Økologisk mat øker sterkt og slår igjennom

Flere og flere vil ha bare økologisk mat

Myndighetene har satt et mål om at 15 % av all matproduksjon skal være økologisk i 2020. Foreløpig er det et godt stykke fram til dette målet, men folk er begynt å like ideen om økologisk mat.

Dette er blodig alvor, vegetarmat i framgang, her en burger laget helt av planter som smaker og ser ut som den gammeldagse burgeren.

Økologiske og veganske restauranter vokser fram, det er ikke mange av dem ennå, men her link til en i Oslo som kan anbefales. Her er link til en annen: Loving Hut som mener fred begynner på deres tallerken.

Her er noen folk i Trondheim i Persilleriet som arbeider for sunn økologisk mat.

En annen, også den i Oslo, er denne som leverer økologiske middagskasser hjem til deg: "Vi velger alltid råvarer som er fremstilt på egne premisser; uten bruk av kunstige tilsetninger eller andre triks. Produksjonen skjer på en bærekraftig måte, der hensynet til jorden og dyrene står i fokus."

Prinsippet bak økologisk mat er sunn jord, sunne planter, sunne dyr og sunne mennesker.

Økologisk plantemat med herlig smak og den er et syn for øyet.

Les her: Vår moral og etikk vekker vår kollektive bevissthet gir økende veganisme. Konsekvensene av veganisme gjelder vår verden, og mye mer enn sunn mat.

Siden 2007 har etterspørselen etter økologisk mat bare økt og økt, men egen produksjon her i landet er ikke høy nok. Siden utvalget over grensa er bedre, er svenskehandelen blitt mer og mer preget av økologisk handel. Før var det billig kylling og gris, og nå er det økologisk mat av alle slag. Svenske kjøpmenn tar økologikundene på alvor og selger dem økologisk mat, og aldri før har utvalget vært bedre. Her hjemme foregår en stille kamp, folk stemmer med beina og drar til Sverige, importen av økologisk mat fra Spania og Nederland øker, og de dominerende kjedebutikkene her er bare halvhjertet med.

Ferske økologiske lokale gulrøtter er mulig å få nå.

Flere steder er kooperativer for økologisk mat etablert, folk deltar mer og mer i andelslandbruk og dyrker også sin egen mat nær heimen. Dette er bra, og dette er aktivitet som vil vokse.

I Danmark og Tyskland satses det bevisst økologisk

Landbrukets organer og myndighetene her er ikke helt med på det som skjer. Situasjonen i Danmark og Tyskland er helt annerledes for der har man laget bevisste satsninger på økologisk utvikling av landbruket. Man har gjort økologisk mat til en hovedsak, mens det her ennå er en liten sak på siden av det andre.

I Danmark skal det dyrkede økologiske arealet dobles innen 2020 sett i forhold til 2007. Du kan lese mer i linkene under.

Økologisk mat overalt, se etter økologisk ris, grønnsakene finnes uten for mye leting.

Gode naturlige prinsipper

Økologisk landbruk er basert på naturlige grunnprinsipper innen helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Økologisk mat kjennetegnes av lav bruk av tilsetningsstoffer, god velferd for husdyra og ingen kjemiske sprøytemidler samt bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel. Den gir ikke garanti for næringsinnhold i produktene. Økologiske produkter er framstilt uten kunstige aroma- og fargestoffer og med restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. Genmodifiserte produkter er forbudt.

Økologisk mat er vinneren

Dette er nær det naturlige, og et selvfølgelig valg for de som vil sitt eget og jordas beste. Norske forbrukere er våknet skikkelig og er begynt å skaffe seg det de vil ha.

Økologisk mat er trygg mat, for plantedelen av den er dyrket fram etter naturens prinsipper i jord uten kjemiske tilsetninger, og den tilberedes uten kjemiske tilsetninger. Jorda kvalitet varierer, og den kan forbedres etter økologiske prinsipper uten tilsetning av kjemikalier. Eksempler på forbedringsteknikker er bruk av dyregjødsel og grønngjødsel og bruk av gunstige plantekombinasjoner. Økologisk kjøttproduksjon er et vanskelig tema, for mange mener man skal ikke drepe dyr. Ren jord og dyrevelferd står sentralt.

Overgang til økologiske prinsipper for matproduksjon vil vinne full seier, for vi kan ikke fortsette å utarme jorda med industrielt landbruk.

Produksjonen av økologisk mat i vanlige kanaler stagnerer i Norge

Etterspørselen i markedet etter norske økologiske produkter øker, og oppslutningen om egne tiltak øker kraftig, og spesielt er interessen for andelslandbruk sterk.

Les her: Norsk landbruk trenger andelslandbruk og slipper til de som vil noe nytt og bedre. Bli med, bli med og få deg en landbruksandel.

Økologisk begeistring vokser fram.

Vi trenger mer land for økologisk drift

Etterspørsel etter økomat har økt de siste årene med mellom 5 og 9%. Men bare i 2014 sank antallet bønder som driver økologisk i Norge med 220, mens etterspørselen etter økomat steg til nye høyder. Myndighetsbaserte hindringer bare øker, og nye regler gjør at det er blitt vanskelig å legge om til økologisk drift med dyr sertifisering og stadige krav. Utmeldingene av sertifiseringsordningen for økomat reflekterer denne situasjonen.

Vi skal ikke gråte over noe

Alt dette oppmuntrer til selvstendighet og at man tar fatt selv, økologibevegelsen er i sterk framgang og man finner stadig flere som vil være med. En grunnbevegelse er under utvikling, og økomat er framtida. Sjekk muligheten for økologisk mat i ditt nabolag, og se framtida lyst i møte. Spør og du får.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

OIKOS Norsk Økologi: NIBIO-rapport om økonomien i økologisk jordbruk.

Dansk økoplan som er handlekraftig og ambisiøs er lansert.

Tyskerne er enige og går for økologisk mat.