Massive ytre påvirkninger styrer tankene dine det du gjør

Menneskets muligheter utnyttes ikke

Menneskets muligheter er meget store. Vi kan ikke forestille oss hva det er mulig for et menneske å oppnå, for vi lever som maskiner. Mennesket er en maskin, og alle aktiviteter, handlinger, tanker, følelser, overbevisninger, meninger og vaner er resultatet av ytre påvirkninger. Dine egne indre kvaliteter som du selv er herre over er satt på vent, de er stoppet på grunn av disse påvirkningene.

Les her: Mennesket er et geni som kaster bort mulighetene og sover gjennom livet i vanemessige oppfatninger.

Alle er styrt utenfra og er blitt viljeløse

Vi ser alle at mennesker er maskiner som drives av massive ytre påvirkninger. Vi er totalstyrt av eksterne inntrykk som skapes av andre rundt oss. Noen inntrykk er skapt bevisst, andre ikke, for de bare skjer fordi konsekvensene av å endre noe er dramatiske og føles skremmende. Vi klarer ikke å unngå å bli styrt av de ytre påvirkningene rundt oss, og derfor blir vi ikke selvstendige skapninger som utnytter våre muligheter og og blir frie. Vår egen vilje er redusert eller er helt borte, inntrykkene utenfra er for mange til at vi klarer å motstå. Vi klarer ikke å starte tankeprosessene som gir selvstendige handlinger.

Les her: Overvinn frykten for døden ved å tenke på den hver dag.

Alle er i transe og gjør det samme. Shopping er tankeløs fornøyelse, og du holder på til du må legge deg. Denne trettheten er en illusjon som foregår i en tanketom styrt verden.

Det er mange som vet hvordan vi lar oss styre og utnytter det til sin egen fordel. Vi er ikke bevisste på hvem som skaper påvirkningene vi er utsatte for det er mange som jobber hardt for å få oss dit de vil.

Les her: Friheten er inne i en selv.

Det mekaniske mennesket er det vanligste nå

Alt man driver på med er mekanisert og automatisert og styrt utenfra av ting man har lært eller blitt fortalt. Alle såkalte kreative aktiviteter som vi ser rundt oss som forfatterskap, musikk, poesi, håndverk og annet er helt mekanisk. Alt er laget slik som vi venter det av en maskin.

Alle er maskiner, men det kan hende det er mennesker som ikke er maskiner, men de er det umulig å finne, og det er det viktig å forstå.

Du har ikke selv valgt å gjøre dette. De vil at du skal gjøre det samme som de andre. Alle er med på det samme verden over, og tenker ikke selv for de ytre påvirkningene styrer alt.

I det ytre finnes det ulike mennesker som er snille, aktive, kloke, intelligente, sinte eller annet, men den virkelige forskjellen vet du ikke om og ser den ikke. Disse menneskene er maskiner de også.

Vi kan spørre hvorfor vi er med i krig, konkurrerer nådeløst med hverandre, lager motsetninger uten særlig grunn, og da er svaret at vi er maskiner styrt av ytre påvirkninger. Vi ser ikke hva som foregår, og heller ingen andre, sannheten og klarer å motvirke det som skjer. Det er slik at alt bare skjer for vi er alle viljeløse.

Les her: Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Det finnnes en mulig måte å slutte å virke som en maskin

En maskin er ikke ansvarlig, og det å bli et selvstendig sannhetssøkende menneske er å bli ansvarlig. Alle mennesker har mange falske ideer og begreper i seg, de fleste er om en selv, og mennesket må bli kvitt noen av dem for å bli ansvarlig.

Et maskin kan ikke lage noe selv, ikke en eneste tanke eller handling, ikke oppdage noe eller finne opp noe. Alt bare skjer for en maskin bare starter og setter i gang sine funksjoner og produserer det den er laget for.

Samme samme, alle gjør det samme, sitter døsende foran en skjerm uten egen aktivitet. Mulighetene rundt oss blir liggende ubrukte.

Vil du komme videre

For å komme videre må et menneske bli overbevist om at det er sant at det er en maskin. Da kan man bli kvitt sine illusjoner, innse sine begrensinger og forstå hva man er med på. Alt rundt en bare skjer uten ens medvirkning, og man er i fengsel. Populære hendelser, kriser, revolusjoner, forandringer: alt bare skjer og du dras med, du sitter og ser det skje og hører om det fra andre.

Se deg selv bli sint

Mennesket blir født, lever, dør, skaffer seg hus, jobb, gjør ting, alt bare skjer. Han finner ikke kjærlighet, hater ikke, ønsker ikke og alt bare skjer uten at han har bestemt noe som helst.

Flokken du er med i stiller alltid opp samme som de andre maskinene. Det er enorm fokus på massenes oppførsel. Ytre påvirkning er totalt styrende for alle.

Hvis du forteller dette til noen blir han sint, og det er lett å forstå dette sinnet, og det er særlig ubehagelig fordi det er sant, og ingen vil jo høre sannheten om seg selv.

Les her: Kulturen vår er styrt av fokus på kjendiser, ikoner og idoler.

Men når han forstår dette blir alt lettere. Men igjen, det er en ting å forstå noe med hjernen, en annen er å ta det dypt inn over seg og aldri glemme det.

Å gjøre dype handlinger er det neste

Det neste er å gjøre noe, og det kan man ikke gjøre alene, og andre folk kan ikke bli med fordi folk snakker forbi hverandre. Språket vårt er ikke laget for kommunikasjon mellom mennesker om det som skal gjøres, vi kan ikke snakke sammen for i det språket vi bruker kan ingen forstå hverandre.

Derfor må man lære å snakke sant, og det er ikke lett, for det er ikke bare å beslutte det. Noen lyver, men de fleste folk lyver ikke bevisst for de tror de snakker sant, de har hørt hva de skal si selv om det ikke er sant. Derfor får vi den verden vi har.

Å snakke sant er det vanskeligste som finnes

Man må arbeide lenge for å kunne snakke sant, og da må man vite hva sannheten er og hva som er løgn. Først av alt er sannheten overfor deg selv, og i dag er det ingen som vil vite hva denne sannheten er: hvem er du og hva gjør du her.

Markedet sier at man alltid skal ha det nyeste, og alle de lydige stiller opp igjen og igjen.

Alle fortsetter å la ting skje, igjen og igjen, de vurderer at det er best og behagelig, og dette skaper et indre slaveri og avhengighet. Alt skjer maskinmessig, og du er en maskin. Du forandrer deg hele tiden ut fra hvilke ytre inntrykk du tar i mot og omstiller deg uten å vite det. Du er i fengsel, men du vet det ikke.

Når alle er maskiner blir verden som den er

Alt bare skjer, og før noe kan forandres slik at de ytre påvirkningen tar slutt, må du få noen med deg, og finne noen å kommunisere med slik at endringene du vil ha i retning mot ansvarlighet og konsekvens kan spre seg.

Les her: Meningen med livet er forening av indre og ytre liv.

Skap ditt eget liv

Dine egne indre kvaliteter som du selv er herre over finnes gjennom at du skaper en uavhengighet fra konstant ytre påvirkning. Du kan komme over i neste fase som er å bli kjent med deg selv, finne ut hvem du er og realisere ditt potensiale.

Les her: Friheten er inne i en selv.

Menneskets muligheter er meget store, men vi er alle redde for konsekvensene av sannheten.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.