Kreft en systemisk sykdom

Årsaken til kreft er ikke konkret kjent

Vi sier at sunn grønn mat hjelper mot kreft, og det er sannsynligvis riktig. Men vi vet ikke konkret hva er det som starter kreftens vei fra det premalignante stadiet til det malignante stadiet. Det antas offisielt at kreft er endringer i genene dine, at en mengde faktorer som carcinogener, stråling, røyking, alkohol og mange andre faktorer forårsaker kreft, altså det man offisielt mener er endringer i genene.

Pasienter dør av kjemoterapi og stråling. Metodene er feilaktige.

Pengene styrer

Å behandle kreft i dag er lønnsomt. Dagens situasjon er permanent tilfredstillende for medisin-industrien. Matindustrien som leverer store mengder prosessert og usunn mat som er acidisk og inneholder store mengder helsefarlige kjemikalier bidrar til den negative helseutviklingen vi har, og kreftindustrien har ingenting i mot det. Den massive elektromagnetiske strålingen overalt bidrar stort til at utviklingen går den negative veien, og ingen tar fatt i sammenhengen mellom alle de negative faktorene.

Det blir mer og mer kreft

Sirkulasjons- og kreftsykdommer dreper flest. I Norge er det over 200.000 mennesker som lever med kreft i dag. Ca. 12.000 dør hvert år og det er hvert år ca. 30.000 nye krefttilfelle, og 75% av disse er over 60 år. Behandling er i alt vesentlighet uforandret de siste nær 100 år: kreftvev skjæres bort og lymfesystemet i området taes eventuelt bort, om nødvendig brukes stråling og cellegift. Metastase som følge av at kreften sprer seg kan ikke sikkert stoppes. Insidensen av kreft er sterkt økende, og har doblet seg fra 1955 til nå. Tallene finner du i Kreftregisteret.

nytt_norge_kreft

Mer lungekreft hos kvinner i Oslo enn landet forøvrig.

Hovedmekanismen for å takle kreftceller er immunsystemet

Et velfungerende immunsystem takler hele tiden kreftceller som alltid finnes naturlig i kroppen. En sunn kropp har kroppsvæsker med pH nær 7.4. Har den tendens til å falle ned under det tappes væsker, bein og vev i kroppen for stoffer, blant annet kalsium og magnesium, som trengs for å holde riktig pH, og immunsystemet fungerer dårligere. Deler av kroppen kan få for lav pH, som igjen gir grunnlag for kreftsykdom. Kreftceller er an-aerobiske og trenger ikke oksygen, og kan ikke leve der det finnes rikelig med oksygen. Kreftvev er derfor acidisk, mens sunt vev er alkalisk.

Naturlig uprosessert mat

Spiser man naturlig plantebasert mat og unngår sukker, kjøtt, alkohol, kaffe, brus og prosessert mat bidrar man til riktig pH i alle deler av kroppen, og et immunsystem som fungerer godt. Andre gode bidrag får man ved å drikke ganske mye alkalisk vann og holde et rimelig nivå på fysisk aktivitet.

Prøv å legge opp til en kreftmotstandsdyktig livsstil. Natur, trening, hvile, kosthold, glede inngår alle her.

Krigen mot kreft

Krigen mot kreft foregår på mange fronter, men man må først tro at man kan bli frisk. Første punkt er riktig pH som man bidrar til å opprettholde via ernæring som man får gjennom alkalisk mat. Nok salt og vann er også med. Utvikling av kreft er en sakte prosess, og det går ofte sakte også når den skal reverseres. Forståelse av kreftens mekanismer som en systemisk sykdom er nå økende. Sentrale elementer er riktig pH og balansert livsstil med kontrollert stressnivå.

Alt du trenger for å kurere kreft finnes i naturen. Videoen over inneholder råd om ernæring, frukt og grønnsaker, vitamin C og D, positive kreftkurer som virker, superfoods som er pakket med mineraler og vitaminer.

Vi vet ikke hva vi skal måle

Diagnose av kreft er vanskelig, og tidlig påvisning av forstadier til kreft er ikke mulig for vi kjenner ikke parameterne vi skal måle. Tall fra flere land viser at jo tidligere man finner kreften jo større sjanse er det for å overleve. Hadde man kunnet påvise forstadier ville også forebyggende arbeid vært lettere.

nytt_norge_kreft_kjemp

Bekjempelse av kreft foregår på mange områder. Ett er å holde vekten under kontroll ved å spise riktig mat.

Sjekk selv hva kreft er, ikke tro på industrien

Forandringer er på vei mot sunn livsstil og mindre kreft, og aktivister over hele verden setter seg nå inn i hva dette går ut på.

Sitat Linus Pauling, som to ganger ble tildelt Nobelprisen, en for fred og en for medisin: "Ikke la helsemyndighetene og politikerne mislede deg. Find ut hva som er fakta, og ta dine egne avgjørelser om hvordan du skal leve et godt liv og arbeide for en bedre verden."

Her kan du lese flere artikler om kreft:

Årsakene til kreft kommer ikke fram

Kreft behandles uten riktig diagnose

Er stråling dumskap eller massemord

Kreft sprer seg voldsomt og gir kommersiell suksess

Kreftbehandling i Norge er dødelig

Essiac kreftbehandling basert på styrking av immunresponsen

Sjokkerende praksis i kreftbehandling

Kreftskandale dystert om kreftutviklingen i verden og Norge fra WHO

Interessante linker

Forebygge kreft med kosthold.

Natural News.

Cancer Tutor.

Curezone.

Earthclinic.

Cancer Active.

Herbal Legacy.

Healing Cancer Naturally.

Vitamin B17 kan kjøpes hos Amazon.

Selfhelp Cancer.