Selvorganisert selvhjelp for totalhelse eget initiativ

Gratis tjeneste for helsehjelp til egen endring

Kanskje man ikke orker, må ha hjelp eller ikke tør trene. Det kan være mange grunner til det, og da kan selvhjelp være løsningen.

Begrepet selvhjelp vokser fram, og det dreier seg om å få hjelp fra en frivillig gruppe slik at deres erfaring og kunnskap føres over til de som mener de trenger det, og som frivillig melder seg for gruppa.

Les her om at leger er uten kunnskap om forebygging, og lær litt om friskvern også.

Det begynte med gruppearbeid om psykiske forhold, men dreier seg nå om et utvidet folkehelsebegrep der målet er et godt liv for den enkelte - et liv slik man ønsker det. Det er ikke behandling av sykdom, det er samtaler om liv i endring for egen mestring.

Les her: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Selvhjelp gjelder alle som prinsipp, og det har også vært brukt for å løse de mange utfordringene som flyktninger og innvandrere som skal hjelpe seg selv i gang igjen står overfor i et nytt land.

Selvorganisert selvhjelp startet i 2006

De har en plan som nå gjelder til 2018. Det framstår som en mulighet for alle som ønsker eller mener at de trenger en endring i livet sitt i bred forstand. Noen ganger kommer ordet mestring også klart fram. Det er ikke behandling av sykdom det dreier seg om - det gjelder å finne fram til god totalhelse og et godt liv.

Selvhjelp Norge er finansiert over statsbudsjettet via Helsedirektoratet. Det er en "gratis" tjeneste der man selv melder seg på via kontaktpunkter og får hjelp av en gruppe.

Her kan man lese fra deres egen hjemmeside om hva selvhjelp er (sitat):

  • Selvhjelp er å gripe tak i egen opplevelse, våge å stå i og utfordre egen smerte, for gjennom det å ta ansvar for egne følelser. I en slik prosess gjenerobres jeg-et og iboende ressurser tas i bruk. Med iboende ressurser menes de kreftene den enkelte kan ta tilbake i seg selv, ved å bli kjent med eget problem og gjenvinne de kreftene man bruker på å holde noe på avstand.

Les her: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

  • Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Selvhjelpsgrupper er et sted der mennesker møtes for å jobbe med problemene sine, dele erfaringer og utforske muligheter. Det handler ikke alltid om å bli kvitt problemene, men om å finne nye måter å håndtere dem på for å komme videre. Erfaringene er din viktigste kunnskap.

  • Det gjør vondt å ta tak i vanskelige ting og ofte utsetter vi det. Men for å få til endring er det helt nødvendig – og det nytter. Fellesskapet i selvhjelpsgruppa gjør det lettere og kunnskapen kan du bruke også utenfor gruppa.

  • Selvhjelp er gratis, men det koster vilje og krefter. (Sitat slutt)

Selvhjelp, friskliv og mestring henger sammen

Mobiliser din egen kraft

Selvhjelpsarbeid framstår som et reelt supplement til profesjonell hjelp i offentlige helsetjenester - det er blitt kalt egenkraftmobilisering for folk flest. Alt skal og kan ikke løses gjennom offentlige betaltjenester.

Her kan du ta kontakt om du ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Nyhetsbrev: Abonner på NYHETSBREV fra Selvhjelp Norge ved å skrive inn epostadressen din i menyfeltet øverst på siden som kommer opp når du klikker på denne linken.

Folkehelse, friskliv, mestring, samhandling og selvorganisert selvhjelp – det henger sammen.

Her er hjemmesida til Selvhjelp Norge med masse stoff om hva delt frivillig selvorganisert selvhjelp er

Troll må vi alle ofte ta knekken på