Loven gjelder ikke for deg

Lovmaskinen kverner ut nye lover man ikke skal godta

Stadig blir en rekke lover introdusert. For noen av disse er det oppgitt dato for ikrafttreden, og andre settes i kraft til forskjellig tid etter vedkommende myndighets avgjørelse. Det er kaos forbundet med prosessen: Alle disse lovendringene kommer uten varsel, uten at man vet hvem som har laget dem eller hvordan de skal håndheves. Det krever innsats og leting å finne ut hvorfor de nye bestemmelsene kommer.

Vi er kommet dit at lover og bestemmelser må fjernes. Lovene er det som gjør oss ufrie, og vi tvinges nå til motstand, for det er snart ingenting som ikke er straffbart lenger.

Les her: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

De må stoppes vi orker ikke mer og det kan umulig være nødvendig

Hvem skal beskytte oss fra lovmakerne egentlig? Hvordan kan vi stoppe eller fjerne lover vi ikke liker? Vi følger lovene under trussel om vold (fengsel) eller psykisk terror (bøter) hvis vi ikke gjør som de sier. Det fins ingen kontrakt som binder oss til loven, og enhver ny lov er en begrensning i vår frihet. Det foreligger ingen individuell avtale med oss om at vi skal godta dette systemet.

Vi lever under konstant trussel om å bli bøtelagt eller buret inne hvis vi ikke gjør som de sier. Politiet bokstavelig talt jakter på deg, utøver vold og burer deg inne hvis de mener du har brutt en "lov", uten at du kan forsvare deg eller være uenig. Høres det riktig ut egentlig?

Vi skal selvfølgelig kunne si nei til hva vi vil, nekting av militærtjeneste, skole, jobb og tjenester. Prinsippet om absolutt og full ikke-deltagelse i alle forhold må bli alminnelig for at vi skal bli frie, det vil rokke ved hele det tvingende lovsystemet og er grunnlaget for all frihet. Vi er i utgangspunktet ikke med, men kan delta hvis vi vil.

Les her: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Territoriemarkering en del av grunnen til at lovene lages

De nye lovene inneholder mange nye "bestemmelser":

  • Rene selvfølgeligheter som at avtaler må være forståelige
  • Tillatelse til utveksling av informasjon mellom myndigheter uten at berørte parter er varslet eller har gitt tillatelse.
  • Departementene, kongen eller regjeringen kan gi "forskrifter til lovene på eget grunnlag".
  • Byråkrater kan gi "løpende dagsmulkt" eller bøter og kan foreta administrative inndraginger av penger.
  • Det legges opp til økt bruk av "overtredelsesgebyr" som håndteres av funksjonærer og byråkrater.
  • Departementet kan stille "krav med hjemmel" i diffuse lover, hva nå det måtte bety.

Mange av disse "lovene" er helt uforståelige, og kan bare tolkes som en kontinuerlig utvidelse av myndighetens rolle og politistaten. Til slutt vil det ikke være noe de ikke kan ta deg for. Alle som gjør noe kan snart bli tatt av en byråkrat hvis hun finner det for godt.

Livet dreier seg mer og mer om å følge reglene, og det blir et liv i stress. Det er uakseptabelt, det er gått for langt, og løsningen er å holde seg unna alt. Gjør alt du kan for å skape din egen sfære der livet er ukomplisert og etter eget hode.

Mengder nye lover hele tiden

Vi ser nå et lovverk der endringene er mange og økende, og bestemmelsene er så mange at mange vil rammes, selv om frekvensen av lovbrudd innenfor rammene av lovene som gjelder vil bli ekstremt lav. Kanskje er det til og med slik at noen bestemmelser aldri blir aktive men kan brukes når det passer seg. Når vi har så mange bestemmelser vil de fleste av oss aldri høre om dette en gang, og det hele blir en sak mellom de få og juristene.

