MOOC Nåværende universiteters høyskolers nedleggelse nærmer seg

Begynnelsen på "selvvalgt" uavhengig livslang læring er her

Teknologi er alltid et mulig redskap for ensretting og styring av oss alle, og her er en god ide som forsøkes tatt fra oss, og allerede er utpekt som et nytt styringsverktøy for å holde oss i jobb. Utdannelse har gått fra det fysiske klasserommet og inn i den digitale verden, og alle muligheter er åpne.

På engelsk kalles det MOOC Massive Online Open Course, eller massive online åpne kurs. Det er ikke nettlæring for det er noe mye mer - det er i teorien en grunnleggende ny metode for hvordan man selv skaffer seg det man trenger av kunnskap. Ordet massivt er kommet med fordi mange melder seg på slike kurs, i noen tilfelle helt opp i flere hundre tusen personer. I praksis kan det bli noe helt annet.

Ideen er at eleven selv tar ansvaret for egen læring i stedet for å sitte og halvsove foran en trøtt lærer eller professor som oftest er utgått på dato, og som lirer av seg noe som er pensum som man må ha for å få eksamen.

Les her: Lev livet som lokasjonsuavhengig digital nomade.

Utdannelse når og der det passer.

Bakgrunnen er de teknologiske mulighetene som åpner seg, skolesystemets fossilisering og mangel på utvikling, og ikke minst ønsket om større volum i undervisning og mer deling av samme kunnskap.

En ny metode for læring tar form

Flere skoler og firmaer starter nå massive online åpne kurs, og de har etablert seg som en ny opplæringsform som truer alle de etablerte studiestedene fordi den er mye mer effektiv og fleksibel. De første tilløp så man i India og USA for snart ti år siden, og nå er modningen startet. Det er også nytt at egentlig kan hvem som helst starte slike kurs, spesielt arbeidsgivere ser muligheten. I en ideell verden kunne man laget sitt eget frie opplegg og finansiert det via crowdfunding/folkefinansiering. Se link her CrowdfundHQ

Det er imidlertid en reell fare for at utviklingen vi ser skader mer enn den hjelper, og fører oss inn i mer teknologisk ensretting.

Essensen i MOOC er

Idealet for dette er beskrevet, men åpenbare farer lurer.

Idealet er at man deler alt og alt er friviliig og gratis. Prosjektrelaterte effekter betales, men lærematerialet er gratis. Man engasjerer seg sammen med andre som lærer, dokumenter, programmer, videoer som man lager deles med andre, alt er digitalt distribuert, det finnes blogger man kan delta i, mailer og meldinger er åpne og tilgjengelig for alle i kommunikasjon mellom alle som ønsker det. Det skapes en distribuert kunnskapsbase som er åpen for alle og som alle kan påvirke.

Konferanse i Østfold om supertrenden MOOC.

Stikkord for den nye læreformen

 • Man går ikke på skole, og man går inn i et fagområde via et etablert kurs i noe man vil lære noe om
 • Alle kan delta, det har vært flere hundre tusen deltagere på slike kurs
 • Undervisningen er selvbestemt og tilpasset nøyaktig egne behov, ikke noe mas om hva som er skolens pensum
 • Undervisningen foregår via nettet, men det er mer enn et online kurs, for det gjelder å finne andre, samarbeide med dem og dele med dem, og alt materialet som lages blir felles.
 • Studiestedet bestemmer man helt selv, man er uavhengig av studiested
 • Man tar kurset fordi det er det man ønsker, man har et personlig engasjement og man trenger kunnskapen det gir for å få til det man ønsker
 • Kurset er gratis, noen ganger må man kjøpe det som trengs
 • Det er ingen lekser, man arbeidet som man vil, når man vil og hvor man vil, man tar ingen eksamen, men man slutter når man selv mener man kan nok
 • Man etablerer et nettverk for nytte
 • Alderen spiller ingen rolle, det gjelder egne behov, lyst og passende anledning, og det dreier seg om livslang læring som man tar når det passer
 • Læringen kan kombineres med praksis og annet man holder på med, eller man tar kurset fordi man ønsker å utvikle en forretningside/karriere/et prosjekt

Tavle med kritt er historie, snart er forelesningssaler det også.

Det er egentlig ingen grunn til "å gå på skolen"

Nå er ånden ute av flaska som det heter: Vi kan starte et nytt felles, delt, distribuert system for kunnskapsdeling, og slike massive kurs kommer innen mange områder, og de kan kombineres med læring på mange måter. Det er klart at skolesystemet kan endres totalt med en slik omlegging, og ideen kan tas helt ned i barneskolen, og man kan få i gang læring til beste for de som styrer. I en ideell verden kunne det vært tale om fri undervisning, for den tekniske muligheten er tilstede.

Følg med, alt er ikke klart, men ideen er god begge veier. Livet kan være som et hop-on-hop-off kurs, vi kan lære når vi vil og det vi vil, og vi er skapt for å lære og dele med hverandre så lenge vi lever. Spørsmålet er om vi skal lære for å ha gode liv eller om vi skal lære for myndigheter og arbeidsgivere.

MOOC kan bli hjernevasking av sterkeste sort

Nå gjelder det MOOC, og her er arbeidsgiverne allerede i ferd med å planlegge hvordan de skal tyne arbeidstakerne for godt. De store psykopatene og firmaene prøver å beslaglegge ideen og teknologien og er med å prøve å styre dette i sin retning, så følg med. La dem ikke ødelegge en god ide slik at det blir et verktøy for ytterligere ensretting. Uavhengige folkeløsninger er ennå fullt mulige. Bred generell kunnskap slik at vi kan forstå hva som foregår og bestemme egen utvikling er det beste.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Praksis må henge med, livet er ikke bare data.

Linker

En læringsplatform UDACITY

Skooler læringsplatform med basis i Norge

Fronter er lukkede klasserom på nett som alle emner og kurs ved UiO kan få tilgang til. Fronter kan brukes til: Beskjeder, fildeling, innleveringer, prøver, faglige diskusjoner, med mer.

PAT Learning Solutions: We integrate permanent education in primary job process. Our online learning platform, PulseWeb, supports e-learning, blended learning and short learning interventions. The results are shown in a real-time dashboard.

It's learning - Vi er mer enn bare en læringsplattform

2U We Power the World's Best Online Degree Programs.

Hva er MOOC