Samfunn av frie mennesker fungerer godt

Individuell frihet nære modeller anarki best

Anarki passer for alle, og skal begynne med barna og begrep om frivillighet.

Anarki er navnet som er gitt til et prinsipp eller en teori om liv og livsførsel som ser for seg et samfunn uten stat eller sentralisert styring. Harmoni i et slikt samfunn oppnås, ikke ved underkastelse under lover eller lydighet overfor en autoritet, men ved frivillige avtaler inngått mellom varierende grupper, territoriale eller profesjonelle, fritt inngått i forbindelse med produksjon eller forbruk, og med hensikt som er tilfredstillelse av de uendelig mange og forskjellige behov et sivilisert menneske har.

Anarki finnes og fungerer og det kan bli mer av det ingen myndighet trengs

Les her: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

Anarki feirer den lokale kunnskapen, fornuften og skaperevnen til vanlige mennesker. Anarkister mener at vennskap eller familie er modellen for alle relasjoner, og at direkte handling er det beste for alle mennesker.

Praktisk tenking bak anarki gode samfunn

Det ligger dilemmaer i dette, og den amerikanske antropologen og anarkisten David Graeber har fått mye oppmerksomhet om dette i det siste. Han er anerkjent som en faglig sterk antroplog med studier fra Madagascar, der en stamme Tsimihety viste bort all styring fra sentrale myndigheter, organiserte samfunnet sitt etter egalitære prinsipper, og var i stand til å beholde sitt selvstyre og sin kultur helt til i dag. De konfronterte ingen, men trakk seg unna all konfrontasjon. Graeber har publisert bøker om sine feltstudier og om anarki samt at han har fått mye oppmerksomhet som aktivist i Occupy-bevegelsen og deltaker i flere store demonstrasjoner. Han var professor ved Yale universitetet i USA og er nå professor ved London universitetet.

Anarki er frivillighet først og lær barna kvaliteten i begrepet også

Gode samfunn uten stat realitet

Han er opptatt av samfunn som fungerer godt, og hans studier på Madagascar ga ham innsikt i et samfunn som fungerte godt og som ikke hadde noen statlig funksjon. Vi har alle lært at staten er en nødvendighet, men Graeber har med sine studier og sine bøker sådd tvil om dette og skapt debatt om et nytt demokrati der statens rolle er mye mindre enn den vi ser i de fleste samfunn i dag. Han kaller seg anarkist, og har ved flere anledninger hevdet at dagens demokrati ikke er godt og at anarkistiske prinsipper er et godt grunnlag å diskutere videre utvikling av samfunnet på. Det systemet vi har i dag er ikke mer enn vel 100 år gammelt, og vil forandre seg mye i årene som kommer. Han hevder bl.a. at direkte handling og konsensusprinsipper må bli mye mer vanlig enn det vi ser i dag. Han er også tilhenger av globalisering, men en helt annen type globalisering enn den vi har i dag. Han vil ha en globalisering med frie grenser, fri utveksling av ideer og styrking av all lokal innflytelse.

Anarkister er frie fredelige

Det forrige århundret var et av de voldeligste i verdens historie med to verdenskriger, Vietnamkrig etc., og som Graeber sier: anarkister går ikke inn i hæren. Anarkister har fått dårlig rykte, men diskusjonen om et framtidig samfunn som fungerer bra for alle inneholder diskusjon om en vesentlig redusert stat.

Linker

Vi kjemper for livet - grunnleggende for en anarkist

James Scott: To hurra for anarkiet

David Graeber: Demokratiprosjektet

Fragmenter av en anarkistisk antropologi

Alle konflikter løses lokalt, små og store etter samme prinsipp ingen myndighet trengs