Se hva som kan skje: Norge forsvinner hele verden blir styrt av FN innen 30 år

Brudd på sannhet gir tankekriminalitet innført om 30 år

Han ville kjøpe en flybillett. Det gikk ikke. Han fikk beskjed om at han «ikke var kvalifisert». Han kunne ikke kjøpe eiendom, få lån i banken eller kredittkort. Navnet hans var kommet på en nettside over dårlige betalere, de som ringte ham måtte bekrefte overfor teleselskapet at de ønsket samtalen. Det han skrev på bloggen sin var kontroversielt, og Facebook hadde blokkert ham. YouTube ville ikke legge ut videoene hans. Han ble forbigått på jobben fordi hans tillit i samfunnet ble beskrevet som redusert.

30 år fram i tid er snart

Mange av de som leser dette vil være døde om 30 år. Lurer du på hvordan dette samfunnet fungerer omtrent 30 år fram i tid? Vil det fortsatt være et område du vil like å være i? Kan vi skryte av utviklingen vi har fått til? Hvor drastisk annerledes vil vi ha det om bare tre tiår? Kan du gjøre hva du vil?

Om mindre enn 10 år vil Facebook ha mulighet til å følge aktiviteten til nesten alle mennesker på Jorda. De vil ha komplette profiler på nær 4 milliarder mennesker. Det vil gjøre dette firmaet mektigere enn alle andre, inklusive stater, i hele verden. Da vil de kunne gjøre hva de vil med deg med sine mange verktøy. Bak Facebook står militære, politi og etterretning i alle land, og de har nå et godt verktøy for masseovervåking og massepåvrkning. De mener vi alle er potensielle terrorister.

Vi skal under FN - men jeg vil ikke.

Mange hendelser i nåtiden peker framover, og man kan se hva som kommer. De som styrer oss alle har snart fullstendig kontroll over alle medier, og de styrer et sterkt sentralisert næringsliv med internasjonale eiere. Fremmede soldater er stasjonert i dette området, det er alltid krig, flere steder i verden, og de av våre unge menn som deltar er helter.

Vi ser stadig tydeligere tvang i samfunnet via påtvungen barnehage, skole og jobb. Pliktene må utføres, og det må finnes menneskemateriell som kan utføre oppgavene for korporasjonene. Samfunnet preges av kontinuerlig propaganda basert på stordata som er summen av alle menneskers profil. Her fremmer man de viktige temaene - oftest kalt "sannheten", noen ganger bare "det som er best". Dersom du tror at det blir mer frihet tar du grundig feil. Din frihet kan bli totalt borte.

Les mer: Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort

Alle er i barnehage eller på jobb.

Her er noe vi vil kunne se om cirka 30 år fra nå - i år 2050.

 • Det finnes ikke lenger et Norge, for landet som ble formelt kjent som Norge er tatt opp i FN sitt system som en del av det nordeuropeiske området.
 • FN er blitt setet for den nye verdensregjeringen
 • Alle områder legges i hele verden under FN, og er basert på et rent teknokratisk korporativt system. Firmaene eller korporasjonene er de bærende enhetene i samfunnet
 • Alt man gjør logges via tingenes internett og legges inn i den store, komplette databasen der alles fysiske, psykiske og psykologiske profil ligger
 • Alle bruker Facebook så FN kan holde dataprofilen på alle mennesker ajour, og slik at den individuelle påvirkningen kan styrkes
 • All organisert virksomhet styres av et departement for sannhet
 • Systemet følger et strengt kastesystem der alle er rangert etter sin globale poengsum
 • Den globale poengsum bygges opp etter kriterier basert på troskap mot sannheten
 • Lov og orden bestemmes av de utvalgte som kjenner sannheten
 • Underklassen består av de som fremdeles er kristne, hinduer, jøder, muslimer og alle grupper som avviser læren om sannheten
 • Enhver som avviser sannheten er utstøtt fra samfunnet og gitt et permanent fratrekk i sin globale sosiale poengsum
 • All valuta er erstattet av en global sosial poengsum som bygges opp ved kontinuerlig lydighet mot sannheten, og reduseres ved ulydighet mot sannheten
 • Den globale sosiale poengsum gir bonus til de som holder seg til læren om sannheten. Alle testes via overvåking for lydighet mot sannheten
 • De som avviser læren om sannheten blir utstøtt og i grove tilfeller fengslet for sine ødeleggende tanker

Det blir ikke bedre for barna på skolen om 30 år hvis dette fortsetter.

