Åndelig urbefolkning indianeres etiske sjekkliste

Etisk kode for alle i universet

De innfødte indianerne i det nordlige delkontinent Amerika hadde en etisk kode som ble praktisert jevnlig.

Kulturen deres var svært åndelig spiritualistisk og la stor vekt på respekt for Moder Jord, Far Himmel, Bestefar Sol og Bestemor Måne så vel som alt levende samt ikke-levende objekter.

Hellige sirkler: "Vi arver ikke vår framtid fra våre forfedre, vi låner den fra våre barn".

Her er listen som kan gi grunn for ettertanke i den materialistiske verden vi har skapt rundt oss

 • Stå opp med solen og be. Be alene. Be ofte. Den store ånd vil høre på deg når du sier noe.

 • Vær tolerant overfor de som har gått seg vill på sin vei. Uvitenhet, innbilskhet, sinne, sjalusi og grådighet kommer fra en tapt sjel. Be om at de kan få veiledning.

 • Søk etter ditt selv, og gjør det selv. Ikke la andre lage din vei for deg. Det er din vei og din alene. Andre kan gå veien med deg, men ikke for deg.

 • Behandle gjestene i ditt hus med mye omtanke. Server dem den beste maten, gi dem den beste senga, og vis dem respekt og ære.

 • Ikke ta det som ikke er ditt hverken fra en person, et samfunn, villmarken eller fra en kultur. Du har ikke opptjent det eller fått det. Det er ikke ditt.

 • Respekter alle ting som er plassert på denne jord - enten det er folk eller plante.

 • Vis ære overfor andre folks tanker, ønsker og ord. Avbryt aldri noen eller gjør narr eller uhøflig etterligne dem. La alle personer få uttrykke seg i egen person.

 • Snakk aldri om noen på en dårlig måte. Den negative energien du sender ut i universet vill mangedoble seg når den kommer tilbake til deg.

 • Alle mennesker gjør feil. Og alle feil kan tilgis.

 • Dårlige tanker lager sykdom i hjerne, kropp og ånd. Praktiser optimisme.

Amerikanske indianere var borte og kommer nå tilbake og forstår bedre sin styrke.

 • Naturen er ikke for oss, den er en del av oss. Den er en del av vår verdens familie.

 • Barn er frøene for vår framtid. Plant kjærlighet i deres hjerter og vann dem med visdom og lærdom fra livets erfaringer. Når de er vokst opp gi dem plass til å vokse.

 • Unngå å skade andres hjerter. Giften fra din smerte vil komme tilbake til deg.

 • Vær alltid sannferdig. Ærlighet er testen på ens vilje innenfor dette universet.

 • Vær alltid balansert. Ditt mentale selv, åndelige selv, følelsenes selv og fysiske selv, trenger å være sterke, rene og sunne. Tren kroppen for å styrke hjernen. Voks rik i ånden for å helbrede følelsemessige feil.

 • Vær bevisst på hvordan du vil være og hvordan du vil reagere. Ta ansvar for alle dine egne handlinger.

 • Respekter privatlivet og det private rom som andre har. Ikke rør andres private eiendom, særlig hellige og religiøse objekter. Det er forbudt.

 • Vær sann mot deg selv først. Du kan ikke hjelpe og nære andre hvis du ikke kan hjelpe og nære deg selv først.

 • Respekter andres religiøse tro. Ikke tving din tro på andre.

 • Del ditt hell og det du har med andre. Delta i veldedighet.

Vår materielle verden mangler slike sjekklister, for vår levemåte undertrykker dem og gjør oss tankeløse. Her får du mange tankeimpulser, og det beste er selv å lage sin egen etiske sjekkliste for den veien du har bestemt deg for, basert på den kilden du har inne i deg

Ikke alt var idyll, men naturens skapninger var integrerte og delte den felles verden.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Se link her til originalen på engelsk om de innfødte amerikaneres etiske kode

Les her om hopi indianerne mennesker er frie