pH balansen for helse godt kjent allerede i 1920

Kroppen er et syre/base balansert system

Det er et faktum at blodets pH er nær 7.4, og avvik tåles nesten ikke. Kroppen jobber hardt for å hindre avvik ved å hente det den trenger av mineraler i kroppen. Syre som er naturlige forbrenningsprodukter fra kroppens metabolisme skilles naturlig ut av mange mekanismer. Eventuell overskuddssyre lagres i kroppens organer og væsker slik at de blir acidiske eller sure.

Det er mange forhold som kan bidra til aciditet: for mye mat med lav pH, stress, en utrimmet kropp og dårlig utskilling av avfallstoffer. Et kosthold med 80% basisk mat er en god og velfungerende anbefaling for å bidra til en balansert kropp. Den blir av noen kalt den gylne regelen. Hyppig trim og god stresshåndtering er andre gode råd for å støtte kroppen i arbeidet med å holde riktig pH-nivå.

Syre base balansen er en grunnleggende mekanisme for helsa. Lever man slik at kroppsvæskene lett kan holde en pH så nær som mulig blodets pH på 7.4, vil man ha en sunn og naturlig slank kropp med god pH-balanse.

Otto Warburg: Ingen sykdom inklusive kreft kan eksistere i et alkalisk miljø

God gjennomtenkt teori

Dagens pH teorier om helse, sunnhet og syre base (acid alkaline) balansen har en lang historie. Vitenskap kan være vanskelig å sette seg inn i, men det er klart at dagens pH teorier om en sunn kropp ikke er et nytt påfunn fra Robert O. Young og andre moderne praktikere. Kunnskapen om syre base balansen er utviklet over mer en 150 år av mange forskere, og det som er til å undres over er at det har tatt så lang tid å få det akseptert som hovedårsaken til en rekke sykdommer som kreft, fedme, diabetes, ledd og sirkulasjonsproblemer, gikt etc.

Mange har bidratt til forståelse over lang tid

Historien bak det såkalte pH mirakelet som styrer kroppens kanskje viktigste helsemekanisme er del av en lang utvikling. Forskere i Frankrike på 1870-tallet var på sporet av kunnskapen om pH balansen, og Antoine Bechamp tapte en vitenskapelig kamp med Louis Pasteur som vant fram med sine teorier om bakteriell virkning innen medisinen. Dette har hatt stor betydning for utvikling av vaksiner og behandling av bakterielle sykdommer, men har bremset utviklingen på andre områder.

nytt_norge_ph_bechamp_wartburg

Pasteur vant fram med bakterie-teorien og Bechamp med syre/base-balansen ble brakt til taushet

Kamp om kunnskapen om kroppens mekanismer

Tyske og svenske forskere fortsatte arbeidet, og rundt 1920 ble svenske Ragnar Berg som arbeidet i Tyskland med ernæring klar over syre base balansen i kroppen og beskrev mekanismene ganske nøye. Berg og Røse utviklet en teori om at syre base balansen i kroppen er avhengig av det du spiser. De tok utgangspunkt i arbeidet til Salkowski som i 1870 publiserte resultater som antydet syre base balansen i kroppen og beskrev mekanismene rundt dannelse og utskilling av syrer i kroppen, og mente at syre i kroppen ville hindre normale funksjoner i kroppen. Berg fant også ut at kokt mat mister mye av sin næring under kokingen. De forsket særlig på sykdommen podagra som skyldes opphoping av syrer i kroppen. Berg forsket også på mange andre livstilsykdommer som fedme, revmatisme og diabetes, og han laget det første middelet for pH balanse i kroppen allerede i 1925. Det heter Basica og selges den dag i dag, over 90 år senere.

Otto Warburg mente enkelt sagt at hovedårsaken til kreft og mange andre sykdommer er mangel på oksygen på cellenivå

Alle normale celler må ha oksygen

Tyske Otto Warburg arbeidet samtidig med disse spørsmålene, og ut fra syre base teorien viste han at kreftceller kan leve og utvikle seg uten oksygen. Dette åpnet for mer forskning innen cellenes funksjon og metabolismen i kroppen. Alle normale celler må ha oksygen, men kreftceller kan leve uten oksygen, og tar man oksygenet bort fra en celle blir den en kreftcelle. Warburg gjorde det klart at hovedårsaken til kreft er oksygenmangel forårsaket av syrer i kroppen. Han oppdaget at kreftceller er an-aerobiske og ikke trenger oksygen, og ikke kan leve der det finnes rikelig med oksygen. Kreftvev er derfor acidisk, mens sunt vev er alkalisk.

Skolemedisinen er feil

Siden omtrent 1930 har det vært merkelig stille omkring disse teoriene, og det er etablert skolemedisin som totalt overser syre base teoriene. Det kan være kommersielle interesser involvert, for sunnhet gjennom vanlig mat tjener man lite penger på.

Røking ødelegger lungenes evne til å ta opp surstoff og skaper acidiske forhold i kroppen ofte med kreft som resultat

I 1976 kom japaneren Keiichi Morishita med boken "Den skjulte sannheten om kreft". Han mener at hvis blodet blir acidisk må de acidiske avfallstoffene deponeres et sted i kroppen. Hvis denne helseskadelige prosessen fortsetter år etter år øker syren på disse stedene og cellene begynner å dø. Andre celler i området kan overleve ved å bli unormale eller malignante. Disse cellene styres ikke av immunforsvaret og begynner å dele seg ukontrollert. Dette er begynnelsen på kreft i kroppen. Moderne medisin behandler kreft som om den er bakterier eller virus, og bruker kjemoterapi, stråling og kirurgi for å behandle kreft. Men ingen av disse behandlingene vil hjelpe lenge hvis kroppen fortsetter å være acidisk.

Osteoporose oppstår i en acidisk kropp når beinstrukturen i løpet av mange år tømmes for mineraler - norske kvinner er blant verstingene - spis alkalisk, trim, drikk vann og stress ned

Behandlingsalternativ til skolemedisin finnes

Det er etablert et viktig syre base basert behandlingsalternativ til skolemedisinens bastante behandlingmetoder for alle de nevnte sykdomsområder, og det hevdes at aciditet i kroppen er hovedårsaken til alle sykdommene. Endringer i kosthold og livsstil vil kunne gi store positive helseeffekter.

Hjelp kroppen til å holde balansen

Det vokser nå fram hos mange mennesker et ønske om en avklaring i forhold til teoriene om syre base balanse og vår helse. Det beste du kan gjøre er å sette deg inn i dette selv, for det foregår nå en kamp om sannheten. Det er all grunn til å tro at syre base (acid alkaline) balanse har betydning, at hva du spiser har betydning og at hvordan du lever har betydning. Man kan selv gjøre enkle ting som å google stikkordene over, sjekke din egen pH og å legge om til alkaliske spisevaner er jo egentlig ganske lett.

Trim med måte er bra - gå tur og få med deg naturen også

Linker

Herman Aiharas bok om syre base balansen

Ragnar Berg - sykdom kan ikke leve i en alkalisk kropp

Warburg og Morishita om surhet i kroppen

Acid alkaline food chart from Ragnar Berg

Keiichi Morishita: Den skjulte sannhet om kreft

Otto Warburg Nobelprize.org

Kreft og den utrolige forvirringen omkring kroppens mekanismer

Kosttilskudd Basica utviklet av Ragnar Berg

Basica norsk nettbutikk

Forslag basisk mat