"Militærbase Fort Trump etableres i Norge"

Stort antall utenlandske soldater stasjoneres i Norge til kamp mot naboland

NATO er basert på innbilt fiendskap og evig mistenkeliggjøring, og derfor skal Norge sløse bort mer penger på militære utgifter. Det magiske tallet som NATO forlanger er at Norge skal bruke 2 prosent av BNP til sitt militærvesen. Det mangler visst NOK 20 milliarder per år på det. Hensikten med dette magiske tallet som er introdusert er at USA skal bruke tilsvarende mindre. Alle land skal bidra, og besparelsen for USA er enorm. En amerikansk militærbase i Norge betalt av Norge er en effektiv måte å gjøre dette på.

Tenk deg følgende melding i amerikanske medier en dag.

Start tenkt melding:

"Nå kommer militærbasen Fort Trump til Norge

USAs president Trump og hans norske motpart har hatt samtaler I Washington om tiltak innen området nasjonale militær-til-militær operasjoner. Det vil komme en kunngjøring i USA som den amerikanske administrasjonens tjenestemenn sier vil bli en stor kunngjøring om troppeplasseringer. Plasseringene er et resultat av et norsk ønske om en permanent amerikansk militær tilstedeværelse. Noen av mannskapene og deres utstyr er allerede der. De skal holde til på en base som skal hete Fort Trump.

Fort Trump blir en ny fasett i den militære diamanten.

Bedre sikkerhet for Norge

Dette vil ha stor betydning for fremtiden for sikkerhetspartnerskapet mellom landene, sier en senior representant for Trump-administrasjonen til journalister. Offisielt beskriver man basen som en ny fasett i det militære-til-militære forhold som vil styrke USAs forpliktelse til den nordatlantiske traktat-organisasjonen NATO. Utgiftene til basen og de amerikanske mannskapene der skal betales i sin helhet av Norge.

Siden 2017 har NATO ledet av USA hatt en jevn rotasjon på rundt 4000 soldater i det norske landskapet. De har hatt øvelser flere steder i landet, også nær hovedstaden Oslo.

Antitank våpen brukes både her og der - de er gale, gale - nå vil de komme hit.

Nå kommer flere soldater til Norge

Tjenestemenn som var tilstede under samtalene nektet å utdype detaljer om kunngjøringen. Men amerikanske og norske tjenestemenn har vært i forhandlinger om å etablere en permanent militærbase, og amerikansk militært utstyr er allerede lagret der. Det vil ikke komme noen offisiell melding i saken i Norge.

En amerikansk tjenestemann sa at det amerikanske militæret planlegger å kreve utplassering av om lag 1000 soldater på en roterende snarere enn permanent basis. De skal ikke være kamptropper, men styrke de lokale ressurser på verksteder for militært materiell, betjene materiell inklusive kommunikasjon, overvåkings- og kamp-droner og delta i logistikkoperasjoner.

Helt siden 2014 har NATO ledet av USA rotert tropper i hele Europa under betegnelsen Operation Atlantic Resolve. USA har nå mer enn 165.000 soldater plassert i mer enn 150 land.

Norge planlegger å utvide infrastrukturen i basen som vil huse troppene, sa den amerikanske offisielle tjenestemannen. Det blir mange nye arbeidsplasser forbundet med basen. Det er ennå ingen fast tidslinje for USAs videre troppeutplassering i Norge i NATOs navn. De norske utgiftene til basen vil ventelig passere NOK 10 milliarder innledningsvis. “

Slutt tenkt melding.

Dette kan skje. Hva tror du?

Godt sted å være - la oss handle riktig - vi skal ikke ha våpen her.

Antallet fremmede soldater skal økes

Norge har bestemt å doble antallet amerikanske marinesoldater til 700 fra år 2019. Senere økes det til 1000. Det foregår nesten umerkelig, det er usagt, ikke debattert noe sted - men realiteten er der for alle som vil se.

Vi er med i spillet om ett dominant styre i verden

Dette er begynnelsen, det vil berøre vår frihet, våre naboer vil forberede mottiltak, spenningen stiger. Tankene om frihet fra 1814 ble aldri noe av, og gamle primitive tanker om fiendskap som maktmiddel i verden får råde. Våre politikere er med på å utvikle spillet om styrking av rå maktbruk i verden. Norske militære skal fortsatt sendes ut i verden, og militariseringen i verden øker.

Mediene i Norge kommer ikke til å si ett ord om et mulig Fort Trump. De er kontrollert av staten som legger lokk på det som ikke passer dem. Stortinget skal ikke behandle saken. Det er gjort tannløst og ubrukelig.

Det går feil vei her. Planen er ikke gjort kjent, men alle ser hva som skjer.