La oss samle oss for vår egen og Jordas framtid

Mennesket skader og lar mange mennesker lide. Menneskene eier ikke Jorda, og det er mange å dele med som med skarpe øyne følger med på hva vi gjør. Dyr av alle slag hører også til her, planter vokser best naturlig, massive overgrep og forstyrrelser på utallige områder gjør skade.

Her er noe av det som skjer her og som vi vet om

 • vi er mange som bor her og vi deler ikke med hverandre, alt kan grabbes med makt
 • vi blir lurt til å tro på noe som kalles "demokrati" som er et rent magisk spill
 • vi ser fiender overalt, og myndigheter og medier bygger frykt og vil ikke eksponere kildene
 • de økonomiske ulikhetene er enorme lokalt og i forhold til andre områder og fortsetter å vokse
 • det kastes mat i mengder hver dag blant annet fordi tilfeldig datostempling er passert eller vi ikke liker matens utseende eller ikke orket å spise det vi hadde forsynt oss med
 • kriminalitet er blitt vanlig
 • vi slakter dyr i milliard antall med groteske metoder, dyrevelferd er sekundært

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre kalles økocen den økologiske tidsalder, ikke antropocen menneskelaget.

Skarpe øyne ser deg

 • vi har en sex- og moteindustri som spekulerer i våre laveste instinkter
 • vi produserer mengder med filmer og TV show som er nedbrytende for all respekt for hverandre og etiske verdier
 • det er kontinuerlig krig for politiske formål, penger, makt og ressurser og følgen er folkemord
 • vi produserer mengder med uranavfall som det vil ta tusenvis av år å bli kvitt
 • olje og gass tømmes og forbrukes hensynsløst uten tanke for alternativer og kommende slekter
 • milliarder av mennesker lever i en materiell overflodsillusjon der vi tar fra de andre og ikke deler med dem
 • firmaer driver kriminell virksomhet for penger og profitt med perverse forretningsmodeller og godkjennelse av myndigheter

Les mer: Magiske skoger er økosystemets kjerne, og den viktigste planteverden på kloden.

Skarpe øyne ser deg.

 • vi slipper hver dag ut millioner av tonn kjemisk og industri-avfall over hele kloden
 • vi sprer menneskelaget sykdom til millioner av mennesker via farmasøytiske produkter
 • hensynsløse kontrollerte medier skaper disharmoni, forvirring, død og bedrag
 • vi kaster alle typer fungerende utstyr bare for å få nytt og moteriktig og som del av bedriftenes planlagte utskifting
 • bedrifter som skal selge produkter får sette agendaen for våre liv
 • et globalt privat kartell styrer pengesystemet etter sitt eget hode og trykker penger for å kontrollere oss
 • 50% av superstaten USAs skatteinntekter brukes til militært utstyr og aktivitet, og sammen med andre tilhenger-stater som EU og oss blir det et enormt globalt beløp til å drive krig og trakassering

Les mer: Nye levende dypøkologi ritualer kan samle oss. Vi kan bli et samfunn med levende ritualer.

Skarpe øyne ser deg

 • myndigheter underkaster seg firmaer for å gi dem profitt, og nye avtaler styrker dette
 • private firmaer eier over 50% av alle ressursene på jorda og fortsetter å stjele mer
 • friskt vann er snart en kriserammet ressurs
 • vi bearbeides og rundlures gjennom reklame og markedsføring
 • havene tømmes for fisk og ødelegges
 • skogene felles over hele kloden for profitt og gir økologiske katastrofer
 • alt forbruk er materielt og ikke bærekraftig
 • vi har glemt å ta oss av våre barn og overlater dem til det offentlige
 • vi fremmer ikke deling og utvikling av kunnskap og frihet
 • vi deler ikke ressurser gjennom samarbeid og fellesskap

Les mer: Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer. Verden i krise har et økonomisk system som er råttent.

Skarpe øyne ser deg

 • åndelige spiritiske verdier er glemt
 • vi blander syntetiske giftige kjemikalier inn i maten vår, produkter og varer
 • barn tvinges til hardt arbeid før de er modne for det
 • intensivt industrielt jordbruk ødelegger jorda
 • vi har et økonomisk system som er unndratt åpenhet og er på vei til å dra oss alle ned i undergrunnen
 • en liten prosent av befolkningen eier det meste av alt og kan herje med de andre
 • helsevesenet er basert på salg av behandling og ikke forebygging

Les mer: Leger uten kunnskap om å unngå sykdom. Legestanden - praktisk talt alle sammen - har ingen interesse for forebygging av sykdom.

Skarpe øyne ser deg

Du synes kanskje denne listen inneholder "likt og ulikt". Det er mer, men dette er nok for nå.

Slik gjør man ikke mot hverandre og Moder Jord.

"Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å skape et bedre fellesskap".

Veien tilbake til bærekraftige verdier er mulig.