Kreft sprer seg voldsomt og gir kommersiell suksess

Diagnose eksplosjon innen kreft

Det diagnostiseres nå dobbelt så mange kreft tilfelle som for 50 år siden. Det hevdes med styrke at flere og flere blir helbredet, men prosentandelen som helbredes er omtrent den samme, og tallene vokser hele tiden og derfor vokser antallet som dør av kreft hele tiden. Verdens helseorganisasjon WHO sier at veksten vil fortsette.

WHO verdens helseorganisasjon registrerer fakta og gjør ingenting

WHO cares? Verdens Helseorganisasjon er en del av medisin industrien og er en hjelper i arbeidet med å finne nye medisiner som kan selges. Forebyggende helsearbeid - det er ikke Verdens Helseorganisasjon.

Kreft er en kommersiell suksess uten sidestykke

Tall fra verdens helseorganisasjon WHO sier at det nå er omtrent 14 millioner nye kreft-tilfelle i verden hvert år. Tallet vil øke til omtrent 19 millioner nye kreft-tilfelle i 2025. Det er nå 250 millioner mennesker på jorda eller omtrent 3.6% som hvert år får kreft eller allerede har det, og som må behandles. I 2025 vil det med tilsvarende prosent-regning være 340 millioner som trenger kreftbehandling. Behandling av kreft er en kommersiell suksess uten sidestykke, og det spesielle er at det vesentlige av behandlingen er den samme som for snart 100 år siden: kirurgi, høyfrekvent stråling utført som teppebombing og kjemoterapi der man også teppebomber kreftsvulsten. Flere og fler spør seg selv hvordan vi kan tillate at dette får fortsette.

Kjemoterapi er elendighetsbehandling, sjansen for å dø innen fem år etter behandlingen er 96 prosent.

Kreftindustrien har en mediestrategi om kompleksitet

Kreftindustrien mediestrategi rulles nå ut, og den er at kreft er blitt et puslespill som vokser og vokser. Kreftgåten er borte, nå er kreft blitt så komplekst med all den nye kunnskap vi har fått at vi neppe vil finne noen løsning noen gang. Kreft er sykdommenes konge.

De sier at det rett og slett er for mange parametre inne i bildet, det hele er rett og slett blitt for komplekst for oss: Trist, men sant, sier de.

Det er selvfølgelig ikke riktig.

HPV gir kreft sa de og anbefalte vaksinen før man visste om den virket.

Blant meldingene fra kreftindustrien er:

  • Kreftindustrien hevder at kreft har med DNA å gjøre, og de forsker på DNA for å finne ut hva kreft er. Enorme beløp settes inn, og kunnskap om dette kan gjøre dem i stand til å lage kreftmedisiner som er personalisert eller skreddersydd for den enkeltes DNA.
  • Kreftindustrien mener det finnes mange typer kreft, hver med sine karakteristika som krever egen kunnskap og egne medisiner.
  • Kreftindustrien mener det er selvsagt at ikke alle pasienter vil respondere på medisinene, så man må forske fram et sett med alternativer som kan tas i bruk.
  • Kreftindustrien bruker nå uttrykket kreftvaksine om medisinene som brukes, selv om de gis til pasienter midt inne i et sykdomsforløp, og uten å vite hva kreft egentlig er. Vaksiner har hittil vært brukt for bakterielle sykdommer der man kjenner årsaken, men er allerede utvidet til bruk mot virus av mange slag.
  • Kreftindustrien hevder at kreft øker kraftig med alderen, og 75% av dem som får kreft er over 60 år. Dette er det ingenting å gjøre med, det vil bare bli verre ettersom befolkningen eldes.
  • Det vaksineres nå mot HPV- og HBV virus som nylig er erklært å være kreftdannende uten bevis. Omtrent 80% av befolkningen har HPV-virus og har alltid hatt det. Det er også aktuelt å vaksinere gutter. Dette er en internasjonal vaksinekampanje som rulles ut i praktisk talt alle land. Den store våte drømmen er å få etablert en kreftvaksine som endrer kreft-tallene litt, slik at man kan få i stand en permanent kreft vaksineordning for alle mennesker på kloden.
  • Metastase er spredning ved frie kreftceller i blod- og lymfesystemet, og de kan havne hvor som helst i kroppen og gi ny kreft. Kreftindustrien påstår at dette er det ingenting å gjøre med, det bare er slik.
  • De universelle kreftvaksiner som man for mange år siden mente skulle forlenge pasientens liv og stabilisere kreften kommer ikke. Nå graves det fram nye detaljer og effekter som telomerase, peptider, molekyler, immunsystemets virkning, hvilke gener du har, og antistoffer som hemmer veksten etc. studeres. Man kan fremdeles ikke tilby annet en livsforlengende behandling, og helbredelse er i det blå.

Vi loves nye terapier, men det blir aldri noe av

Det publiseres stadig nye "framskritt", vi hører fra entusiastiske forskere som forteller om arbeidet sitt som kreftindustrien har finansiert, og mange har en viss forlengende virkning. Men kompleksiteten er alltid større enn antatt, og det eneste som hjelper er mer forskning. Samtidig vokser kompleksiteten hos forskerne og forvirringen hos publikum. Tiden går slik man har lagt opp til, og ingenting skjer.

Mediestrategien handler også om forvirring av publikum

Den amerikanske krigen mot kreft "War on cancer" ble en dundrende fiasko. Den nye og gjeldende strategien med gener og kompleksitet kombinert med "information overload" som fører til forvirring har vært en suksess, en kommersiell suksess uten like.

Da ingen forsto hverandre - sagnet om forvirringen i Babel - nå bevisst forvirring om kreft

Klarer vi å snu i tide?

Å ha 250 millioner betalende kunder hvert år er bare noen få forunt, og sjelden i så stor skala med sikker og god fortjeneste. Baksiden av medaljen er at 14 millioner mennesker dør hvert år, tallet kommer til å øke til 19 millioner i 2025, og videre etter det. Denne perverse forretningsmodellen klarer vi ikke å hindre i å rulle videre. Kreft er kommet for å bli, fortjenesten er for god til at det kan bli noe annet.

En dag vil det bli sett på som ufattelig tragisk og primitivt at kreftindustrien sier de ikke kjenner årsaken til kreft. Det vet de, de bare kan ikke si det, for det er ikke bra forretning.

Flere artikler om kreft:

Årsakene til kreft kommer ikke fram

Kreft behandles uten riktig diagnose

Er stråling dumskap eller massemord

Kreftbehandling i Norge er dødelig

Sjokkerende praksis i kreftbehandling

Kreftskandale dystert om kreftutviklingen i verden og Norge fra WHO

Kreft en systemisk sykdom

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Her er kreftrapporten fra WHO Verdens helseorganisasjon

Si nei til HPV vaksine