Kulturen vår dør av styrt fokus på kjendiser ikoner idoler

Kultur er aktivitet og det den enkelte og alle gjør selv

Når ingen gjør noe og bare er passive tilskuere er all kultur død. Vi er på vei dit. En yrkesgruppe kulturingeniører driver oss dit, de skaper et samfunn med fokusering på kjendiser, forbilder, idoler, supermennesker også kalt ikoner. De bygger opp under denne bruken av ikoner. Slik ikondyrking skader vår kultur, gjør oss passive og ikke-tenkende. Dette er også rendyrket propaganda.

Les her: Du har nok kraft inne i deg til alt.

Kultur er når vi tenker og gjør noe selv

Kulturbegrepet er vidt og favner alle, og er det alle gjør. En bred kultur, en rik kultur, en lokal kultur, en spennede kultur er gode kjente begreper. Kulturen er plassert i ens nære rom og tid der man er og der ens liv foregår. I en god kultur utfolder man seg og er aktiv og glad. Kulturingeniørene vil styre kulturen vår mot ikoner og passivitet for de har en oppgave å utføre: De er ansatt av de som vi ha makten og bruker alle medier og skal gjøre oss til spillere i det globale økonomiske spillet om makt.

Les her: Hør de globale prinsipper for makt over alle folk.

De folka her betyr ingenting - la dem synge - popkultur er passivitet og ikke vår kultur men død kultur

Kulturingeniørene har sin hånd over oss for å gjøre oss til overflatiske spillere

De har allerede taket på de fleste av oss. Når man tenker eller grubler på ikoner som Adam Lambert eller Taylor Swift eller en skiløper eller en fotballspiller eller en TV-stjerne eller noen annen er makten over deg selv tatt fra deg.

Hvis man er nerdete interessert i sport og må ha det med seg i detalj eller man er teknologifreak og må bruke, sjekke, diskutere nye apparater er makten over deg selv tatt fra deg. Det er mer, mange flere eksempler, og alt er eksempler på at makten over deg selv er tatt fra deg.

Man gir fra seg alt til ikoner

Ikonene er holdt oppe og i gang av kulturingeniører som bruker alle midler for å nå fram til en. Via elektroniske medier vil de at man ønsker å kle seg og frisere seg eller bruke klokke parfyme som Adam Lambert eller ha lepper og hår som Taylor Swift, eller en av de tusenvis av andre ikoner som finnes. Alt er gjennomført for alle produkter og tjenester og ikonene drysses over en - de er overalt, i alle sammenheger, de skal være ens idoler og gjøre en til en spiller. Ens tanker skal være bundet opp i ikoner.

Det er tydelig åndssløvt å tenke slik, for ens egen hjerne er klart satt ut av funksjon.

De er gode spillere, men idoler er de neppe

Tankevirksonheten begrenses, trekkes ned og gjøres smal og grunn

De lager en kontrollert historie for oss, for vi fortelles at vi er ikke viktige - at vi er i utkanten, vi glitrer ikke som idolene ikonene, vi kan ikke brukes til annet enn å beundre ikoner og gjøre som dem.

Denne kulturelle avledningsmanøveren er gigantisk, for virkelig kultur er en selv og ens kjente og alle ens forbindelser, høydepunkter, lyster, håp, planer, frykt, alt som kan summeres opp i ens liv, alt man vil og gjør.

Kulturingeniør på inspeksjonstur

De legger en plan

Meldingen fra kulturingeniørene er at man skal få seg en eksamen eller et bevis, en jobb, få det eller det eller det igjen, bli noe av det de vil, holde seg der de vil at man skal være og gjøre som de vil at man skal gjøre. Presset er utålelig, virkemidlene er utallige og nesten alle blir slik de legger det opp. Ikonene glitrer og skinner og er uimotståelige og slik skal alle være: Kjøp deres produkter, gjør som dem og man er reddet.

Kulturingeniørene vil deg ikke vondt med dette, det er bare metoden de bruker for å få kontroll og samtidig selge sine varer og tjenester. Det er lett å se hva de holder på med, men vi gjør ikke noe med det.

Og så er du en spiller

Selv om man ikke vil spille dette spillet de har lagt opp for en får de alltid overtaket. Man vil ha tilbake kontrollen over sin egen hjerne og få den ut av hendene på kulturingeniørene, for de vil gjøre deg til en halvkokt dust som konsumerer all denne dritten som de produserer fra alle kanter av en verden som lider og stønner og som er en skadet verden.

Når man er i grepet får man ikke til noe annet enn dette, ens kapasitet er brukt opp, og livet er en spillers liv der man betrakter, beundrer og oppfører seg som ikonene og passer jobben og konsumerer slik de vil.

Påvirkningen er så sterk men på en annen måte

All ekte kultur skapes av den enkelte og er en sum av det vi gjør

Skal vi ha bestemmelse over egne hoder må det jobbes selvstendig, for en kultur må alltid skapes. Vi er nødt til å drive på for å skape kultur, og det gjør vi ved å ikke se på TV, ikke lese blader eller aviser eller høre på radio eller lese annonser på Facebook og se annonsevideoer på YouTube. De elektroniske mediene er over alt - de kjører en i senk. En må bare holde seg unna.

Kulturingeniørene er også spillere for de gjør bare jobben sin, og de er de som er verst stilt: De jobber med å bryte ned andre folk. En verden med bare spillere har ingen verdi for noen for da er alle bare økonomiske brikker uten et indre liv. En slik verden kan vi få når ingen bruker hjernen sin.

Når alle er hjernesløve spillere blir samfunnet uinteressant

Alle er hjernevaskede fra barnsben og såkalt sosialisert i barnehagen og skolevesenet og utdannelsen til jobb for å bli en spiller i systemet - en som kan brukes som arbeider og konsument - en nyttig person som ikke bruker sin hjernekapasitet, men bare gjør som kulturingeniørene vil.

Religiøse idoler for å få fokus på ens tro

Lag ditt eget program for livet ditt - det kan bli kulturutvikling.

Det gjøres forsøk på å skape et fag som på engelsk kalles "cultural engineering" eller kultur design eller konstruksjon. Ikke tenk på slik kulturdesign en gang - for når alle er frie tenkere og gjør som de vil vil kulturen vår glitre.

Linker

Psykoanalyse former forbrukerkulturen

Edward Bernays bok om propaganda og PR brukt i forbrukerkultur