Naturen skal være vår lærer i å dyrke mat

Mat er noe naturlig og vi kan få all mat fra økosystemer

"Vi mennesker er fantastisk gunstig stilt. Maten vår kan vokse opp av jorda fra levende økosystemer uten at vi gjør noe som helst." Det er riktignok ikke helt slik nå, men det er en helt reell mulighet.

Kastanjer vokser livlig her, men vi bruker dem ikke. De kan grilles, tørkes eller males til mel. Nøtter og frø vokser rikelig og det gjør også bær, røtter, frukter. Det finnes mengder av mat i naturen, men vi har ikke kunnskap om det og drar ikke nytte av det.

Matskogen kommer på bane

En matskog er en god begynnelse på moderne matdyrking. Det er en hage som produserer mat og er modellert etter en naturlig skog eller del av en skog. Den kan gjøres stor eller liten, fra en urban bakgård til en stor skog på landet. Du kan dyrke frukt, nøtter, frø, røtter, bær, flerårige urter og grønnsaker. Blomster kan også spises. Det skal finnes naturlig tilhørende dyr, fugler og insekter der for de har en naturlig funksjon i økosystemet.

Pinnsvin fra en matskog lever godt der og de fleste dyr finner det de trenger i naturen. Mennesket kan øke uttaket fra naturen og starte en endring mot en økologisk basert verden.

En slik matskog kan lages der det er skiftende kalde og varme årstider, og vårt område passer bra.

Naturens prinsipper brukes for en matskog, og måten den fungerer på ligger nær et naturlig økosystem. Maten derfra er naturlig økologisk, og er i pakt med naturens prinsipper.

Det er ikke nødvendig å bruke mye arbeid for å få til denne matproduksjonen, det trengs ikke kontinuerlig arbeid som graving, såing, vanning, luking for å få dyrket maten der. Høsting av mat å spise er hovedaktiviteten i en slik matskog når den er kommet i gang.

Bare egen kompetanse duger

Kunnskap for å lage en slik mathage er god å ha, for den må anlegges med omtanke. Kunnskapen kan komme fra praktisk erfaring, lesing av bøker, og gå på kurs. Å bruke konsulent er lettvint, men ikke smart. Et raskt søk på nettet gir mye informasjon, og mye som er nyttig til selvstudium og bygging av egen kunnskap. Å delta i en workshop eller et prosjekt med andre kan være smart.

Vær med som frivillig i matdyrkingen. Bruk litt av din tid på matdyrking ved å støtte økosystemene som finnes.

Hovedpunkter i en designprosess kan være

  • Lære grunnleggende prinsipper, og det viktigste er å bli kjent med tomta di i forhold til sol og vind og vær, hva som er mulig, og hva som lever der nå
  • Plan for tomta med plassering av alt som skal til, vannløp, stier, høye og lave veksters plassering
  • Valg av planter, hva som er bra og ikke bra. Husk at flerårige planter som helst skal komme igjen år etter år er ekte økologi
  • Framdriftsplan er viktig for det tar noen år å få dette til, minst 4-5 år

Et stykke land som dette kan gi mye mat med gode metoder, og ligger nå ubrukt. Arealer er det nok av.

Matdyrking handler om å la økosystemene fungere som de skal

De grunnleggende økosystemene skal få virke som de skal, for nøkkelen til bærekraftig økologisk produksjon ligger i dette enkle prinsippet.

Pløying, årlig såing, gjødsling, sprøyting og bruk av tungt maskineri bryter alt sammen med dette prinsippet. Oppgaven vår er å designe gårder og hager slik at de er mest mulig lik de naturlige økosystemene som finnes.

I vårt område trenger vi flere pionerer som følger denne tilnærming. I dag har vi mange som forsøker, og det vil bli flere i årene som kommer. Kanskje vi er på vei mot et vendepunkt tippingpoint allerede.

Det som skal skje på et stykke land må være klart økologisk for det har store negative konsekvenser å lage et kunstig miljø i naturen. Det viktige er at dyrkingen er naturbasert og innebærer bærekraftig bruk av jordsmonnet.

Tinnved fra matskogen utnyttes bedre nå.

Det er ikke lett å være grønn

Å lage en mathage på et sted der det vokser planter fra før er en stor utfordring, og det kan være vanskelig å få til en varig eller flerårig kjøkkenhage i et allerede eksisterende vekst-system. Avlingen dyrkes i lag i høyden - flerårige grønnsaker, rotvekster og urter på og under jorda, bær på busker og frukt og nøtter på trær og andre planter. Dette er fullt mulig å gjøre her hos oss når man lar naturens økosystemer får virke.

Framtidens gårder

En svær omlegging vil komme. Oppmerksomheten er nå fullt ut rettet mot en framtid der økologi er i førersete. Forbrukernes etterspørsel etter økologisk mat bare øker, og flere og flere vil dyrke sin egen mat for det er sunt, trygt, gøy og mye billigere. Det blir kamp under denne omleggingen, men den er allerede godt i gang.

Lesing og forståelse av det levende landskapet er grunnlaget

Å dyrke mat på et stykke land på denne måten handler om å styre levende økosystemer slik at matplantene vokser, og slik at deres styrker og svakheter håndteres i tråd med naturens egne prinsipper. En ny runde med teknikk av en annen type trenger vi ikke, for naturens egne systemer er sterke og kan gjøre jobben med å skaffe oss mat.

Dette blir for teknisk vi greier oss med mindre teknikk

Framtidas utfordring

Utfordringen nå er å vise at disse hel-økologiske metodene kan produsere mat til alle med mye mindre innsats enn dagens metoder. Dagens kommersielle metoder der vi tvinger mat opp av jorda helt til den blir syk av pløying, såing av modifiserte frø, gjødsling med kunstig gjødsel, sprøyting og andre store inngrep basert på maskinelle metoder vil dø av seg selv. Industrielt jordbruk er plyndring av naturens kapital, og i framtidas matdyrking vil vi måtte finne metoder der man sameksisterer med naturen.

Privat økologisk lokal og egen matproduksjon er på full fart inn, og dette går alt i alt rette veien.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.