Norsk mat et mirakel med framtid

Det er brytningstider for norsk jordbruk. Her kan du lese om lokal og urban dyrking av mat - nye dristige tanker som sprer seg om nytt landbruk. Import av mat fra mange land er dagens orden, og selvforsyningsgraden på ca. 40% er lavere enn noen gang. Vi venner oss til mange billige og interessante jordbruksprodukter, og det hele kan synes idyllisk.

Les her: Tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn nytt begrep med fremgang. Intensjonene våre er basis for livet og kan realiseres.

Kalde dager om vinteren gjør norsk mat dyrket om sommeren bedre.

Les her om kampen om frøene vi bruker.

Men de praktiske realiteter er svært annerledes. Det hele er basert på industriell storskala ikke-økologisk produksjon, vi blir mer og mer avhengige av andre og landet vårt mister sitt mangfold og sin kultur. Dyr avles og drepes i milliarder hvert år for at vi skal få billig kjøtt. Husk også at fred starter med hva du spiser. Vi utnytter ikke naturlige ressurser slik vi kan. Det er tid for ettertanke, og hver enkelt av oss skaper sin realitet ved sin praksis.

Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk: Naturlig dyrket mat er best for alle og for Jorda punktum.

Dyrk bedre smak her hjemme ved nærhet og naturbasering.

Økologi, naturlighet, lokal, sunn, kraftig smak, egen dyrking, lønnsomhet, fri handel, lokale sorter, kortreist og mangfoldig er de riktige begrepene og viktige nok til at de skal styre vår matpraksis.

Bladet Nordlys: Lokalmat - ditt valg

Vi trenger andelslandbruk og det kan bidra til å slippe til de som vil noe nytt og bedre.

Frodige kalde Norge gjør god mat mulig

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.