NATO-Norges rolle i verdensspillet

Glem fred inntil videre

Arbeidet med fred i verden er i full stopp, og bildet av Norge som en fredselskende nasjon er en stor illusjon. Vi deltar for fullt i det globale kontrollspillet, spenningsbygging for å lage konflikter, tilhørende krigsoperasjoner, og vi tjener som en bieffekt av dette gode penger på vår statlige krigsindustri. At flere hundre nordmenn etter sigende begår selvmord etter sin krigstjeneste i fremmede land og at lidelsene er store for mange er bare bagateller i det store spillet om de globale økonomiske interesser. Gi finger for folk her i mrådet mister nå sin frihet og underlegges NATO.

Fredsnasjonen vår er blitt sterk på militærvesen og krigsprofitt.

Vi sender soldater til utlandet - minst 9000 har vært i Afghanistan der minst 10 er drept - og vi har sendt fly til Libya på bombetokt der de offisielt har droppet minst 100 bomber.

Våre militærutgifter skal økes til 2% av nasjonalproduktet fordi NATO ønsker det. Det er nesten en dobling fra dagens nivå.

Vi deltar i en kunstig opptrapping av spenningen mot "fienden" Russland, og forbereder militære operasjoner mot Russland fra norsk jord med militært materiell som er lagret her.

Vi er med i dronespillet der det rutinemessig drepes mennesker fra ukjente droner som kommer seilende inn over folk. Frihetslandet Norge lærer nå å betjene militære snikmord droner mot fremmede land.

NATO er en krigsmaskin for økonomiske interesser, her fra Libya. Kanskje var dette en bombe sluppet av en mann du kjenner.

NATO starter kriger etter behov

NATOS første krig var i Jugoslavia i 1999 med en 78-dagers luftkrig. Senere har NATO hatt kriger gående i Afghanistan, Libya og har permanente operasjoner i Middelhavet, Arabiahavet og det Indiske hav samtidig som de nå skyver grensen for NATO helt opp til den russiske grense.

Militæralliansen NATO

NATO er en organisasjon for militært samarbeide skapt etter den andre verdenskrig i 1949 med Norge som "founding member". NATO har stadig fått nye medlemmer, Tyrkia som er geografisk lengst borte og delvis i Asia kom med i 1952, og nye medlemmer er på vei inn. Kanskje Ukraina er neste?

Norge var med helt fra starten for å få beskyttelse og å gi støtte til angrepne land. Siden er deltakelsen utvidet selv om avstanden til Nordatlanteren er betydelig for mange av de 28 medlemmene som før var østblokkland.

NATO landet Tyrkia har halvparten av sitt område i Asia

Imperiebyggerne holder spillet i gang

USA er en ærendsgutt for imperiebyggerne i verden, og alle illusjoner om at Norge ikke er en del av det store spillet og følgelig krigsspillet i verden kan legges bort. Den nye paradefiguren som skal lede NATO har statsministerstatus med seg, og dette skal styrke NATO og gjøre Norge enda mer lojal. Den siste bataljen i Ukraina kan også ses som en del av dette spillet, der Russland tilsynelatende tok Krim som en manøver for å mildne at Ukraina blir NATO-medlem når tiden er moden.

NATO har en handlingsplan for å få flere medlemmer, og bidrar kontinuerlig til at spillet om kontroll og konflikt holdes i gang. Som en bieffekt holdes rustningsindustrien i gang, og store penger tjenes, også for Norge.

USA velter byrder over på andre

USA har tydelig signalisert at de har dårlig råd til å holde på med så store militærutgifter i dette området. De må derfor kutte ned og ser helst at vennligsinnede og kontrollerte nasjoner som Norge og andre NATO-land påtar seg større ansvar og utgifter. Norge stiller villig opp, både med personell og penger.

Kina neste

For USA er dette kjærkommen hjelp, da de kan rette sine penger og sin oppmerksomhet mot områder som trenger øket oppmerksomhet. Spenningen i verden må holdes oppe for enhver pris, og Kina har ennå ikke vært trukket inn i det store spillet. De er imidlertid i full gang med militær opprustning og vil om noen år kunne by USA og NATO på en god fight. Hva hensikten med dette narrespillet egentlig er, er uklart for mange: Er all denne aktiviteten et stort spill satt i scene for å kontrollere oss alle?

Angrepene i Libya dreide seg om olje og videre strategi. Hva foregår i Libya: hvorfor ble den amerikanske ambassadøren Stevens drept og hvem gjorde det.

Norsk opprustning

Norge har siden 1945 vært under militær oppbygging, og betydelige midler investeres nå, samtidig som vår egen krigsindustri styrker seg. I de nærmeste årene kastes det bort store menneskelige og materielle ressurser på norsk militærvesen. De menneskelige tragediene i Afghanistan er en side av saken, vi skal delta i vaktoperasjoner i militær regi av FN, og i årene som kommer vil flere operasjoner bli gjennomført i flere nye krigssoner. Nytt materiell som kommer eller er kommet er korvetter som kan fare langs kysten og bli en eksportartikkel som verdens raskeste serieproduserte krigsskip, helikopterforsvaret skal styrkes, e-tjenesten skal bygges ut på grunn av den påståtte terroren, nye panservogner skal inn og ikke minst skal vi ha omtrent 50 nye F35 jager/bombefly som skal koste koste over 250 milliarder i løpet av en 20 års periode. Nå venter vi bare på at dronene skal komme til Norge.

Man ser jo hva som egentlig foregår

Hva gjorde egentlig Norge i Libya med sine krigsfly? Var vi med på å væpne et mindretall slik at de kunne styrte en valgt leder og overta ressurser? Er det det samme vi holder på med i Syria, og blir Iran den neste? Om noen år får Norge nye krigsfly og kan gjøre enda bedre nytte for seg på fremmed jord.

Norske inntekter er "gode" å ta med

Det er også verdt å nevne at Norge er verdens 19. største våpeneksportør og innehar stor ekspertise i produksjon av våpen gjennom Nammo og Kongsberggruppen. Nammogruppen er stor i verden på sine områder, og bygger nå ut sitt virkefelt globalt, og de er blant annet eksperter på å ødelegge gammel og ubrukelig ammunisjon. Det er den norske stat som står som eier av bedriften, og slik er det et ønsket eierskap.

Ser du bildet?

Slik vil det fortsette, planen om full kontroll over oss er bred, langsiktig og i god gjenge. Våre skattepenger og våre mennesker brukes ikke til ditt eget beste.

Costa Rica la ned sin hær i 1949, og bruker militærpengene til gode formål. De som bor her i vårt område kan løfte blikket og se den veien. Legg ned våpenindustrien for det er sterkt uetisk og umoralsk å bidra til dreping av mennesker, og det er i strid med naturrettens regel om at man skal ikke skade andre.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.