Kraftig kamp mot sentralisert pengekontroll i gang

Bedre med digitale penger kryptering uten sentral kontroll

Vi tror kanskje at sentrale myndigheter og politikere i et land kontrollerer sitt eget pengesystem, og bruker det til fordel for sine egne planer. Slik er det ikke, for kontrollen ligger på et høyere nivå. Styringen er gitt til eller tatt av Pengefondet IMF og Verdensbanken og de som står bak disse. Kinesiske yuan er nå blitt reservevaluta på linje med de andre store valutaene, og spillet om penger og kontroll - narrespillet - fortsetter. Pengenes verdi er ikke knyttet til noe lenger, alt er et styrt spill.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

nytt_norge_imf_penger

Alle nasjoner tror de er med, men ingen av dem bestemmer noe som helst. Kontrollen er sentralisert, og det er ikke klart hvem som egentlig styrer prosessene.

Les mer: Dårlige tider ikke noe problem for Hitler og Tyskland - de meldte seg bare ut og jobbet.

Det finnes allerede mengder med lokale valutaer som fungerer utmerket, og alle er begrenset til lokal handel. Det er imidlertid ingen begrensninger i forhold til utvidelser til andre geografiske områder dersom det er ønskelig.

Digitale krypterte pengesystemer etableres nå som et svar på krisen i verdens pengesystemer. Bitcoin har fått stor oppmerksomhet på grunn av spekulasjon og store svingninger i verdi. Det framsettes anklager om hvitvasking av penger og ulovlig handel med digitale valutaer, blant annet via nettstedet Silk Road som påstås å levere narko og som nå skal være stengt. Hensikten med slike anklager er å gjøre klart for mer kontroll.

Hvor kommer de digitale valutaene inn? Det er åpnet et spill om digitale penger. Vi vet ikke hvem som står bak.

Monetært uforståelig og med spekulativ uhygge

Pengesystemet vårt har store svakheter, det skaper kriser, maktkonsentrasjon, ufrihet og er basert på gjeld, renter, spekulasjon og inflasjon. Spørsmålet om vi egentlig trenger banker er mer aktuelt enn noen gang. Bankene driver i stor stil for egen regning, og har glemt sin opprinnelige rolle som finansiell formidler og service organ.

Egen valuta er fullt mulig

Lokale pengesystemer basert på egne fysiske penger er etablert mange steder, men det er digitale systemer som nå få oppmerksomhet. Digitale alternativer til pengene vi bruker finnes, og bitcoin er den mest kjente. Den kan brukes flere steder - se liste nedenfor. Det er en cybervaluta der verdien skal stige over tid, ingen sentral makt/organisasjon skal i teorien styre systemet og transaksjonene kan ikke spores. Andre aktuelle digitale valutaer er Ethereum, Litecoin og Feathercoin. Ingen av disse er helt sikre, for den/de som får adgang til systemet kan finne alle transaksjoner. Drømmen om helt anonyme digitale penger er foreløpig ikke realisert. Svarte penger som er anonyme finnes imidlertid i mengder.

Vi stoler på bruken av blockchain som brukes i bitcoin, og bruken utvides nå.

De som styrer pengene har all makt

Politisk og praktisk makt samt vanlig pengebruk henger sammen med pengesystemet, og et fritt pengesystem gir også personlig frihet. Store endringer ventes, så følg med. Det foregår i det stille, åpenheten er borte og hva som kommer er ikke ledd i en åpen prosess. Det viktige i et økonomisk system er ressurser og arbeidskraft, ikke et spill om penger. Et hvert samfunn, en hver sammenslutning - i virkeligheten hvem som helst - kan ha sine egne penger. Penger er egentlig bare informasjon, en metode for å måle verdien av det lager, handler med eller tjenester vi utveksler. Penger har ingen verdi i seg selv. Spekulasjon er oftest å ta ut gevinster uten å gjøre noe av verdi.

Linker

Her kan du bruke bitcoin.

Bitcoins Norge

Last ned Bitcoin Ticker fra iTunes.

Hvitvasking: Bitcoin børser må overholde reglene for hvitvasking av penger.

Politisk kamp om Bitcoin kommer.

De rike bruker Bitcoin.

Litecoin.

Feathercoin.

Bitcoinchannel.

Lets Norge: Local Exchange Trading System for Norge.

Open money manifesto.

BUSTED: Slik finner du Silk Road Drugs der man kan handle med bitcoin