Økende aksept for at vi er en datasimulering

Teorien om alt beveger seg mot datasimulering

I dataspillet The Sims (se bildet) bygger spillerne opp et komplett samfunn med alle roller besatt. Er vår eksistens et slikt simulert dataspill? Er det spillere som bruker oss som grunnlag for et avansert dataspill?

Les her: Vi lever i en datasimulering og alle skaper sin egen verden.

Lever vi i The Matrix

Kultfilmen The Matrix kom i 1999 og forteller ar menneskeheten lever som fanger i en virtuell dataverden uten å vite det. Vi tror vi lever i en virkelig verden, men alt kan være en datasimulering som lar oss tro at alt er virkelig. Livet vårt er en datasimulering, livet som vi opplever det er laget i en datamaskin og presentert i et holografisk miljø og vi kan være rollefigurer i et spill som andre er engasjert i.

Kjenner vi oss igjen i et dataspill og er vi selv med i et.

Simuleringsteori

Vitenskapen samler seg nå om at alt er informasjon, og simulering og samhandling mellom data/informasjon er kjernen i vår eksistens. Vi lever i en datasimulering, eller vi bor i en matrix/matrise. Vitenskapen går nå i retning av at data er grunnlaget for alt, og at vårt liv er en del av en simulering eller et spill.

Flysimulatorer er helt virkelighetstro

Den store teorien om alt

Den store teorien om alt - en samlende vitenskapsteori - gir et dytt mot en videre utvikling av kunnskapen om vår verden og oss selv. Dette er komplisert teori som det tar tid å sette seg inn i. Tom Campbell har gjort et forsøk på å beskrive hva dette dreier seg om i sin bok The Big TOE (Theory Of Everything), og forskere over hele verden samler seg rundt disse tankene som er i ferd med å bli grunnlaget for et nytt syn på vår kunnskap om universet og mennesket. Boken til Campbell ligger til gratis lesing på Google Books. Den er lang og omstendelig skrevet, men vel verdt en studie.

Hva ser vi og hva forstår vi - vi vet ikke hvem vi er. Naturen følger helt sikkert faste programmerte mønstre som kan beskrives av dataprogrammer.

Vi er en datasimulering

Interessen for temaet oppsto for omtrent 25 år siden, men har vært skjøvet unna offentligheten, antagelig fordi det mentale spranget om at vi er en datasimulering er for stort for de fleste mennesker. Men flere og flere ser at en slik teori får fart på moderne vitenskap igjen, og fjerner de mentale blokadene som finnes.

Vår vitenskap har møtt veggen

Vitenskapen vil ha eneretten til å fortelle oss alt, men mange ting mangler, et eksempel er ut av kroppen astrale projeksjoner, og det eksistensielle spørsmålet om hvem vi er er uløst. Om vi lever i en virtuell simulering, en virtuell realitet opptar flere og flere, og om data er svaret på vår eksistens. Det er tidligere formulert flere "teorier om alt" for å forklare sammenhengene, men svarene har uteblitt. Nå får vi en samlet framstilling av fysikk, filosofi og metafysikk. Gamle teorier om kvantemekanikk, the big bang, Higgs bosonet er på vei ut.

Finnes det et imperium som er skjult for oss. Revidert vitenskap må til.

Hva er vi her for og hvorfor

Det settes fokus på temaet om hvem vi er og hva vi gjør her. Det antydes nå at vi er her for å utvikle oss, og vokse i bevissthet, kunnskap og kvalitet. Livet skal være en generator av erfaringer og opplevelser, og gjennom denne stadig nyvunne erfaring bygges vår eksistens opp.

Oppgaven til den enkelte er derfor å vinne stadig nye erfaringer, utvide sin bevissthet og eksistens, og bli en produsent av stadig nye valg i samhandling med økosystemene og alle skapninger i dem.

Er vi avatarer skapt av andre.

Vår bevissthet skaper sin egen utvikling ved å skape mange mindre enheter av bevissthet og frigjøre dem så de kan utvikle seg ved å samhandle med din frie vilje. Den enkeltes oppgave er å forstå spillet, spille innenfor de gitte begrensninger og utvikle sin bevissthet.

