann og jord) i ayurvedisk medisin.

Polaritetsterapi kan gjøres en-mot-en eller med en gruppe utøvere som arbeider på pasienten. Terapeut og pasienten fjerner sko. Pasienten ligger fullt påkledd på en massasjebenk eller seng, eller på gulvet. Utøveren gjennomgår pasientens historie, sjekker reflekser og berører kroppsdeler for å bestemme energiblokkeringer. Polaritetsterapi bruker tre nivåer av kontakt: Ingen berøring (hender holdt over kroppen, og berører bare energi felt), lett berøring, og en dyp, masserende berøring. Terapeuten balanserer energistrømmene i pasientens kropp ved å plassere hans eller hennes "pluss" hånd på "negative" kroppsdeler og vice versa.

Polaritetsterapi innebærer vugging av pasientens kropp og holde hodet opp samt flere vanlige massasjeteknikker. For å behandle de fleste forhold varer en økt ca. en time. Vanligvis foreslår terapeuten å drikke rikelig med væske i en til to uker sammen med andre endringer i kostholdet som en del av en generell intern rensing eller avgiftning program. Polaritetterapi foreskriver yoga (tøyningsøvelser) for pasientens faste treningsøkter hjemme.

Breema

Breema er en form for kroppsbevegelse energiterapi som kombinerer elementer av kroppsbruk, yoga, kiropraktikk, og New Age filosofi. Breema startet i California i 1980. Grunnleggeren er Jon Schreiber, utdannet ved Palmer College of Chiropractic. Et Breema Health and Wellness Center ble åpnet i Oakland, California, i 1981. Prinsippene for Breema er ment å frigjøre folk fra den konseptuelle kroppen, definert som "de ideer og bilder av kroppen vår som vi bærer i våre sinn."

En Intensiv Breema er en optimal mulighet til å praktisere kunsten å være tilstede. Breema har 9 harmoniprinsipper.

Målet med Breema er å øke vitalitet, ikke å kjempe mot sykdom, men å skape en atmosfære som gjør at kroppen beveger seg mot en naturlig tilstand av balanse. En person som mottar en Breema behandling fungerer med en instruktør eller utøver gjennom en serie av individualiserte øvelser på et polstret gulv. Instruktører og utøvere er sertifisert av Breema Center i Oakland.

Dekrystallisering er en viktig del av Breema terapeni. Ifølge Breema er dekrystallisering en prosess der kroppen er med på å frigjøre dypt holdte eller krystalliserte mønstre av kronisk ubehag, spenninger, eller følelsesmessig smerte. Når kroppen frigjør sine krystalliseringer blir de kjerne-energiske mønstre balanserte og satt i linje.

Elektromagnetisk terapi

Elektromagnetiske terapier dekker en rekke behandlinger som bruker en kilde til fysisk energi utenfor kroppen-oftest magneter eller elektromagnetiske felt stimulering til å behandle en rekke muskel-og skjelettplager. Noen former for magnetisk terapi, for eksempel armbånd, hansker, skoinnstikk og lignende elementer som inneholder små magneter ment å bæres nær den berørte kroppsdel, kan være selv-administrerende. Denne formen for magnetisk terapi har blitt veldig populært blant profesjonelle idrettsutøvere og folk som trener mye for å lindre sårhet i ledd og muskler fra overtrening.

Det er to hypotetiske forklaringer på effekten av magnetisk terapi. En teori hevder at magnetene stimulerer nerveender i hudoverflaten til å frigjøre endorfiner, som er smertestillende kjemikalier som produseres av kroppen som reaksjon på stress eller skade. Den andre hypotesen er at magnetene tiltrekker visse ioner (elektrisk ladede molekyler) i blodet, noe som tjener til å øke blodstrømmen i det aktuelle området av legemet. Den økte blodstrømmen avlaster så vevhevelse og andre bivirkninger av trening som forårsaker smerte.

Mye elektroteknikk i pulsert elektromagnetisk terapi krever innsats for å dra nytte av det.

Andre former for elektroterapi

Det finnes flere former, og det kan kreves spesialutstyr som ikke er selv-administrerende. Disse formene for behandling er mest brukt av naturopati terapeuter. En form, som kalles transcranial magnetisk stimulering, blir brukt i behandling av depresjon. En annen form, kalt pulset elektromagnetisk feltstimulering, har vist seg å være effektiv ved behandling av slitasjegikt.

Under prosessen og ettervern

De fleste former for energi terapi krever bruk av løse og behagelige klær. Pasienter blir bedt om å fjerne smykker før en behandling med polaritets-balansering, samt fjerne briller og sko før en Reiki behandling. Qigong bør ikke praktiseres på helt tom eller full mage.

Ettervern for terapeutisk berøring og Reiki innebærer vanligvis litt ro og hvile for å maksimere fordelene av behandlingen. Ettervern for polaritetsterapi inkluderer økt væskeinntak for en til to uker og andre kosttilskudd justeringer som kan anbefales av terapeuten.

Risiko

Det er ingen kjente risikoer forbundet med terapeutisk berøring, eller balansepolaritet. Ved Reiki bør det tas forholdsregler for klienter diagnostisert med schizofreni, psykose, dissosiativ lidelse, manisk / depressiv (bipolar) eller borderline personlighetsforstyrrelse. Risikoen for fysisk skade fra terapeutene involvert i Breema eller qigong er minimal for de som arbeider med en kvalifisert instruktør.

Mild hodepine er nevnt som en mulig bivirkning av transkranial magnetisk stimulering. Ingen bivirkninger har vært assosiert med selv-administrert magnetisk terapi.

Resultater og konklusjoner

Normale resultater av energiterapi inkluderer økt fysisk vitalitet, senket blodtrykk, en følelse av ro eller avslapning, bedre søvn om natten, og et styrket immunforsvar. Noen personer rapporterer smertelindring og øket sårheling. Unormale resultater fra energiterapi omfatter fysisk skade, alvorlig hodepine, svimmelhet, nedstemthet, eller økt angst

Sjekk ut selv, kanskje en fin blanding av gammelt og nytt er det beste, eller kanskje er det litt skummelt med magnetiske teknikker?

Les, studer og konsulter praktikere før du setter i gang. Prøv noe nytt, bli en virkelig forsker på et gammelt, velprøvet og spennende område. Det er et godt prinsipp å finne linker selv - fordyp deg og studer saken fra flere sider.

Les mer: Prøv emosjonell frihet teknikk EFT - tapping

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.