Norge en hard långiver

Krisepakkene beskytter långiverne

Långiverne tenker bare på seg selv, og skal alltid ha alle pengene sine, for de har garantier og avtaler. Hele byrden veltes over på innbyggerne i de enkelte land, og er i ferd med å lage katastrofe. Norge er en stor långiver, og vi er knallharde for vi skal ha pengene våre. Kutt i alle tjenester, arbeidsløshet og sosial uro er resultatet i andre land når vi tar pengene våre og stikker. Vi kan risikere total svikt i flere land og at krisen blir total.

De låner penger uten risikovurdering for de skal alltid ha pengene sine: Land ettet land får problemer, Hellas, Spania, kanskje selve Norge en dag. Tenk langsiktig.

IMF vil ekspropriere pengene våre som er plassert i utenlandske banker

Pengefondet IMF er långivernes utførende organisasjon. De er kompromissløse og vil i framtida ekspropriere fonds som land har i internasjonale banker, eller forlenge gjeldsforpliktelsene i det uendelige så ingen noen gang kan bli fri fra dem. Interne notater i IMF beskriver i detalj hvordan de skal få tak i pengene ved å bare ta dem. Husk at de tok privatfolks penger i Kypros.

Les om at sentral styring av pengesystemet er unødvendig

Attac: På den andre siden av finanskrisen.

Verdens farligste kvinne Lagarde er leder for verdens farligste organisasjon Det internasjonale Pengefond IMF vil ha kutt i alt så hun får pengene sine

Ny tenking om jobber kommer

Ansvaret for jobbskaping ligger best hos den enkelte i sitt eget lokalmiljø: skap jobber som fyller lokale behov, ikke vent på finansiering/politiske tiltak og tenk smått for små og lokale bedrifter er vakre og nyttige for lokale behov. Les om: Nye smarte lokale bedrifter for lokale kunder.

Les her om at pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.