La oss samle oss for vår egen og Jordas framtid

Det er krig mange steder og mennesker flykter. Mange kommer hit til klima og sosiale forhold de ikke er kjent og vant med. Flyktningestrømmene er massive mange steder. Det tar ikke slutt - det skal alltid finnes kriger - og vi vet ikke lenger hvorfor det skjer, krigenes årsak, krigenes løsning og hvordan vi skal få fred. Det skremmer oss, for noen styrer dette og vil ha det slik.

Mennesket skader hverandre på mange måter, gjennom kriger og utallige former for overgrep. Mange lider i vår verden. Menneskene oppfører seg som om de eier Jorda og kan gjøre hva de vil. Men de eier ingenting, ikke Jorda og ingenting som hører til her. Miljøet kan få banesår om menneskene fortsetter sin ville ferd.

Det er mange å dele med som med skarpe øyne og andre sanser følger med på hva vi gjør. Dyr av alle slag hører selvfølgelig til her, planter vokser best naturlig, massive overgrep og forstyrrelser på utallige områder gjør skade.

Løgnene om vår bombing i Libya skremmer - her er flyene kommet hjem igjen

Hør her om noe av det som skjer og som vi vet om

 • vi er mange som bor her og vi deler ikke med hverandre, alt kan grabbes med makt
 • vi blir lurt til å tro på noe som kalles "demokrati" som er et rent magisk spill, et falskspill
 • vi blir lurt til å se fiender overalt, og myndigheter og medier bygger frykt og vil ikke eksponere kildene
 • de økonomiske ulikhetene er enorme i alle lokalmiljøer, i forhold til andre områder og de fortsetter å vokse
 • det kastes mat i mengder hver dag blant annet fordi tilfeldig datostempling er passert, vi ikke liker matens utseende eller ikke orket å spise det vi hadde forsynt oss med
 • kriminalitet er blitt vanlig, det finnes store kriminelle organisasjoner
 • vi slakter dyr i milliard antall med groteske metoder, dyrevelferd er sekundært

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bedre ha målsetting om å kalles økocen den økologiske eller naturlige tidsalder, ikke antropocen menneskelaget.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

 • en sex- og moteindustri spekulerer fritt og uhemmet i våre laveste vulgære instinkter
 • de produserer mengder med filmer og TV show som er nedbrytende for all respekt for hverandre og etiske verdier
 • det er kontinuerlig krig for politiske formål, penger, makt og ressurser og følgen er løpende folkemord år etter år
 • vi produserer mengder med uranavfall som det vil ta tusenvis av år å bli kvitt
 • olje- og gasskilder tømmes og forbrukes hensynsløst uten tanke for alternativer og kommende slekter
 • milliarder av mennesker lever i en materiell overflodsillusjon der vi tar fra alle de andre og ikke deler med dem
 • firmaer driver kriminell virksomhet for penger og profitt med perverse forretningsmodeller og godkjennelse av myndigheter. Verst av alt er kanskje miljøkriminaliteten som fortsetter å vokse

Les mer: Magiske skoger er økosystemets kjerne, og den viktigste planteverden på kloden.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

 • vi slipper hver dag ut millioner av tonn kjemikalier og industri-avfall over hele kloden
 • vi sprer menneskelaget sykdom til millioner av mennesker via farmasøytiske produkter med sine bivirkninger og feilmedisinering
 • hensynsløse kontrollerte medier skaper disharmoni, forvirring, død og bedrag
 • vi kaster alle typer fungerende utstyr bare for å få nytt og moteriktig, og som del av bedriftenes planlagte utskifting
 • bedrifter som skal selge produkter får sette agendaen for våre liv med konsumpress
 • et globalt privat kartell styrer pengesystemet etter sitt eget hode og trykker penger for å kontrollere oss
 • Nær USD 1600 milliarder skatteinntekter brukes av NATO til militært utstyr og aktivitet, og sammen med andre tilhenger-stater I NATO blir det et enormt globalt beløp til å drive krig og trakassering helt uten hensikt

Les mer: Nye levende dypøkologi ritualer kan samle oss. Vi kan bli et samfunn med levende ritualer.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

 • myndigheter underkaster seg firmaer for å gi dem profitt, og stadig nye avtaler styrker dette
 • private firmaer eier over 50% av alle ressursene på jorda og fortsetter å stjele mer
 • friskt vann er snart en kriserammet ressurs
 • vi bearbeides og rundlures gjennom reklame og markedsføring
 • havene tømmes for fisk og ødelegges
 • skogene felles over hele kloden for profitt og gir økologiske katastrofer
 • alt forbruk er materielt og ikke bærekraftig
 • vi har glemt å ta oss av våre barn og overlater dem til offentlig hjernevasking
 • vi fremmer ikke deling og utvikling av kunnskap og frihet
 • vi deler ikke ressurser gjennom samarbeid og fellesskap

Les mer: Pengesystemets brutale død og nyoppfinnelse kommer. Verden i krise har et økonomisk system som er råttent.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

 • åndelige og etiske verdier er glemt
 • vi blander syntetiske giftige kjemikalier inn i maten vår, produkter og varer
 • barn tvinges til hardt arbeid før de er modne for det
 • intensivt industrielt jordbruk ødelegger jorda
 • vi har et økonomisk system som er unndratt åpenhet og er på vei til å dra oss alle ned i undergrunnen
 • en liten prosentdel av befolkningen eier det meste av alt og kan herje med de andre
 • helsevesenet er basert på salg av behandling og ikke forebygging

Les mer: Leger uten kunnskap om å unngå sykdom. Legestanden - praktisk talt alle sammen - har ingen interesse for forebygging av sykdom.

Skarpe øyne ser hva menneskene gjør

Du synes kanskje denne listen inneholder "likt og ulikt". Det er mer, men dette er nok for nå.

Slik gjør man ikke mot hverandre og Moder Jord.

"Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å skape et bedre fellesskap".

Veien tilbake til bærekraftige verdier er mulig.