Lokalt næringsliv knuses kynisk over hele verden

Store forhandlinger om nye handelsavtaler både i Stillehavsområdet og i Europa.

De som kontrollere oss har styringen på sine spillere.

Mikke Mus er den nye kongen på haugen, og alle vennene hans følger med ham.

Den verdensdekkende planen er lett å se nå

Lokale bedrifter og lokal selvbestemmelse skal bort, alt skal gjøres verdensdekkende, og dette foregår systematisk over hele verden.

Les her: Sammenbruddet er nær og vi overtar en økonomisk maskin drevet av slaver.

USA er et redskap for de som styrer oss til å utvikle sin verdensdekkende plan, og verden er på vei inn i en tvangstrøye der verdensdekkende handel og fjerning av handelshindringer er et av midlene til kontroll over oss alle. Multinasjonale verdensdekkende selskapers interesser skyves fram systematisk, og ved bruk av verktøyet amerikansk baserte felles tekniske standarder for helse, miljø og sikkerhet samt påstand om reduserte kostnader og høyere nytte, fanges vi sakte men sikkert i et verdensomspennende system laget helt slik de som kontrollerer oss vil ha det. Verden legges åpen for de store transnasjonale selskaper som styres av de som kontrollerer oss via bankene.

Les her: Effektiv politisk virksomhet må stimulere til konsentrasjon av alle penger.

300 milliarder dollar er for stort til å bli stoppet - det skjønner alle.

Verdensomspennende l kontroll av mat er nesten i boks allerede

Verdenskontroll over mat er nesten oppnådd ved å redusere mangfoldet av såfrø til få og store ensrettede avlinger med genmodifiserte GMO frø som distribueres av noen få transnasjonale firmaer. Flere ting er på gang ved at det etableres godkjennelsesordninger for planter og frø som er nøye tilpasset de store transnasjonale selskapene. Tekniske amerikanskbaserte standarder skyves fram som eneste mulige løsning. Vi ser nå klart konsekvensen for lokalt og økologisk jordbruk: Bli transnasjonal og industriell eller forsvinn.

Motkrefter er våknet

Konsekvensen av et slikt regime er gått opp for oss alle, og lokal økologisk dyrking og permakultur er i kraftig framgang. Mangfold og lokale varianter er ikke døde, og sakens alvor viser seg for mange.

TPP har ikke rom for naturlige matskoger, de er ikke transnasjonale.

Alvorlige helsekonsekvenser

Denne transnasjonale planen for mat er blitt implementert med alvorlige konsekvenser for vår helse. Stillehavsavtalen Trans-Pacific Partnership (TPP) ble vedtatt i februar 2016 og nå går kontrollen ikke bare over vår mat, men vår helse, miljø og vårt finansielle system over til bankene som er eierne av de transnasjonale selskapene, og rett i hendene på de som vil kontrollere oss.

Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP: En tilsvarende avtale mellom EU og USA er under utarbeidelser - i hemmelighet. Les her om den: Hva er TTIP? Forklaring på hva den kontroversielle handelsavtalen TTIP er.

Det virkelige formål som er å få kontroll over verdens mat, helse, miljø og finansielle systemer er under utrulling. Alt er ikke tapt, men det er en dårlig avtale for lokale bedrifter.

Ikke bli med på handelsavtaler dominert av de som har en plan om å kontrollere alt

Lokalt næringsliv knuses systematisk av overmakten transnasjonale selskaper med amerikanske forhandlere i førersetet, og kombinasjonen amerikanske forhandlere, amerikanske standarder, amerikansk lobbying og relatert praksis, propaganda, utredninger fra thinktanks, diplomatisk press og returgaver i form av bistand er vanskelig å stå i mot. Lureriet er et faktum.

Det kanadiske - og alle andre - markedet åpnes for mer import.

Amerikanske selskaper krever å bestemme over oss

Transnasjonale selskaper ledet av US storselskaper presser kontinuerlig fram fordeler for seg selv over hele kloden. Overalt ser vi amerikansk dominans og knusing av lokalt næringsliv. Det foregår en internasjonal og i det ytre US drevet prosess for å få alle nasjoner, bedrifter og mennesker inn på USAs linje i standarder og metoder for deretter å kontrollere oss.

Vietnameserne prøvde seg

Da vietnamesiske tjenestemenn utstedte nye Internett-regler i år ga den amerikanske tech industrien fra seg et gys og intensiverte sin propaganda innsats. Den nye vietnamesiske forskriften slår ned på politiske uttalelser, krever at selskaper som Facebook og Google skal investere i lokal infrastruktur hvis de vil lagre informasjon om vietnamesiske brukere, og kan tvinge leverandørene til å ta bort mikrochips og strippe standard krypteringsfunksjoner fra prosessorene de bruker. Vietnameserne vil ha innsikt i hva som foregår, for de vil selv ha kontroll på handel og overvåkingen i sitt eget land. USA ønsker å forme globale handelsregler, og administrasjonen har som mål å forme handelsreglene rundt om i verden slik at de favoriserer amerikanske selskaper. Det som favoriserer noen er i andres disfavør.