Siden vi gikk inn i EU er det vedtatt tusenvis av lover og forskrifter, og i tillegg går den norske lovkvernen sin gang. En lov er ikke lenger en alvorlig sak som gir grunnlag for straff i form av bøter og eventuelt fengsel, men en alminneliggjort byråkratisk regel i form av en ekstraskatt som fører til et gebyr som ofte er bestemt av en byråkrat på skjønnsmessig grunnlag. Politiet er ikke inne i bildet, og gebyret er ikke straff, men et beløp man betaler for noe man har gjort, eller oftere ikke gjort - som en ekstra skatt eller avgift.

Det må ikke være slik

Bruken av lover og detaljeringsgraden av dem er gått for langt. Lovgiverne har gjentatte ganger uttalt at lovverket skal forenkles, men tanken om fjerning av lover er ikke satt på dagsorden. Man kan imidlertid ta det helt rolig, for loven gjelder i økende grad ikke for den enkelte, den er et tilkjempet redskap for spesielle interesser, ofte udemokratisk tilkjempet via lobbying og korridorpolitikk.

Naturloven

En gang i tiden var det hele ganske enkelt: "Ikke gjør skade". Dette er naturloven, ikke skad andre, inkludert mennesker, dyr, eiendom og verden, fysisk eller mentalt. Denne ene regelen dekker alt. I dag er folk livredde for å gjøre en feil slik at de får bot eller annet trøbbel. Dette er psykisk terror og de fleste lovene virker mot sin hensikt, de plager befolkningen i stedet for å beskytte den.

For hvem er det som egentlig er skadelidende hvis man har fått en parkeringsbot? Den hypotetiske brannbilen som kanskje ikke kommer frem til den hypotetiske brannen i bygningen ved siden av? Nei, det er offeret, den som fikk boten, som er skadelidende. Betaler man ikke settes maskinen i sving, det bygger på seg, og går det for langt kan man ende i retten der man er sjanseløs for det som foregår der er styrt av lovgiverne.

Rettssaker er urettferdige

En rettssak består av 3 parter: Dommeren, som virker som en objektiv tredjepart men som av en eller annen grunn er ansatt av staten, den tiltalte ( stråmannen din ), og den skadelidende, staten, ofte representert av en statsansatt sakfører. Du kan velge å være representert av en advokat som er en statlig godkjent advokat med statlig utdannelse som tilhører advokatforeningen, som er en statlig godkjent organisasjon for advokater.

En rettssak foregår i statens lokaler, med statlige dommere, advokater og tjenestemenn. Ikke nok med det, det er staten som har laget de lovene du er anklaget for å ha brutt, og kan lage så mange nye lover de vil, og dømme deg uten å at du er enig. De eier deg.

Det er deg mot staten

Du blir anklaget av staten for å ha brutt en "lov", ofte uten at noen engang har vært skadelidende. Dommeren jobber for de du er tiltalt av, staten, som utrolig nok også har laget "loven" du angivelig har brutt. Advokaten som representerer deg jobber innenfor reglene og sin begrensede kunnskap om rettssystemet og de få lovene hun/han har spesialisert seg i.

Høres det ut som om forutsetningene ligger til stede for en rettferdig rettssak? Hva om du ikke er enig i loven i utgangspunktet? Hvor er kontrakten som viser at vi må følge loven? Hvorfor mener de at de står over deg og kan dømme deg? Alt dette møtes med stummende stillhet og tas ikke alvorlig, men sannheten er at det er noe i det.

De tror de eier deg

At de, staten, tror de kan bestemme at du, som er et fritt menneske, i det hele tatt skal betale noe som helst eller dukke opp i en forhåndsavtalt rettssak for å forsvare deg for å ha brutt en lov eller bestemmelse uten at du har vært enig i det i utgangspunktet, sier noe om hvordan de tenker. De tror de eier deg. Du er deres eiendom.