Vårt mål og mening

Vi skal utvikle vår bevissthet gjennom valg skapt av våre handlinger, og skape en positiv eller negativ retning på vår utvikling. Et eksempel er utvikling av et samfunn gjennom valg av kjærlige handlinger med andre der vi tar hensyn, gir støtte, deler og hjelper. Frykt er det motsatte av kjærlighet der alle passer på sitt, skaffer seg eiendom, konkurrerer, kjemper mot hverandre, danner grupper, mistror hverandre og herjer med hverandre. Vårt samfunn drives i dag av frykt og krig, og vi har fått en feil fordeling av ressurser der 5 % eier 95% av ressursene. Om verden er et dataspill, kan du fritt velge hvilken vei du vil gå, hvilke erfaringer du skal berike deg meg, både gode og onde. Døden får også en ny rolle; det er kanskje ikke så farlig å dø som vi har blitt forledet til å tro?

Kriger er en del av spillet vi er med i.

Utvikling skapes ved arbeid mot kjærlighet

Vår bevissthet utvikler seg ved å bli til kjærlighet, frykt eller alt der i mellom, og vi kan leve i flere realiteter gjennom de mange valg vi har. Hvert eneste øyeblikk inneholder en viss mengde mulige valg basert på dine erfaringer, og utviklingen styres av dette "frie" valget og driver simuleringen videre.

Et meget spennende perspektiv settes fram: Du må ha et mål med din eksistens, du kan leve i flere virkeligheter og ha flere perspektiver og styre din utvikling dit du selv vil. Begrepet kjærlig er ikke sex, men en gjennomført omtanke for andre og helheten vi lever i. Alt er informasjon, informasjon er datastrømmer som sendes til deltakeren i spillet, og uten deltakelse er der ingenting. Det er som et dataspill som er slått av og ingen datastrømmer sendes.

Nå kommer VR og viser oss at det hele er likt et dataspill med blank, rask og fin grafikk. Men alt er ikke bare grafikk vel.

Spill med mange spillere

Dette er et spill med mange spillere, spillet bestemmer hva du kan gjøre, og det er innebyggede regler i spillet eller spillets software som bestemmer hva som kan gjøres eller ikke gjøres. Disse reglene må du følge, noe kan gjøres og annet kan ikke gjøres. Vi må alle gå inn i spillet og bli aktive, finn ut på dine egne premisser hvordan det virker, for jo flere som deltar jo rikere blir spillet. Kan vi tenke slik kan vi endre verden, og denne artikkelen blir data som går inn i folks bevissthet og kan bidra til positive forandringer.

En bedre fysikk har vi ikke fått ennå, vi skal slå sammen vitenskapene for de er ett, men tyngdekraften finnes ikke, det vet vi.

Vår kunnskap får ny retning

Det har vært omtalt en stund allerede, men nå går verden i retning av at data er grunnlaget, at vårt liv som vi opplever det kan være del av en simulering, eller et stort og omfattende avansert dataspill der vi blir spilt med. Fysiske teorier som the Big Bang, relativitet og kvantemekanikk blir plutselig lettere å forklare, det var jo bare noen som trykket på enter i det andre universet hvor vårt univers blir simulert fra. Alt er informasjon, bits og bytes, bare med mye høyere oppløsning og detaljnivå enn det vi er vant til. Dette andre universet er ikke-fysisk for oss og eksisterer parallelt med vårt, og kan være simulert det også. Tiden er bare en funksjon av koden som kjører sekvensielt, og sanseapparatet ditt er bare en dekodingsenhet for informasjon.

Ingen har reist tvers over hele universet for det finnes ikke og alt foregår i våre hoder. Vi vet ikke hvordan jorden egentlig er.

Virtuelt univers åpner for nye spørsmål

Hvem er spillerne i spillet vi er med i? Hvem programmerte vårt univers og for hvilket formål? Blir vårt univers stadig oppdatert med nye oppgraderinger eller tema? Er det virkelig noe som er rett og galt? Starter vi bare på nytt når vi dør? Fins det en high-score liste? Er det et endelig mål med spillet og hva er det? Er absolutt alt omkring oss virkelig bare bits og piklser? Tanken er spennede, og kan være nærmere sannheten enn vi liker å innrømme.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Her er mye stoff om ny vitenskap, virtuell realitet: Knekke nøtta og finne ny vitenskap

Alt er informasjon, har vi riktig informasjon?
Jorda er flat vi har mange sannhetsvitner.

Les NyttNorge atikkel om at vi er en datasimulering