Lokale ønsker er restriksjoner for de transnasjonale selskapene

USA og 11 andre nasjoner er nær en ny handelsavtale i Stillehavsregionen, og de mange restriktive lokale standarder er blitt stridstema i forhandlingene. Amerikanerne vil ha bort disse restriksjonene slik at de kan styre utviklingen til sin fordel, og på sikt kunne forme fremtiden for firmaer og bransjer som anses å være viktige for USAs økonomiske vekst.

Vietnamerserne er spente på konsekvensene - de venter å bli underleverandør med press på seg i konkurransen.

USA (les bankene og de som vil kontrollere oss) vil styre utviklingen

Forhandlingene om den nye Stillehavsavtalen inneholder mange gamle stridsemner som for eksempel om amerikanske sukkersubsidier er urettferdige overfor sukker bønder i andre land eller om Japan vil åpne fullt ut for import av utenlandsk produserte biler.

Men mer betydningsfulle kamper, og grunnen til at administrasjonen har satt en slik prioritet på avtalen, er spørsmål som regulering av Internett og e-handel, reglene for patenter og salg av biofarmasiprodukter og tilsyn med logistikk, rådgivning, energistyring og andre tjenesteytende næringer der USA i dag er ledende. Vi ser tydelig den verdensdekkende planen, og vi ser tydeligere og tydeligere hvilke mål de jobber mot.

)

Festlige flagg er et dekke for total dominans fra de største

Dette er felles regler som favoriserer de store og kverker de små

Vietnam er kanskje et lite land. Men i kampen om fremtiden for den globale økonomien er arbeidet for å regulere internett symbolsk for et fundamentalt veiskille, og en vei som fører til mer lokale avgjørelser og aktivitet blir for amerikanerne en restriktiv politikk og et mer kostbart handelsregime i verden. For dem betyr dette mer utgifter for å overholde lokale regler og mindre profitt. Det blir også en mer ufri flyt i verdenshandelen hvis lokale interesser får gjøre det de vil.

De prøver å låse de andre ute

Amerikanske myndigheter og industri tjenestemenn håper at hvis en avtale kan bli inngått med de 12 nasjonene som er involvert - inkludert Vietnam, Japan, store amerikanske handelspartnere som Canada og Mexico, og små men økonomisk innflytelsesrike stater som Singapore - vil det vise seg bestemmende for framtidige avtaler og sette vilkårene for handelen i den raskt voksende Asia-Pacific-regionen.

For mange nye teknologi- og andre næringer er verdens regler for handel og investeringer ennå ikke satt, og det amerikanske målet her er enkelt nok å ha flere USA-baserte retningslinjer heller enn at de som hovedregel skal finnes i land som Norge og Kina som tvinger selskaper til å investere lokalt eller snu teknologien til fordel for lokale selskaper. I ly av at amerikanske standarder påstås å ha høyest kvalitet prøver amerikanerne å bringe resten av verden opp mot de amerikanske reglene. Motstanderne sier at jo flere lokale regler jo mer lokal kontroll.

Grovt udemokratiske beslutninger

Gjennom omtrent 20 runder med forhandlinger er TPP samtalene blitt kritisert som grovt udemokratiske, og der man setter det som kan bli viktige nasjonale forskrifter gjennom i diplomatiske forhandlinger uten en åpen beslutningsprosess. USA ønsker å ha kontroll når det gjelder farmasøytiske selskaper eller Silicon Valley teknikk

Lignende kritikk ligger under overflaten i avtalen mellom USA og Europa som er basert på arbeidet med å justere helse, sikkerhet og andre forskrifter mellom de to økonomiene. Forhandlinger over TPP nærmer seg ferdigstillelse. Husk at USAs president kan få "fast track" autoritet fra Kongressen som lar ham forhandle handelstraktater utenom Kongressens medvirkning.

Det gjelder å få innersvingen så man kan ta alle de andre.

Feit profitt for de transnasjonale selskapene og lakeistatus for oss venter hvis de får kontroll

Logistikk og andre service bedrifter ser et enormt potensial for USA dersom markeder i hele Asia kan bli deregulert, slik at de kan utvikle sine metoder innen shipping, detaljhandel, ledelse og andre systemer. Bioteknologibedrifter håper avtalen kan utvides til andre nasjoner slik at de beholder sitt monopol. Mange land er akkurat nå i gang med å utvikle og komme opp med sine metoder på alle disse områdene.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Det blir lettere for amerikanske selskaper å eksportere nå: Leveling the playing field for American workers & American businesses.

The Trans-Pacific Partnership (TPP) is a secretive, multinational trade agreement that threatens to extend restrictive intellectual property (IP) laws across the globe and rewrite international rules on its enforcement.

Information Technology and Innovation Foundation - en av USAs tenketanker eller propagandautredere innen teknologi.

Global dominans innen mat ved Monsanto o.a.