Legalisering av marijuana servicefirmaer for admin og finans

Microsoft i partnerskap for å lette cannabisomsetning

USA legaliserer cannabis og markedet er stort. Kanskje kommer legalisering hit også nå, og alle tjenester som trengs kan vi lett hente i markedet. Legalisering av marijuana bruk er en fornuftig utvikling.

KIND Financial heter et firma som med god hjelp fra Microsofts produkter inklusive skyløsninger tilbyr programvare for administrasjon av alle sider av cannabisproduksjon fra frø til salg.

I 4 stater i USA er vanlig bruk av cannabis lovlig - Alaska, Colorado, Oregon, Washington D.C., og Washington state der Bill Gates støttet legalisering. Til denne listen kommer snart California og fire andre stater.

Medisinsk marijuana er lovlig i 24 stater. I følge ArcView Market Research vil omsetningen av lovlig salg nå USD 6.7 milliard i 2016, opp fra USD 5.4 milliard i 2015.

Bruk av marijuana er lovlig i Alaska nå, her fra Alaska Cannabis Club.

Basert på Microsofts cloud plattform vil KIND tilby alle typer administrative tjenester for cannabis industrien.

KIND sier at Microsoft støtter alle myndigheters arbeid med å legalisere og administrere alle typer kontrollerte stoffer og ting, enten det er tobakk, våpen, alkohol eller cannabis.

Omsetning av marijuana er ulovlig federalt, og det er komplisert å drive marijuana forretning over hele landet. Det er også vanskelig å få finansiering til driften fra banker. Men Microsoft sin støtte vil gjøre det lettere å utvikle dyrking og salg over hele landet.

Kanskje vi kan begynne med lovliggjøring av cannabisdyrking i et fylke i Norge som en prøveordning - jordbruksfylket Østfold burde være et fint sted å begynne.

Milliardomsetning av marijuana i USD, og mer vil det bli.

Linker

KIND Financial i samarbeid med Microsoft for lett, lovlig og ryddig marijuana omsetning

Colorado's Teen Marijuana Usage Dips after Legalization: Government study puts the state’s high school cannabis use below the national average.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.