 • Handling, tale og skrift mot sannheten er forbudt
 • Hva som er ødeleggende handling, tale og skrift bestemmes av rådgivere (tidligere kalt politi) fra sannhetsdepartementet. Kriteriene for sannhet justeres når det er nyttig
 • Alle skytevåpen er forbudt, unntatt for de som bærer merket
 • Merket er reservert for eksemplariske borgere som har den øverste sosiale poengsum og medlemmer av eliten i den teknokratisk korporative klasse
 • Alle religiøse helligdager er forbudte, og de som feirer dem blir straffet. Kun godkjent feiring av sannheten er tillatt.
 • Nye godkjente helligdager er for eksempel festivalen av lys, globaliseringens dag, FNs dag, urfolkenes dag, utvalgte globale personers dag
 • Tankekriminalitet er innført, og blir fulgt opp via døgnkontinuerlig overvåking
 • De som har tanker om individuell frihet, leser eller skriver om frihet vil få store bøter eller satt i fengsel
 • All menneskelig seksualitet er regulert
 • Det er forbudt for menn og kvinner å ha seksuelle relasjoner
 • Alle benevnes mennesker, målet er å fjerne begrepet kjønn og å innføre kontrollert epigenetisk reproduksjon via in vitro teknikker

Les mer: Kunstig sæd og egg blir en realitet kjønn og sex trengs ikke

 • Alle som tar del i adferd som anses å være ødeleggende vil bli isolert i ett år
 • Vanlige innbyggere har ikke lov til å eie land, bare korporasjoner har rett til å bruke jordas ressurser
 • Alle skal bo i en standardisert leilighet i en av de store byene
 • Hver leilighet er under konstant teknisk observasjon og kontroll med bevegelse, lyd og bilde.
 • All aktivitet i alle uteområder kontrolleres kontinuerlig via elektroniske midler
 • Grønne lover er de viktigste og blir strengt overholdt
 • Alle som bryter en grønn lov må betale en kraftig såkalt karbonskatt med trekk i sin sosiale poengsum
 • Pålegg om tiltak innen helse skal følges. Spesielt viktig er aksept av alle vaksineprogrammer
 • Alle skal være veganere, det er forbudt å spise kjøtt
 • Alle ville kjøttdyr som rein, elg og mer blir systematisk slaktet og destruert for de bærer virus som kan smitte til mennesker
 • Alle går på skole eller kurs hele livet for å være oppdatert i sin kunnskap om sannheten
 • De eneste aktiviteter er barnehage, skole, jobb samt sannhetsfremmende passiv underholdning.

Arbeide er alt.

Se hva som kan skje

Dette er et glimt inn i en mulig fremtid, og kanskje du tror denne listen er usannsynlig. Det nye er at vi står overfor en ny korporativ teknologisk verden der de som styrer korporasjonene bestemmer alt. Korporasjonene er verktøyene som brukes for å nå de som styrer sine mål. Målet for alle korporasjoner er fortjeneste uten hensyn. Korporasjonenes ledere er pålagt å oppnå stadig høyere fortjeneste. Greier de ikke det blir de kastet ut av de som styrer korporasjonene, og de er ikke fornøyd før de har et samfunn basert på sine egne tanker og ideer.

Det finnes en slik gruppe, og de nærmer seg målet sitt

Vi gir her en advarsel til alle om den lille gruppen som styrer korporasjonene og som vil overta verden. Denne gruppen er ikke villig til å samarbeide, og de er ikke villige til å leve i fredelig sameksistens. De kommer til å arbeide for å begrense all handling, tale, skrift og ødelegge alle samfunn til de har oppnådd sine mål. En dystopisk og monokulturell framtid venter dersom vi ikke bryter trenden.

Store datasentre har alle profilene våre og bruker dem mot oss.

Den lille gruppen som vil styre kan stoppes av de mange

Vi risikerer den anonyme og dype sosiale kontroll. Det kontrollerte mennesket blir identitetsløst og kan ikke løse sine egne problemer eller få hjelp til å løse dem. De bare er der. Alt dette gir dyp angst.

Løsningen er å se hva de gjør og begynne å stoppe dem. Ikke la disse menneskene få det som de vil. Gjør din egen forskning, og observer hva de gjør. Ta inn over deg en slik gruppe finnes, og at våre valgte ledere er unyttige i å bringe dette spillet til en slutt.

Men det skremmende er at Facebook vil være her og kanskje 10 ganger så innflytelsesrik som i dag. Hvis vi ikke stopper dem.