Majestetiske Taiga dekker flere kontinenter balanserer naturens systemer

Verdens største skog finnes her hos oss (også)

Taigaen kalles den store boreale skogen på den nordlige halvkule som også dekker deler av området her, og russerne har gitt den navnet Taiga som er akseptert av alle. Den strekker seg tvers over den nordlige del av jorda, fra Russland, Finland, Sverige, går over nordlige Norge og helt til Kanada og Alaska. Den består av gran, furu, lerke og bjørk, og utgjør nesten en tredjedel av Jordas skog. Den er i god stand og livet er rikt der, men den utfordres av skogbranner, gruvedrift, skogsdrift og uttak av olje fra oljesand.

Førstefolk kriger mot avskoging i Amazonas.

Magiske skoger er økosystemets kjerne.

Den grønne skogen i Taigaen går over hele den nordlige del av verden samler CO2 og balanserer naturen, og er tilholdssted for planter og dyr av alle slag.

Endeløse sammenhengende skogsområder, men temperaturene er lave om vinteren, mange titalls kuldegrader, men sommeren kan være varm, selv om klimaet regnes for kjølig. Nedbøren er omtrent 300 - 900 mm per år, og det meste faller om sommeren.

Kunstner formidler sitt inntrykk av Taigaen.

Taiga om vinteren i Finland. Vakre scener, men ofte svært kalde, og mange dyr, særlig fugler, trekker seg unna om vinteren

Taigaen eller den nordlige konifere skogen har omtrent 50 planter som produserer bær, de fleste av dem er spiselige. Bærene har kraftige farger, sterk smak og inneholder mye vitaminer og mineraler.

Trane, rikt fugleliv: Naturforholdene i Taigaen er komplekse, og dyrene i Taigaen har utviklet egenskaper som hjelper dem overleve.

Brunbjørn i Taigaen: Pattedyr som lever i Taigaen inkluderer rev, gaupe, bjørn, mink, ekorn og dyr som ulv, elg, hjort, rein, jerv. Rovdyrene spiser alle om de klarer det.

Uansvarlig felling av skog foregår i Taigaen: Trær felles i den boreale skogen for å gjøre plass for en tjære sand gruve ved Fort McMurray, Alberta, Kanada. - Se mer her.

Det er ikke mange som bor på Taigaen, her telt for reinsdyrdriftere.
Bilder er i fokus her - finn ut mer selv - skoger er Jordas livsnerve.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.