Si nei til HPV-vaksine

HPV vaksine problemet i et nøtteskall

Human papilloma virus, eller HPV, fins visstnok i mange varianter, og mesteparten av befolkningen i Norge har dette viruset, som oftest uten å merke noe som helst. I media har vi nå fått høre at HPV-viruset kan føre til kreft. Problemet er bare at det ikke er mulig å vise en slik sammenheng klart og tydelig, for man kan ikke ved analyse av en kreftsvulst se hva den er forårsaket av.

Staten går nå ut og vil vaksinere 60.000 12-åringer hvert år, til tross for at vaksinen er mer risikofylt enn kreften den skal forebygge. Hvorfor vaksinere en hel populasjon når mindre enn 1% får den aktuelle sykdommen, det ikke er stor spredningsfare, og eksisterende behandling er bra?

Les her: Skal vi vaksineres i hjel?

Forskeren Harper fortalte om juks i utviklingen av preparatet. God forretning for storfarma, tvilsom nytte og mange skader for de injiserte.

I Danmark skal kreftvaksiner undersøkes av Sunnhedsstyrelsen: intern uenighet om hvordan man skal håndtere mistanke om økende bevis for at vaksinene har høy medisinsk risiko.

EU setter i gang undersøkelse av HPV-vaksinen Gardasil etter rapporter om alvorlige negative helse virkninger.

Kraftig markedsføring av HPV vaksine

Det foregår nå et godt koordinert internasjonalt salgsarbeid fra medisinfirmaene Gardasil/Merck & Co. og Cervarix/GlaxoSmithKline for å få innført HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammer for alle gutter og jenter i hele verden. Får de dette til tjener de grovt med penger.

Les her om at immunterapi for kreft via injisering øker forvirringen innen kreftbehandling.

Samtidig uttaler en av hovedutviklerne av vaksinen, dr. Diane Harper, seg kritisk om hele prosjektet. I følge henne er effekten for det offentlige lik null, det blir ingen reduksjon i underlivskreft for den blir bare utsatt med mindre vaksinen varer i 15 år og minst 70% av alle seksuelt aktive kvinner vaksineres.

Nok alvorlige bivirkninger, inklusive dødsfall, er rapportert til å si at vaksinen er mer risikofylt enn kreften den skal helbrede. Livmorhalskreft er vanligvis fullt mulig å helbrede når den blir oppdaget tidlig med vanlige Pap tester.

Fra markedsføringskampanjen: Michael Douglas har hatt fått kreft av å få HPV fra seksuell kontakt med andre menn: HPV kreft? Dette er ren fantasi, og tilhører ikke virkeligheten.

I Norge er ingen bieffekter funnet som følge av vaksinering med Gardasil - les melding fra legemiddelverket her - men i USA raser debatten, bl.a. om ødelagt eggstokkfunksjon hos vaksinerte unge kvinner samt dødsfall.

Helsenorge.no sier: "Det finnes over 100 typer av HPV. Bare noen få av disse gir økt risiko for kreft i livmorhalsen. Viruset smitter ved seksuell kontakt, og rundt 80 prosent av alle kvinner smittes i løpet av livet. Bare en til to prosent utvikler celleforandringer og eventuelt livmorhalskreft."

HPV er fullstendig normalt og de fleste har det hele livet uten problemer. Det de sier her om 1-2 prosent må også betviles da vitenskapen har en klar plan om å selge oss ideen om vaksiner. Det ser mest ut som om de har skapt et problem ut av ingenting. Vi har vært her i tusenvis av år, og plutselig nå er dette et stort problem? Det tror vi ikke på.

Du kan snart gjøre din egen test i heimen

Fakta relatert til HPV-vaksine

 • Hvert år fødes det i Norge ca. 30.000 gutter og ca. 30.000 jenter.
 • Hvert år får ca. 300 kvinner livmorhalskreft, og tallet har vært synkende i flere år.
 • Hvert år dør 75-100 kvinner av livmorhalskreft.
 • Skal vaksinen virke må den vare i 15 år, eller til jentene er minst 16-30 år. Sannsynlig varighet er 4 år, og påstand fra medisinindustrien er 8 år.
 • I Norge brukes en velfungerende smear test for å finne forstadier til livmorhalskreft.
 • De fleste som har forstadier blir helbredet.
 • Vaksinen virker bare mot 2 av ca. 100 mulige HPV-virustyper
 • Det norske vaksinasjonsprogrammet har nå tatt HPV-vaksine inn for 7-klasse jenter.
 • Det arbeides med å få vaksinen innført for gutter.
 • En amerikansk rapport hevder at nesten alle gutter har HPV virus og at man derfor bør vaksinere guttene også.
 • 80% av alle kvinner får HPV virus, men bare 1-2 % utvikler livmorhalskreft.
 • HPV infeksjoner påstås å føre til kreft i livmor, vagina, vulva, penis, munnhule, hode og nakke og endetarmskanalen. Dette er en påstand, og antallene det dreier seg om er minimale.
 • Vi kjenner offisielt ikke årsaken til kreft, kreft skyldes "carcinogener", man kan ikke ved analyse av en kreftsvulst se hva den er forårsaket av.

Det finnes over 100 typer av HPV, og bare noen få av disse gir økt risiko for kreft i livmorhalsen, men de sier vaksinen virker. Hva snakker de om da? De vet det før sprøytene er satt og de har vurdert hva som er skjedd. De vil ikke snakke om bivirkninger. Skandale kalles dette.

Helsenorge.no sier: "Stadig færre kvinner får livmorhalskreft. En av forklaringene er at norske kvinner mellom 25 og 69 år blir tilbudt rutinemessig undersøkelse med celleprøve (screening)." Hvorfor vaksinerer man en 12-åring for en seksuelt overført sykdom, en vaksine som varer kanskje i 4-8 år? I Danmark og Sverige tilbys vaksinen til alle opp til 26 år.

Vaksinesalget skal opp for enhver pris

Medisinindustriens vaksineagenda er nå overtydelig og dum, og HPV-vaksine er et eksempel på det. Man vil også vaksinere mot barnediare med 700-900 innleggelser hvert år, hepatitt-vaksiner finnes og kreftvaksiner skal settes på pasienter som allerede har kreft. Skal hele den norske/verdens befolkning vaksineres mot kreft - og hva blir det neste? Norske myndigheter har allerede dummet seg ut i influensavaksinesammenheng der en helt unødvendig vaksinekampanje ble gjennomført. HPV-vaksinen er en ny flau sak under utrulling.

Det er et underlig spill som foregår, og det er skremmende at norske helsemyndigheter og leger lar seg trekke inn i en markedsagenda på denne måten. Det meningsløse arbeidet med å få vaksinert gutter fortsetter.

De stadige medieoppslag tyder på at medisinindustrien febrilsk vil ha inn nye vaksiner, feige og faglig svake helsemyndigheter er med, og forskere med pengebehov gjør hva som helst for å få pengene sine. De som gidder kan følge med for her blir det "dramatisk".

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Informasjon om farene ved HPV-vaksine

Gardasil ødelegger eggstokkene hos vaksinerte kvinner

Gardasil forsker snakker ut

Gardasil vaccination scam

Prematur svikt i fertilitet hos HPV vaksinerte forsøkes skjult.

Livreddende krefttest fyller 70 år Pap: Bruken av testen har redusert førekomsten av livmorhalskreft betydeleg i den vestlege verda.

Kreft i livmorhalsen

Kan oralsex forårsake kreft