Lokalsamfunn med positive endringer

Stor omstilling transition i gang

Lokale forandringer er oppskriften eller malen for alle samfunn: Der man er kan det skje - det man greier å gjennomføre - sammen med de andre som er der. Små samfunn er de beste for helhetlige liv. Verdens størrelse er gitt og det samme er ressursene vi har på vår Moder Jord. Det er flere og flere som tar dette inn over seg, og tiltak for et godt liv basert på lokale ressurser, resirkulering og varige løsninger begynner å komme.

I 2006 startet bevegelsen Transition Town Movement i Storbritannia i samarbeid med Sustrans der fokus er på lokal selvforsyning innen energi, mat og finans. Det begynte med landsbyen Totnes og siden Bristol, og har nå spredd seg til Norge, Danmark, Australia, Canada, England, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, New Zealand, Skottland, Syd Afrika, Spania, Sverige, USA og Wales.

De ønsker selvstyrt lokal utvikling

Lokal er den riktige mal

Man vil sette i gang lokale initiativ og skape livskraftige lokale samfunn hvor man kjenner menneskene i nabolaget, maten er selvdyrket, god og sunn, man tar vare på seg selv og sine naboer og miljøet er rent. Lokale finansieringsløsninger finnes også.

Lokale penger fungerer fint

De har en drøm om en bedre verden

De sier selv de drømmer om hva verden kunne være hvis alle samfunn har friske omstillings-initiativ med egne matnettverk, lokal energiproduksjon basert på tilgjengelige ressurser, dyrking av mat overalt og er katalysator for en ny kultur med sosiale kontakter som en viktig faktor. Lignende tanker har vært framme før, og et eksempel er Community Solutions i USA som ble startet i 1940 og har stor tro på ansikt-til-ansikt aktivitet i små samfunn der alle kjenner hverandre.

Vi er med

Bevegelsen har også en avlegger i Norge. De kan kontaktes på epost: contact@transitionnorway.org. Et nytt initiativ er i gang i Horten med 20 medlemmer. Hvis du drømmer om det samme som deltakerne i Transition Town Omstilling Norge så kan dette være noe for deg.

Lokal energi fra tidevannet i elva

Linker

Transition Network

Er Transition Towns/Omstilling veien framover?

Sustrans bærekraftig transport

Transition Norway / Omstilling Norge.

Omstilling Sagene.

Omstilling Danmark (Transition Denmark)

Bok " The power of just doing stuff"