Leger uten kunnskap om å unngå sykdom

Legestanden - praktisk talt alle sammen - har ingen interesse for forebygging

Sykdomstallene på viktige områder øker, utgiftene øker, alle lider og domino-effekten er tydelig for alle. De store kroniske sykdommer som hjerte og lunge problemer, gikt, psykiske lidelser, revmatisme, kolls og andre henger ofte sammen med ens livsstil. Det er økende bevissthet rundt kreft som en livsstilsykdom også. Kunnskapen om sammenhengen mellom livets totalitet, kosthold, stress og fysisk form er nå klar, men legepraksisen henger etter.

Her kan du lese: Skam at vi ikke kan få integrert behandling i helsevesenet.

Verden trenger flere faste livsstils-leger

Null opplæring null interesse null krav

Det undervises i dag praktisk talt ikke i helseforebygging under legeutdannelsen. Dette er en systemsak med mange konsekvenser for utdannelse, godkjennelser og organisasjon.

Presset om mer forebygging øker, for et markant behov finnes. En slik dreiing fra behandling til forebygging vil kunne spare store beløp. Fastlegene er nøkkelen, så still spørsmålet neste gang: Min kjære doktor, kan du noe om kosthold, trening og stress? Kan du lære meg å meditere? Kan jeg få et treningsprogram og kostholdsråd? Hvis de svarer nei - og sannsynligheten for det er stor - kan man spørre om hvorfor er det slik, kjære doktor?

Ta fastlegen din med på tur neste gang

Talemåter finnes hos politikerne

Hvor ble det av dette? "Ved å forebygge mer, kan man reparere mindre, er hovedbudskapet i den nye stortingsmeldingen om norsk folkehelsepolitikk: Forebygging som resept for bedre folkehelse."

I dag er legene stort sett reparatører, det er godt å få behadling når en er syk, men en god lege kan hjelpe en til å holde seg frisk - med alle de fordeler alle har av det.

Vi er nå overlatt til oss selv, og det kan gå bra når en jobber med saken selv.

Les her: Er helseforebygging en interessekamp som nordmenn har tapt mens de involverte kjemper for sine interesser?

Les her om hva frisklivssentraler i kommunene er - en god begynnelse? På siden er også link til en oversikt over de kommunale frisklivssentralene.

Kanskje selvorganisert selvhjelp er noe som er aktuelt - les her om tilbud innen selvhjelp fra det statlige "Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp".

Få deg en frisklivsresept

Meditasjon for folket uten stress