Kynisk utvikling av folkemeningen

Stem på oss uansett hva dine meninger er

Våre meninger formes hardt og brutalt i medier, kontinuerlig, og det topper seg ofte, for eksempel i valgkamper og foran viktige avgjørelser. Denne formingen av meninger kalles strategisk kommunikasjon, men er egentlig god gammeldags propaganda.

Valgkamp er en egen selvstendig sak. Den vinnes eller tapes via strategisk kommunikasjon, men er selvsagt uten tiltak. Det som skjer etter valget er også en egen selvstendig sak der saker løses gjennom politiske spill styrt av vinneren av valget. Når valget er vunnet, kan vinneren i praksis finne på hva som helst.

Samfunnet bygges på konformitet, lydighet og taus underkastelse. Dette virkeliggjøres med utvikling av frykt for voldsomme konsekvenser hvis vi ikke er med. Samfunnet er aldri basert på samtykke, men alltid undertrykkelse, sosial kontroll og praktisk plunder.

Vi lever i en illusjon om egne valg og frihet, men det er bare innenfor de stramme grensene som det lov- og fryktbaserte samfunnet gir oss.

Valgsystemet er et eksempel: Det er basert på falske alternativer, og de reelle alternativene er effektivt fjernet og gjøres til latter.

nytt_norge_folkemening

“Bevisst og intelligent manipulering av de organiserte vanene og meningene til massene er et viktig element i det demokratiske samfunnet. De som manipulerer denne usynlige mekanismen i samfunnet utgjør en usynlig myndighet som er den sanne styrende myndighet i landet vårt."

Alt er kamper om hodene våre

Spesialistene i PR bransjene setter opp alt, og lager strategi og setter opp showet: mikrofoner for pressekonferanser, TV- spots, reklamefilmer, materiell, blogginnlegg, sosiale medier og mye mer. Stra­te­gisk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon handler om å vinne valg kort og godt. Deretter kan man gjøre hva man vil: De som har makten kan gjennomføre sine planer, ofte helt uten motstand.

Les her om at ytre påvirkninger styrer tankene dine og alt du gjør.

Valgkamper fordummer oss alle

Demokratiet er en illusjon, og det tydeliggjøres i alle valgkamper der taktiske utspill er dagens orden. Det er anerkjente kommunikasjonsteknikker som brukes for å inkludere deg i folkemeningen. Dette arbeidet har mange navn, men det vanlige er reklame, informasjon og public relations PR.

Ordet propaganda brukes ikke åpent fordi det er belastet, og det forbindes med usannheter, hjernevasking og trusler. Propaganda har vært drevet av stater, men teknikkene benyttes i dag fullt ut av firmaer, partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Alle stater har en propagandaminister og et informasjonsdepartement - navnene kan være andre. Alle partier og organisasjoner har et propaganda apparat, og oftest er de svært dyktige. De besnærer de fleste av oss.

Informasjon, rykter eller ideer som spres med hensikt for å hjelpe eller skade en person, et parti eller en gruppe.

De vil bare tippe oss bevisstløst over til sin side

Et ord som dukker opp er spin som særlig har vært populært i England og USA. Spin skal langsomt, men fast dreie deg i en viss retning og så tippe deg over. Slik informasjon og public relations er intelligent og nesten sant, og hensikten er bare å påvirke deg litt, for eksempel så mye at du oppfører deg på en bestemt måte eller stemmer på et parti. PR er alltid godt utformet, og det er vanskelig å se den da den ofte sier noe du allerede er langt på vei enig i, eller noe som høres fornuftig ut.

I alle valgår kommer de reelle parti-interessene fram, vi ser partienes linjer i konsentrert form og vi er målgruppen i en kynisk kamp om stemmer. Når valget er over begynner det taktiske spillet om tiltak og makt som vi velgere ikke er med i.

Et av de mange spill i den politiske verden er babyer som gir økt befolkning: Pøs på med penger i den strategiske kommunikasjonen og partiet vinner valget.

Det er ingen grunn til å delta i valg - man kaster bort tiden sin. Handlingene foregår i helt andre arenaer enn det vi tror valget dreier seg om. Egenstyrt utvikling er eneste vei framover, og absolutt mulig, men krever brudd med underkastelse og lydighet.

Linker

Norge trenger en mastergrad i PR: er det informasjon eller er det propaganda.

Taushet som politisk strategi - la det bli usagt.

Blogg om politisk kommunikasjon: Etikk og reelle meninger, reelle handlinger.