De eneste andre systemene vi vet om som behandler mennesker med en slik mangel på respekt er rene slavesystem. Hvis du i det hele tatt må noe som helst, hvor fri tror du egentlig at du er? Hvis det er slik vi blir fortalt, at vi i utgangspunktet er 100% frie, bør alle rettssaker kunne avvises med følgende logikk:

  1. Ikke bruk advokat, representer deg selv. Ikke godta at du er navnet ditt. Si gjerne at du ikke har noe navn, det er ikke relevant.
  2. Be om bevis på påstand om at du, som fritt menneske, må følge norsk lov. En slik kontrakt fins ikke.
  3. Når de da ikke kan bevise det er du logisk sett fri til å forlate rommet uten konsekvenser.
  4. Hvis du holdes igjen må du påstå at dette er slaveri per definisjon fordi du holdes mot din vilje. Krev så bevis på at de eier deg, at du er en slave. Noe slikt dokument eksisterer heller ikke.

Det faktum at du allikevel blir dømt, uten at de trenger å bevise noe som helst, viser bare at du egentlig ikke har noen rettigheter. Du er bokstavelig talt en slave (deres eiendom), og de kan gjøre som de vil med deg. Du er tydeligvis bare fri til å gjøre det de sier, og selve rettssaken er bare spill for å prøve å lure deg til å tro at du har en vei ut, slik de også lurer oss til å tro at vi deltar med falsk demokrati.

Lovene er årsaken til kriminalitet

For hver ny lov som lages, blir det mer kriminalitet, for hver lov man fjerner, blir det mindre kriminalitet. Når man lager nye lover, trenger man mer politi, datasystemer og overvåkning for å håndheve dem.

Mange vil sikkert si at vi trenger lover for å beskytte oss mot voldelige personer og folk som gjør skade. I samfunnet i dag, som er preget av mangel og konkurranse, hvor maten vi spiser er skadelig, hvor man tar en pille for alt, og hvor folk er stressa, er det dessverre mange som ikke takler det. Mange er så presset at de tyr til rus eller aggressivitet og klarer ikke omgås mennesker på en ordentlig måte. Nesten alle voldstilfeller i Norge utløses under alkoholrus.

I et samfunn uten stress, hvor alle respekterer hverandre, hvor folk føler seg trygge, og ikke føler et behov for å ruse seg uhemmet, vil mange av problemene vi i dag har lover for rett og slett bare forsvinne. Alle de nye lovene stresser oss og vi tør ikke gjøre noe lenger. Er det ikke bare et samfunn som ikke fungerer som trenger lover og politimakt for å skremme oss til å gjøre det de vil?

Lovmakerne er de kriminelle

For hver ny lov som lages, begrenses vår frihet, og statens makt øker. Politiet, fengselsvakter, parkeringsvakter, innkrevningssentralen, sosialtjenester, byråkrater, politikere, mattilsynet, barnevernet, alle som jobber i staten egentlig, er med i apparatet som håndhever og lager nye lover. Problemet er at de håndheves gjennom trusler og vold, og lages fortløpende uten vår viten eller samtykke. Det er heller ikke mulig å fjerne denne kulturen permanent, da alle partiene vi kan stemme på tilbyr akkurat det samme.

80% av alle som sitter i fengsel er der på grunn av narkotikarelaterte "forbrytelser". Fjerner man lovene opphører disse å være kriminelle. Staten har i dag makt til å øke kriminaliteten ved å forby nye ting. Kriminaliteten i et samfunn er nødvendig for at det skal være vits å ha noe politi. Hvis folk ikke oppfører seg eller sier noe de ikke liker, kan de få dem fjernet eller stoppet ved å definere en ny lov. Lover presses frem gjennom media og falske opptrinn. Det er helt urimelig at samfunnet gir noen en slik makt, for det blir det motsatte av et fritt samfunn.

Det er ingen av oss som har skrevet under på å være med på noe slikt som den lovproduksjonen som foregår, eller har hatt mulighet til engang å si nei til deltakelse.

Hvis vi begynner å si nei blir lovboka redusert til det den egentlig er: Den oppdiktede fantasien til maktsyke små troll. Si nei når de gjør noe du ikke liker.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Lover klargjort pr. 1. juli 2013

Freeman Movement

Freeman on the land

Montesquieu og magtens tredeling

Color of law

Hvor gjelder norsk lov