Landdeling vokser i popularitet

Land til ny bruk finnes overalt

Å dyrke egne grønnsaker selv om man bor i en by er en drøm for mange, og bevisstheten omkring landdeling og landbanker vokser fram i mange land. Arealer kan ikke ligge ubenyttet av mange grunner. I mange byer som gjennomgår plan- og strukturendringer blir tomter ledige og står ubenyttet. Gamle fabrikkområder kan bli stående til nedfalls hvis de ikke tas fatt i og blir gjenutviklet. Noen steder er det snakk om å legge ut helt nye områder til utvikling av urbane områder, industri eller landbruk.

I Norge er det mest vanlig å produsere grønnsaker i andelslandbrukene, men det finnes andelslandbruk som produserer kjøtt, egg, frukt og bær.

Mange små stykker en til hver.

Jordbruket i Norge effektiviseres stadig, og mange marginale bruk legges ned og blir stående ubrukt. I mange land har man systemer med landbanker der ledig land samles i firmaer for investerings og profittformål, eller det offentlige samler ledig land og tilbyr det som en del av en utvikling eller revitalisering av områder.

Det har vært mye negativ oppmerksomhet omkring slike landbanker som følge av spekulasjon, grådige investorer og legale vanskeligheter. Landbanker knyttet til en rekke bedrageri-lignende prosjekter har vært lansert - se link - men landbanker er nå økende i bruk ved deling for ideelle formål.

Mange steder har man ventelister for landdeling.

Landdeling hjelper fram økologisk dyrking

Fokus settes på utnyttelse av ledig land nær byer og tettsteder der mange ser en mulighet til å dyrke sin egen økologiske mat. Store landarealer ligger ubenyttet mange steder, og det finnes naturlig matproduksjon i naturen som vi ikke benytter oss av, og at folk ønsker tilgang til land øker interessen for deling av land.

Ta også med det som vokser naturlig

Her har vi tradisjon for å høste bær og sopp i skog og mark, og mange planter er spiselige og kan høstes. Høsting av naturlige matforekomster i naturen er kraftig økende i mange land. Årsakene er mange: bedre forståelse av økologiske forhold, ønske om mer selvforsyning og krisetider mange steder.

Dyrehold på delt land er populært.

Organisert "Byhøst" og "Spis din by" i Danmark

Dette er eksempler på danske bevegelser der man finner inspirasjon og ideer til å gå ut og finne mat i sitt nærområde, og i Storbritannia har landdelingsbevegelsen over 70.000 medlemmer. I Norge er delingsbevegelsen i gang flere steder gjennom Andelslandbruk Norge, og for tiden er det omtrent 60 andelslandbruk i Norge. Her dreier det seg om å delta i dyrking og jobbing mot avkastning i form av frukt og grønt. Et forskningsprosjekt om utvikling av landdeling er satt i gang ved Telemarksforsning - se link.

Landshare i Storbritannia

Her samles folk som har en pasjon for hjemme-dyrket frukt og grønnsaker og setter dem i forbindelse med de som har land å dele. Andre som vil bidra kommer også inn, de som kan noe om dette eller har verktøy eller som allerede er i gang og vil være med i samarbeidet.

Ta barna med og lær fra deg det du kan.

Kolonihage På Landet

Dette er et interessant prosjekt der huseiere i et nytt hytte/byggeområde får sin egen kolonihage som en del av eiendommen sin. Her kan de få hjelp til dyrking av egen mat og et fellesskap med andre. Urban matdyrking er et tema som linkes opp mot dette, og der folk nå viser interesse for dyrking av mat i sine indre bygårder og hager. Bydeler i Oslo har støtteordninger for slike prosjekter. Parsellhager og kolonihager er gamle kjente begreper som lever i beste velgående. Nye bydeler som Bjørvika i Oslo har allerede 100 parseller på plass.

Muligheter er der for alle til å finne og dyrke sin egen mat så det er bare å slutte seg til bevegelsen.

Linker

Andelslandbruk Norge

Utvikling av andelslandbruk i Norge

Bjørvika 100 parseller på plass

Velkommen til "Herligheten" i Bjørvika

Why land sharing is a gamechanger.

Landshare Danmark

CO-EXISTENCE AND LAND SHARING LEAD TO RISE IN EUROPEAN WILDLIFE POPULATIONS.

Del jorden

Her finnes mat i naturen Byhøst Spis din by

TV-programmet River Cottage

Kolonihage På Landet

Landbanking scams

Kolonihager er en god ide